Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Turun yliopiston kirjasto

Kulttuuriaineistot

Mitä ovat kulttuuriaineistot?

Kirjahyllyssä on vanhoja kirjoja.Painettuja ravintoloiden soitto-ohjelmia 1930-luvulta.Hyllyssä on sidottuja sanomalehtiä.

 

Lain mukaan Kansalliskirjastolla ja viidellä yliopistonkirjastolla on vapaakappaleoikeus, ts. oikeus saada kansallisen kulttuurin aineistot kokoelmaansa maksutta. Tämä tarkoittaa kaikkea julkisesti levitettävää aineistoa pienin poikkeuksin. Tuotteen aihepiiri, koko, ohimenevä ajankohtaisuus tai painoksen suppeus tai laajuus eivät vaikuta asiaan.

Turun yliopiston kirjasto on yksi maamme kulttuuriaineistoja säilyttävistä kirjastoista. Kirjastoon on saatu vapaakappalelain - eli nykyisen kulttuuriaineistolain - ansiosta aineistoa vuodesta 1919 lähtien.

Painettuja kulttuuriaineistoja  on noin 25 hyllykilometriä. Kansalliskirjaston vapaakappaletilaston mukaan vuonna 2019 uusia kirjoja, lehtiä, pienpainatteita ja karttoja saatiin n. 280 hyllymetriä. Sanomalehtiä lukuunottamatta Turun yliopiston kirjasto saa edelleen kulttuuriaineistoihin kaikki suomalaiset painotuotteet.

Elektroniset ja digitoidut kulttuuriaineistot ovat kulttuuriaineistojen työasemilla.

Ota yhteyttä

Kirjaston henkilökunta vastaa mielellään aineistokyselyihin.

Linkkejä muihin oppaisiin

Kulttuuriaineistojen käyttö

Vuoden 2008 alussa voimaan tullut Laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä (1433/2007) toteaa: ”kansallisen kulttuurin aineistojen säilyttäminen tuleville sukupolville ja saattaminen tutkijoiden ja muiden tarvitsijoiden käyttöön”.

Lain ansiosta kulttuuriaineisto on kaikkien käytössä. Aineiston käyttöön liittyy kuitenkin tiettyjä rajoituksia, koska lakiin sisältyy myös säilytysvelvollisuus.

Tarkemmat tiedot aineistoista ja niiden käytöstä  ovat tässä oppaassa kunkin aineistoryhmän omalla välilehdellä.

Kulttuuriaineistolain historia

1600-luvun puoliväli Vapaakappaleiden luovutusvelvollisuus alkaa, kun Turun akatemia alkoi ottaa vastaan painotuotteita akatemian kirjapainolta.

1707 Virallinen vapaakappaleoikeus: kaikkien Ruotsin kirjapainojen tuotteet tulee luovuttaa myös Turun akatemialle

1919 Lakiin viisi suomalaista vapaakappalekirjastoa, yksi näistä on Turun yliopiston kirjasto

1981 Painatteiden luovutusvelvollisten piiri laajenee kirjapainojen lisäksi myös kustantajiin. Uusi säädös vähentää puuttuvien painotuotteiden määrää

2008 Verkkoaineistojen luovutusvelvollisuus

2008 Laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä

 

Fennica-kokoelma

Kulttuuriaineistot ovat osa Turun yliopiston kirjaston Fennica-kokoelmaa. Kulttuuriaineistoihin kuuluvat painetut ja elektroniset kulttuuriaineistot:

  • kirjat 
  • sanomalehdet (vuoden 2007 loppuun) 
  • aikakauslehdet 
  • pienpainatteet 
  • kartat
  • Radio- ja televisioarkisto 
  • Digi-arkisto
  • verkkoarkisto

Fennica-kokoelma on muutakin kuin lain ansiosta karttunut kokoelma. Välilehti Fennica ennen vuotta 1919 esittelee kirjaston suomalaisia painotuotteita, jotka on julkaistu ennen vapaakappaleoikeutta. Fennica-kokoelmassa on myös ulkomailla julkaistua Suomea koskevaa aineistoa. Nämä teokset on saatu lahjoituksina tai ostettu.