Siirry pääsisältöön
Turun yliopiston kirjasto

Avoin julkaiseminen

Kirjoittajamaksut

Kustantaja veloittaa yleensä kirjoittajamaksun (APC, article processing charge) artikkelin kirjoittajalta kultaisen tien (gold open access) ja hybridi open access -lehdissä julkaistuista artikkeleista. On myös open access -lehtiä, jotka eivät veloita kirjoittajamaksuja. Selvitä, onko omalla tiedekunnalla, oppiaineella tai projektilla budjetoituna varoja kirjoittajamaksuja varten. Myös rahoitushakemuksissa kannattaa huomioida mahdolliset APC-maksut.

Turun yliopiston tutkijat ovat osana FinELib-konsortiota oikeutettuja maksuttomaan avoimeen julkaisemiseen tai alennuksiin kirjoittajamaksuista julkaistessaan sopimuksiin kuuluvissa lehdissä. Lisäksi Turun yliopisto on mukana kansainvälisessä Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics eli SCOAP3 -konsortiossa, jonka myötä tutkijat voivat julkaista maksutta siihen kuuluvissa lehdissä. Joidenkin kustantajien kanssa Turun yliopisto on solminut suoran sopimuksen, johon sisältyy mahdollisuus julkaista artikkeleita avoimesti ilman kirjoittajamaksua. Lisäksi Turun yliopiston kirjasto tilaa lehtiä, jotka tämän kautta tarjoavat avointa julkaisemista ilman APC-maksuja (Subscribe to Open). Maksuttoman avoimen julkaisemisen tai alennetun kirjoittajamaksun hyväksymisen edellytys on, että kirjoittajan affiliaatio on julkaistavassa artikkelissa Turun yliopisto tai Turun yliopistollinen keskussairaala.

Kustantajan salliessa rinnakkaistallentamisen on se ilmainen tapa saattaa oma tutkimus avoimeksi. Lisää aiheesta https://utuguides.fi/utucris/fi/rinnakkaistallennus.

Seuraavassa tietoa käytettävissä olevista kustantajien kirjoittajamaksujen alennuksista, sekä linkit kustantajien tarkempiin ohjeisiin ja lisätietoihin, kuten lehtilistoihin ja hyväksyttäviin artikkelityyppeihin. 

 

ACM

FinELibin ja ACM:n (Association for Computing Machinery) neuvottelema Read & Publish -sopimus mahdollistaa maksuttoman avoimen julkaisemisen ACM:n lehdissä ja konferenssijulkaisuissa (journals, magazines, conference proceedings) 1.7.2022-31.12.2024 välisenä aikana. Tutkijan ei tarvitse maksaa kirjoittajamaksua (Open Access Charge, Article Processing Charge), sillä avoimen julkaisemisen kustannukset on sisällytetty sopimukseen.

Tarkemmat ohjeet avoimeen julkaisemiseen ACM:n lehdissä. 

Tietoa avoimesta julkaisemisesta kustantajan sivuilla.

 

AMERICAN CHEMICAL SOCIETY

FinELib-konsortion solmima sopimus  American Chemical Societyn kanssa päättyi 31.12.2023. Jos artikkeli on hyväksytty ACS:n lehteen vuoden 2023 aikana ja kirjoittaja täyttää avoimen julkaisemisen ehdot, artikkeli julkaistaan avoimena maksutta. Vuonna 2024 hyväksyttyjä artikkeleita ei voida julkaista avoimena FinELib-sopimuksen perusteella. FinELib pyrkii jatkamaan ACS:n kanssa neuvotteluja uudesta sopimuksesta.

Lisätietoa avoimen julkaisemisen tilanteesta FinELibin sivuilla.

Tietoa avoimesta julkaisemisesta kustantajan sivuilla.

 

BMJ PUBLISHING GROUP

Turun yliopiston kirjasto on solminut BMJ Publishing Groupin kanssa vuodelle 2024 sopimuksen, johon sisältyy mahdollisuus julkaista artikkeleita avoimesti ilman kirjoittajamaksua kustantajan 32:ssa transformatiivisessa lehdessä sekä hybridilehdissä Evidence-Based Nursing ja Practical Neurology. Lehdestä riippuen lisenssiksi on valittavissa joko CC BY tai CC BY-NC.

Tietoa avoimesta julkaisemisesta kustantajan sivuilla.

 

CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS

Turun yliopiston kirjasto on solminut Cambridge University Pressin kanssa sopimuksen, johon sisältyy mahdollisuus julkaista artikkeleita avoimesti ilman kirjoittajamaksua Premium Full Journals -kokoelman hybridi- ja gold-nimekkeissä.

Sopimus on vuosille 2022 - 2024 ja sopimukseen sisältyviä maksuttomia artikkeleita on käytettävissä rajoitettu määrä.

