Siirry pääsisältöön
Turun yliopiston kirjasto

Avoin julkaiseminen

Suomen Akatemian haku

Akatemia edellyttää rahoittamiltaan hankkeilta sitoutumista saattamaan vertaisarvioidut artikkelinsa avoimesti saataviksi Plan S:n periaatteiden ja kansallisen tutkimusjulkaisuiden avoimen saatavuuden linjauksen mukaisesti. Tätä edellytetään hankkeissa, jotka on rahoitettu Akatemian 1.1.2021 jälkeen avaamissa hauissa. Akatemialla ei kuitenkaan toistaiseksi ole käytössä ns. rights retention -strategiaa, jolla turvattaisiin tutkijoille mahdollisuus välittömään rinnakkaistallentamiseen.

Hakemuksen tutkimussuunnitelmassa kohdassa "4.3. Avoin tiede" hakija tekee julkaisusuunnitelman, jossa huomioidaan Akatemian edellyttämä avoin saatavuus. Avoimuuden edellytys koskee erityisesti vertaisarvioituja artikkeleita. Myös muita julkaisutyyppejä, kuten konferenssijulkaisuja ja monografioita, kannustetaan julkaisemaan avoimesti. Näiden osalta tarkempi ohjeistus on Akatemialla valmistelussa.

Avoimuuden voi toteuttaa kolmella tavalla:

  1. julkaisemalla artikkeli avoimesti toimivassa Open Access -lehdessä.
  2. rinnakkaistallentamalla julkaisu (accepted manuscript) avoimessa, välitöntä avoimuutta tukevassa, Plan S:n mukaisesti toimivassa julkaisuarkistossa, esimerkiksi Turun yliopiston julkaisuarkistossa UTUCRIS. Jos kustantaja ei salli välitöntä rinnakkaistallentamista, artikkelin voi avata tietyin edellytyksin myös viiveellä (humanistiset ja yhteiskuntatieteen alat enintään 12 kuukautta, muut tieteenalat enintään 6 kuukautta).
  3. julkaisemalla artikkeli välittömän avoimuuden edistämiseen sitoutuneen kustantajan ja tiedeyhteisön edustajan välisen sopimuksen (ns. transformative agreement) tukemassa tieteellisessä julkaisussa tai välittömän avoimuuden edistämiseen sitoutuneessa tieteellisessä julkaisussa (ns. transformative journal). Sopimusten on oltava voimassa aikavälillä 1.1.2021–31.12.2024.  Lisätietoa Turun yliopiston tutkijoille neuvotelluista sopimuksista: Alennuksia kirjoittamaksuihin (APC, article processing charge).

Vertaisarvioidut artikkelit tulee lisäksi julkaista maksuttoman ja välittömän avoimuuden takaavaa lisenssiä käyttäen. Suositeltava lisenssi on CC BY 4.0. Akatemia sallii myös kolmen muun lisenssin käytön: Suomen Akatemia - Tieteellisten julkaisujen avoin saatavuus (> Lisenssien käyttö artikkelien julkaisemisessa). Aiemmasta poiketen hankkeet voivat itse päättää sallittujen lisenssien käytöstä. Tätä muutosta sovelletaan takautuvasti Suomen Akatemian 2.11.2020 lähtien tekemiin rahoituspäätöksiin.

Miten löytää sopiva julkaisu/julkaisualusta?

Helpoin tapa määrittää, mikä lehti/julkaisualusta täyttää Akatemian vaatimukset ja voidaan kirjata julkaisusuunnitelmaan, on tarkistaa asia Journal Checker Toolilla. Journal Checker Tool -portaalin avulla tutkija pystyy tarkistamaan, onko tietty tieteellinen julkaisu tai julkaisualusta Plan S -kelpoinen vai ei. Jälkimmäisessä tapauksessa portaali opastaa myös, miten Plan S:n edellyttämän välittömän rinnakkaistallentamisen voi toteuttaa.

Video Journal Checker Toolin käytöstä: https://www.youtube.com/watch?v=GzUzeZVA_U8 (kesto 1:20).

HUOM! Suomen Akatemian rahoittamissa hankkeissa tuotettuja vertaisarvioituja artikkeleita ei saa julkaista jatkossa niin sanotulla hybridimallilla, jossa tilausmaksullisessa lehdessä julkaistu artikkeli ostetaan erikseen avoimeksi.

Julkaisukulujen budjetointi

Vertaisarvioitujen artikkeleiden välittömästi avoimeksi saattamisen kulut sisältyvät suorituspaikkojen yleiskustannuksiin, ja siten ne ovat osa tukitoimien kustannuksia. Kyseiset kulut tulee ottaa huomioon yleiskustannuskertoimen laskennassa, eikä tutkijan tarvitse lisätä niitä tutkimuskuluiksi.

Lähde: Avoin tiede: Avoin saatavuus ja aineistojen avaaminen Akatemian syyskuun haussa.

Tutkimusmenetelmien avoimuus

Suomen Akatemia edellyttää tutkimusmenetelmien avoimuutta silloin, kun sen toteuttaminen on mahdollista. Tutkimusmenetelmien avoimuuden mahdollistaminen riippuu niin itse menetelmästä kuin myös kyseisen tieteenalan toimintatavoista. Akatemialla ei ole toistaiseksi ohjeistusta tutkimusmenetelmien avoimuuden toteutuksesta. Luotettavasti toteutettu menetelmien avoimuuden toteutus voidaan kuitenkin huomioida arvioinnissa ja päätöksenteossa hakemuksen laatua parantavina seikkoina.

Lähde: Avoin tiede: Avoin saatavuus ja aineistojen avaaminen Akatemian syyskuun haussa.

Tutkimusdatan avoimuus

Katso ohjeet Tutkimusdata ja datanhallinta -oppaasta!

Koulutuksia ja vinkkejä

Akatemian hakuun liittyvät koulutusvideot (2022):

Julkaisusuunnitelma Suomen Akatemian hakemuksen osana (esitys englanniksi, kesto n. 12 min)

Aineistonhallinta Suomen Akatemian hakemuksen osana (esitys englanniksi, kesto n. 16 min)