Skip to main content

Kulttuuriaineistot

Mitä ovat kulttuuriaineistot?

 

Lain mukaan Kansalliskirjastolla ja viidellä yliopistonkirjastolla on vapaakappaleoikeus, ts. oikeus saada kansallisen kulttuurin aineistot kokoelmaansa maksutta. Tämä tarkoittaa kaikkea julkisesti levitettävää aineistoa pienin poikkeuksin. Tuotteen aihepiiri, koko, ohimenevä ajankohtaisuus tai painoksen suppeus tai laajuus eivät vaikuta asiaan.

Turun yliopiston kirjasto on yksi maamme kulttuuriaineistoja säilyttävistä kirjastoista. Kirjastoon on saatu vapaakappalelain - eli nykyisen kulttuuriaineistolain - ansiosta aineistoa vuodesta 1919 lähtien.

Painettuja kulttuuriaineistoja  on noin 25 hyllykilometriä. Kansalliskirjaston tilaston mukaan vuonna 2017 uusia kirjoja, lehtiä, pienpainatteita ja karttoja saatiin n. 300 metriä. Sanomalehtiä lukuunottamatta Turun yliopiston kirjasto saa edelleen kulttuuriaineistoihin kaikki suomalaiset painotuotteet.

Elektroniset ja digitoidut kulttuuriaineistot ovat kulttuuriaineistojen työasemilla.

Ota yhteyttä

Kirjaston henkilökunta vastaa mielellään aineistokyselyihin.

  • sähköposti: kirjasto@utu.fi
  • Feeniks-kirjasto (kirjat, painetut ja digitoidut aikakauslehdet, kulttuuriaineistojen työasema, mikrofilmatut ja digitoidut sanomalehdet)
  • Raision sanomalehti- ja pienpainatepalvelut (painetut sanomalehdet, pienpainatteet)
  • Educarium (kartat)
  • Teutori (kulttuuriaineistojen työasema)

Linkkejä muihin oppaisiin

Kulttuuriaineistojen käyttö

Vuoden 2008 alussa voimaan tullut Laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä (1433/2007) toteaa: ”kansallisen kulttuurin aineistojen säilyttäminen tuleville sukupolville ja saattaminen tutkijoiden ja muiden tarvitsijoiden käyttöön”.

Lain ansiosta kulttuuriaineisto on kaikkien käytössä. Aineiston käyttöön liittyy kuitenkin tiettyjä rajoituksia, koska lakiin sisältyy myös säilytysvelvollisuus.

Tarkemmat tiedot aineistoista ja niiden käytöstä  ovat tässä oppaassa kunkin aineistoryhmän omalla välilehdellä.

Kulttuuriaineistolain historia

1600-luvun puoliväli Vapaakappaleiden luovutusvelvollisuus alkaa, kun Turun akatemia alkoi ottaa vastaan painotuotteita akatemian kirjapainolta.

1707 Virallinen vapaakappaleoikeus: kaikkien Ruotsin kirjapainojen tuotteet tulee luovuttaa myös Turun akatemialle

1919 Lakiin viisi suomalaista vapaakappalekirjastoa, yksi näistä on Turun yliopiston kirjasto

1981 Painatteiden luovutusvelvollisten piiri laajenee kirjapainojen lisäksi myös kustantajiin. Uusi säädös vähentää puuttuvien painotuotteiden määrää

2008 Verkkoaineistojen luovutusvelvollisuus

2008 Laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä

 

Fennica-kokoelma

Kulttuuriaineistot ovat osa Turun yliopiston kirjaston Fennica-kokoelmaa. Kulttuuriaineistoihin kuuluvat painetut kirjat, sanomalehdet (vuoden 2007 loppuun), aikakauslehdet, pienpainatteet, kartat ja nuotit. Näiden lisäksi on elektronisia kulttuuriaineistoja: Radio- ja televisioarkisto, Digi-arkisto sekä verkkoarkisto, joita voi tutkia kulttuuriaineistojen työasemilla.

Fennica-kokoelma on muutakin kuin lain ansiosta karttunut kokoelma. Välilehti Fennica ennen vuotta 1919 esittelee kirjaston suomalaisia painotuotteita, jotka on julkaistu ennen vapaakappaleoikeutta. Fennica-kokoelmassa on myös ulkomailla julkaistua Suomea koskevaa aineistoa. Nämä teokset on saatu lahjoituksina tai ostettu.