Tarkemmat ohjeet avoimesta julkaisemisesta kustantajan sivuilla.

 

COGITATIO PRESS

Turun yliopiston kirjasto on solminut kustantajan kanssa sopimuksen, johon sisältyy mahdollisuus julkaista artikkeleita avoimesti ilman kirjoittajamaksua Cogitatio Pressin lehdissä. Sopimus on voimassa 31.12.2024 saakka.

Lista Cogitatio Pressin lehdistä:
Media and Communication (ISSN 2183-2439)
Ocean and Society
Politics and Governance (ISSN 2183-2463)
Social Inclusion (ISSN 2183-2803)
Urban Planning (ISSN 2183-7635)

Tietoa avoimesta julkaisemisesta kustantajan sivuilla.

 

COMPANY OF BIOLOGISTS

Turun yliopiston kirjasto on neuvotellut Company of Biologists -kustantajan kanssa Turun yliopistolle vuoden 2024 loppuun asti kestävän sopimuksen. Sopimus sisältää lisämaksuttoman avoimen julkaisemisen oikeuden Turun yliopistoon affilioituneelle vastaavalle kirjoittajalle viidessä lehdessä: Development, Journal of Cell Science, Journal of Experimental Biology, Disease Models & Mechanisms ja Biology Open 

Kirjoittajan tulee artikkelia jättäessään ilmoittaa kustantajan järjestelmässä utu-sähköpostiosoitteensa ja valita kotiorganisaatioksi Turun yliopisto. Kun artikkeli hyväksytään, kirjoittaja palauttaa julkaisusopimuksen ja saa sähköpostiinsa linkin RightsLink-järjestelmään, josta löytyvät artikkelin tiedot. Vastaava linkki lähetetään myös kirjastoon, jossa hyväksytään artikkelin maksuton avoin julkaiseminen. 

Tarkemmat ohjeet avoimeen julkaisemisen CoB:n lehdissä kustantajan sivuilla.

 

ELSEVIER

FinELibin ja Elsevierin sopimuksen perusteella vastaavat kirjoittajat voivat julkaista avoimia artikkeleita ilman APC-maksua (article processing charge) sopimuksen piiriin kuuluvissa Elsevierin hybridi-lehdissä. Avoimia artikkeleita on sopimuskauden 2024-2025 aikana käytettävissä rajallinen määrä. Sopimukseen sisältyy myös 15 %:n alennus gold open access -lehtien APC-maksuista.

Tarkemmat ohjeet avoimeen julkaisemiseen Elsevierin lehdissä.

Tietoa avoimesta julkaisemisesta kustantajan sivuilla.

 

ELSEVIERIN CELL PRESS -LEHDET

FinELibin ja Elsevierin sopimuksen perusteella vastaavat kirjoittajat voivat julkaista avoimia artikkeleita ilman APC-maksua (article processing charge) sopimuksen piiriin kuuluvissa Elsevierin Cell Press -lehdissä.

Avoimia artikkeleita on sopimuskauden 2022-2024 aikana käytettävissä vuosittain rajallinen määrä.

Tarkemmat ohjeet avoimeen julkaisemiseen Cell Press -lehdissä.

 

EMERALD

FinELib-konsortio on solminut Emeraldin kanssa sopimuksen, johon sisältyy mahdollisuus julkaista artikkeleita avoimena Emerald Premier -lehdissä ilmaisilla open access -vouchereilla CC BY -lisenssillä. Sopimuskausi on 1.1.2024 - 31.12.2024 ja ​vouchereita on käytössä rajallinen määrä. 

Tammikuussa 2024 Emerald Premier -lehdissä julkaistaviksi hyväksytyt artikkelit on mahdollista saada jälkikäteen sopimuksen piiriin ja maksumuurin takana julkaistut artikkelit voidaan julkaista avoimena. APC-maksua ei tule maksaa, jos artikkeli halutaan avata sopimuksen perusteella.

Tarkemmat ohjeet avoimeen julkaisemiseen Emeraldin lehdissä.

Tietoa avoimesta julkaisemisesta kustantajan sivuilla.

 

FUTURE SCIENCE GROUP

Turun yliopiston kirjasto on solminut Future Science Groupin kanssa vuosille 2024-2025 sopimuksen, joka sisältää lisämaksuttoman avoimen julkaisemisen oikeuden kustantajan 17:ään hybridilehteen ja 16:een täysin avoimeen lehteen. Julkaisuoikeus kattaa lähes kaikki artikkelityypit.

Luettelo sopimuksen kattamista lehdistä.

Tietoa avoimesta julkaisemisesta kustantajan sivuilla.

