Skip to main content
Turun yliopiston kirjasto

Avoin julkaiseminen

Miten valita sopiva julkaisupaikka

Turun yliopiston julkaisupolitiikan mukaan Turun yliopiston tutkija valitsee laadultaan ja vaikuttavuudeltaan parhaaksi katsomansa julkaisukanavan. Julkaisukanavaa valitessaan tutkijan tulisi kiinnittää huomiota kolmeen seikkaan: julkaisukanavan avoimuuteen, julkaisun oikeuksien omistajuuteen ja julkaisun jatkokäytön mahdollisuuksiin.

Tutustu kirjaston kokoamaan tieteellisten julkaisujen arviointi-oppaaseen.

Lisäksi voit kokeilla seuraavia työkaluja oikean lehden valintaan

Asiantuntija-arviointiin perustuvat lehtilistat

Lehtien arvioinnissa käytettäviä indikaattoreita

Open Access -julkaisun luotettavuus

Avoimen julkaisemisen lisääntymisen myötä myös erilaiset huijausyritykset ovat lisääntyneet. Näistä puhutaan ns. saalistavina tai kyseenalaisina OA-julkaisijoina, jotka ylirahastavat tutkijoita tai joiden vertaisarviointi ei täytä sille asetettuja vaatimuksia. Tieto julkaisumaksusta voi myös tulla vasta sen jälkeen, kun artikkeli on valmis julkaistavaksi. Summan maksamisessa on usein myös kiire, eli maksuaikaa saatetaan antaa esim. vain vuorokausi. 

Kustantajan luotettavuuden arvioimiseksi voit käyttää seuraavaa tarkistuslistaa:

  • Onko kustantajalla täydet yhteystiedot, löytyykö myös osoite?
  • Onko saatavilla tietoa kuka kustantajan omistaa ja missä maassa se toimii?
  • Keitä lehden toimituskuntaan kuuluu ja esitetäänkö toimituskunnan jäsenistä täydet affiliaatiotiedot?
  • Onko tekijämaksujen määrä esitetty selvästi?
  • Ovatko aiemmat artikkelit tunnettujen tekijöiden ja tunnettujen instituutioiden tekemiä ja ovatko aiemmat artikkelit mielestäsi laadukkaita?
  • Millainen vertaisarviointiprosessi on ja onko sen kulku esitelty?
  • Onko julkaisu listattu DOAJ-hakemistoon?
  • Onko kustantaja mukana OASPA-hakemistossa?
  • Ovatko julkaisusopimuksen ja tekijänoikeuden ehdot kohtuullisia?

Voit kysyä mielipidettä lehdestä sen toimituskunnan jäseniltä ja aiemmin julkaistujen artikkelien kirjoittajilta. Jos julkaisulle on ilmoitettu Impact Factor -arvo, tarkista täsmääkö se.

 

Lisätietoa saalistavista OA-julkaisuista:

Open Access -lehtiä

Open access -lehtiä voi hakea myös Julkaisufoorumin kautta.

Open Access Button -sovelluksen avulla voi hakea artikkeleita esim. otsikon tai DOI-numeron perusteella.

Unpaywall.org tarjoaa selaimen asennettavan lisäosan, jonka avulla voi tarkistaa onko kiinnostavasta artikkelista tarjolla open access -versio.

Open Access -kirjoja