Skip to main content
Turun yliopiston kirjasto

Tutkimusdata

Suositeltavia data-arkistoja

Kotimaisia mm.:
AVAA  – Avointen aineistojen julkaisualusta. Opetus- ja kulttuuriministeriön tarjoama palvelu, sis. Paituli-paikkatietopalvelu – Palvelun kautta on saatavilla mm. Ilmatieteen laitoksen, Maanmittauslaitoksen, Liikenneviraston sekä Valtion ympäristöhallinnon (Syke) tuottamia paikkatietoaineistoja.

Kansainvälisiä mm.:
Zenodo – Avoin data-arkisto, jonka taustavoimia ovat CERN ja OpenAIRE.
EUDAT – EU:n Horizon 2020 -hankkeen rahoittama palvelu mm. tutkimusdatan säilytykseen, avaamiseen ja jakamiseen sekä avattujen aineistojen selailuun.
Dryad – Luonnontieteisiin ja lääketieteeseen keskittynyt data-arkisto, jossa säilytetään tieteellisiin julkaisuihin liitettyä tutkimusdataa.
Figshare  – Monitieteinen data-arkisto.
GitHub – Palvelu koodin avaamiseen ja jakamiseen.

Nagoyan pöytäkirjan alaiset luvat

Mikäli käytät tutkimuksessasi tai kehitystyössäsi eliöiden (ei ihmisen) geenivaroja saatat joutua noudattamaan Nagoyan pöytäkirjan ohjeistusta. Lisätietoa Nagoyan pöytäkirjasta ja mitä velvollisuuksia se asettaa geenivaroihin liittyvää tutkimusta kohtaan tutustu lakipalveluiden intrasivuun: Nagoyan pöytäkirjan alaiset luvat. Lisätietoja geenivarojen käyttöön liittyvästä lainsäädännöstä löytyy Luonnontila-sivustolta.

Tietoasiantuntija/Information specialist

Anna-Kaarina Linna's picture
Anna-Kaarina Linna
Yhteystiedot:
+358 29 450 3212
+358 50 328 8454
etunimi.sukunimi@utu.fi
firstname.lastname@utu.fi