 

IEEE

FinELib-konsortion ja IEEE:n sopimus kaudelle 2024-2025 sisältää oikeuden julkaista artikkeleita avoimena ilman APC-maksua. Tammikuussa 2024 maksumuurin takana julkaistut artikkelit on mahdollista saada jälkikäteen sopimuksen piiriin ja julkaista avoimena. 

Tarkemmat ohjeet avoimeen julkaisemiseen IEEE:n lehdissä.

Kustantajan PDF-ohje kirjoittajille.

 

MDPI

Turun yliopiston affilioituneet tutkijat saavat 10 %:n alennuksen MDPI:n julkaisemien lehtien APC-maksuista, sekä monografioiden BPC-maksuista. Sopimus on voimassa 28.2.2025 saakka. 

Kielen editointipalveluista kirjoittajat saavat 15 %:n alennuksen.

Tarkemmat ohjeet avoimeen julkaisemiseen MDPI:n lehdissä kustantajan sivuilla.

 

OXFORD UNIVERSITY PRESS

FinELib-konsortio on solminut Oxford University Pressin kanssa vuosille 2024-2025 sopimuksen, joka oikeuttaa julkaisemaan artikkelit avoimesti ilman lisämaksua sopimuksen piiriin kuuluvissa hybridilehdissä. Täysin avointen lehtien (full OA) kirjoittajamaksuihin kirjoittajat saavat 15 %:n alennuksen. 

Tarkemmat ohjeet avoimeen julkaisemiseen OUP:n lehdissä.

Tietoa avoimesta julkaisemisesta kustantajan sivuilla.

 

RADIOLOGICAL SOCIETY OF NORTH AMERICA

Turun yliopiston kirjaston neuvottelemaa sopimusta Radiological Society of North America -kustantajan kanssa on jatkettu vuoden 2024 loppuun asti. Sopimus mahdollistaa lisämaksuttoman avoimen julkaisemisen Turun yliopistoon affilioituneelle vastaavalle kirjoittajalle lehdissä Radiology, Radiology: Artificial Intelligence, Radiology: Cardiothoracic Imaging ja Radiology: Imaging Cancer. Sopimus kattaa kirjoittajamaksujen lisäksi kaikki muutkin mahdolliset artikkeleihin liittyvät maksut kuten esimerkiksi värikuvamaksut.

Tarkemmat ohjeet avoimeen julkaisemiseen RSNA:n lehdissä kustantajan sivuilla.

 

ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY

FinELib-konsortion sopimus Royal Society of Chemistryn (RSC) kanssa mahdollistaa artikkeleiden julkaisemisen avoimena ilman APC-maksua RSC:n Full OA- ja hybridilehdissä sopimuskaudella 2024–2025. Full OA-lehdissä avoin julkaiseminen on maksutonta toistaiseksi vain vuonna 2024.

Tarkemmat ohjeet avoimeen julkaisemiseen RSC:n lehdissä.

Tietoa avoimesta julkaisemisesta kustantajan sivuilla.

 

ROYAL SOCIETY PUBLISHING

Turun yliopiston kirjasto on solminut Royal Society Publishing -kustantajan kanssa sopimuksen, jonka perusteella tutkijat saavat 25 %:n alennuksen APC-maksuista tietyissä lehdissä. Vastaavan kirjoittajan tulee lähettää artikkeli itse kustantajalle saadakseen alennuksen. Sopimus on voimassa 1.4.2024—31.3.2025.

Sopimuksen piiriin kuuluvat lehdet:
Biology Letters
Interface Focus 
Journal of the Royal Society Interface
Notes and Records of the Royal Society
Open Biology
Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences
Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences
Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences
Royal Society Open Science

Tietoa avoimesta julkaisemisesta kustantajan sivuilla.
 

SAGE

FinELibin ja SAGEn välinen sopimus vuosille 2023-2024 takaa Turun yliopiston henkilökunnalle ja opiskelijoille mahdollisuuden julkaista artikkelinsa avoimena CC BY -lisenssillä maksutta SAGEn hybridilehdissä tai 20 % alennuksella APC-maksuista SAGEn avoimissa gold OA-lehdissä.

Tarkemmat ohjeet​ avoimeen julkaisemiseen SAGEn lehdissä.

Tietoa avoimesta julkaisemisesta kustantajan sivuilla.

 

SCIENCE

FinELibin ja AAAS:n sopimus vuosille 2023-2024 mahdollistaa Turun yliopiston tutkijoille Science-lehdissä julkaistavien artikkelien AAM-version rinnakkaistallentamisen yliopiston julkaisuarkistoon CC-BY -lisenssillä ilman embargoa. Täysin avoimessa Science Advances -lehdessä julkaistessaan tutkijat saavat 15 % alennuksen kirjoittajamaksusta (APC-maksu).

Tarkemmat ohjeet avoimeen julkaisemiseen Science Advances -lehdessä.

 

SCOAP

Kirjasto osallistuu kustannuksiin vuosina 2023-2024, jotta Turun yliopiston tutkijat saavat julkaista avoimena maksutta näissä lehdissä.

 

SPRINGER NATURE

FinELib-konsortion solmima sopimus Springer Naturen kanssa sisältää oikeuden julkaista artikkeleita avoimena Springer Compact -kokoelman hybridilehdissä sopimuskauden 1.1.2024–31.12.2025 aikana. 

Kirjoittajan ei tarvitse maksaa kirjoittajamaksua (article processing charge, APC-maksu), vaan se sisältyy konsortiosopimuksen hintaan.

Tarkemmat ohjeet avoimeen julkaisemiseen Springer Naturen lehdissä.

Tietoa avoimesta julkaisemisesta kustantajan sivuilla.

 

NATURE RESEARCH

Turun yliopiston tutkijoilla on ollut mahdollisuus maksuttomaan avoimeen julkaisemiseen Springer Naturen Nature research -lehdissä (pl. Nature Protocols) sopimuskauden 1.6.2022 - 31.12.2024 aikana. Sopimukseen sisältyneet maksuttomat artikkelit ovat nyt loppuneet. 

Tarkemmat ohjeet avoimeen julkaisemiseen Nature Research -lehdissä.

 

TAYLOR & FRANCIS

FinELibin ja Taylor & Francisin sopimuksen perusteella tutkijat voivat julkaista avoimia artikkeleita ilman APC-maksua sopimuksen piiriin kuuluvissa Taylor & Francisin ja Routledgen hybridilehdissä, sekä Open Access -lehdessä Annals of Medicine. Avoimia artikkeleita on sopimuskauden 2023-2024 aikana käytettävissä rajallinen määrä. Sopimus ei kata Taylor & Francisin julkaisemia lääketieteellisiä lehtiä, eikä täysin avoimia Full Open Access -lehtiä lukuun ottamatta lehteä Annals of Medicine.

Tarkemmat ohjeet avoimeen julkaisemiseen Taylor & Francisin lehdissä.

Tietoa avoimesta julkaisemisesta kustantajan sivuilla.

Taylor & Francis-kustantamon julkaisemia e-kirjoja tai niissä julkaistuja artikkeleita voi julkaista takautuvasti avoimina. BPC-maksun (Book Processing Charge) alennus riippuu siitä, koska aineisto on julkaistu. Jos kirja on julkaistu yli vuosi sitten, tutkijan alennus kirjoittajamaksusta on 30 % ja jos julkaisemisesta on yli kaksi vuotta, saa 50 %:n alennuksen. Yli kolme vuotta aiemmin julkaistujen kirjojen alennus BPC-maksusta on 70 %. Tutkija vastaa itse BPC:n rahoituksesta.

Lisätietoja osoitteesta NinaKatarina.Stular@tandf.co.uk

Tietoa kirjojen avoimesta julkaisemisesta kustantajan sivuilla.

 

WILEY

FinELibin ja Wileyn sopimus vuosille 2023-2024 mahdollistaa artikkeleiden julkaisemisen avoimena Wileyn Full OA- ja hybridinimekkeissä.

Avoimia artikkeleja on sopimuskauden aikana käytettävissä rajallinen määrä.

FinELibin ohjeet julkaisemiseen:

Tarkemmat ohjeet avoimeen julkaisemiseen Wileyn lehdissä.

Tietoa avoimesta julkaisemisesta kustantajan sivuilla.

Wiley's journal finder.

 

WOLTERS KLUWER / LIPPINCOTT

FinELib on solminut Wolters Kluwerin kanssa vuosille 2023-2024 sopimuksen, jonka perusteella Turun yliopiston tutkijat voivat julkaista artikkelinsa avoimena Lippincottin Total access minus Neurology -kokoelman hybridi- ja full OA-lehdissä ilman erillistä maksua. Mikäli kirjoittaja tekee korjauspyynnön kustantajalle alkuvuonna julkaistuista artikkeleista, jolloin sopimus ei vielä ollut voimassa

  • maksumuurin takana julkaistu artikkeli julkaistaan avoimena takautuvasti
  • kirjoittajan mahdollisesti maksama APC-maksu hyvitetään.

Korjauspyynnöt voi lähettää kustantajalle osoitteeseen oa-support@wolterskluwer.com.

Avoimia artikkeleja on sopimuskauden aikana käytettävissä rajallinen määrä.

Tarkemmat ohjeet avoimeen julkaisemiseen Wolters Kluwerin lehdissä.

Tietoa avoimesta julkaisemisesta kustantajan sivuilla.

 

Lisätietoa

Kirjaston julkaisemisen palvelut

openutu@utu.fi

Tietosuojailmoitus