Skip to main content
Turun yliopiston kirjasto

Avoin julkaiseminen

Kirjoittajamaksut

Kustantaja veloittaa kirjoittajamaksun (APC, article processing charge) artikkelin kirjoittajalta kultaisen tien (gold open access) ja hybridi open access -lehdissä julkaistuista artikkeleista. Selvitä, onko omalla oppiaineellasi budjetoituna varoja kirjoittajamaksuja varten. Myös rahoitushakemuksissa kannattaa huomioida mahdolliset APC-maksut.

Turun yliopiston tutkijat ovat oikeutettuja alennuksiin  American Chemical Societyn, Elsevierin, Emeraldin, Sagen ja Wolters Kluwerin julkaisemien lehtien kirjoittamaksuista. Lisäksi Turun yliopisto on mukana kansainvälisessä SCOAP3-konsortiossa, jonka myötä tutkijat voivat julkaista maksutta konsortioon kuuluvissa lehdissä.

Alla tarkemmat ohjeet kustantajakohtaisista käytännöistä sekä SCOAP3-konsortioon kuuluvista lehdistä.

AMERICAN CHEMICAL SOCIETY

FinELib-konsortio on solminut American Chemical Societyn kanssa sopimuksen, johon sisältyy mahdollisuus julkaista artikkeleita avoimena ilmaisilla open access -krediiteillä CC BY -lisenssillä.  Krediittiä käyttäessään kirjoittaja saa julkaista artikkelinsa avoimena ilman APC-maksua.

Tarkemmat ohjeet

COGITATIO PRESS

Turun yliopiston kirjasto on solminut kustantajan kanssa sopimuksen, johon sisältyy mahdollisuus julkaista artikkeleita avoimesti ilman kirjoittajamaksua Cogitatio Pressin lehdissä. Sopimus on voimassa 31.12.2021 saakka,

Lista Cogitatio Pressin lehdistä:
Media and Communication (ISSN 2183-2439)
Politics and Governance (ISSN 2183-2463)
Social Inclusion (ISSN 2183-2803)
Urban Planning (ISSN 2183-7635)

ELSEVIER

Elsevier antaa 50 prosentin alennuksen APC-maksuista tietyin edellytyksin:

 • Artikkelin vastaava kirjoittaja on affilioitunut Turun yliopistoon
 • Artikkeli julkaistaan jossain alennuksen piiriin kuuluvista lehdistä.
 • Artikkeli hyväksytään julkaistavaksi 1.1.2018 - 31.12.2020.

Alennukset johtuvat FinELibin SD Freedom -sopimuksesta, jossa Turun yliopisto on mukana. Alennuksen piirissä on yli 1600 Elsevierin hybrid-lehteä ja yli 100 Full OA-lehteä. Lista saattaa edelleen kasvaa sopimuskauden aikana. Elsevierin APC-maksut vaihtelevat lehdittäin, alennus lasketaan listahinnoista. Huomaathan, että vastaavan kirjoittajan tulee itse maksaa alennettu APC-maksu.

Tarkemmat ohjeet

EMERALD

Emeraldin kanssa solmittuun sopimukseen sisältyy mahdollisuus julkaista artikkeleita avoimena ilmaisilla open access vouchereilla CC BY -lisenssillä. Voucheria käyttäessään kirjoittaja saa julkaista avoimena ilman APC-maksua artikkelinsa, joka on hyväksytty julkaistavaksi sopimuskauden (1.1.2018 - 31.12.2020) aikana.

Tarkemmat ohjeet

IGI GLOBAL

Turun yliopiston tutkijoilla on mahdollisuus julkaista kolme artikkelia avoimesti ilman kirjoittajamaksua sopimuskauden 10.5.2019 - 31.12.2020 aikana.
Avoin saatavuus -vaihtoehto valitaan siinä vaiheessa, kun artikkeli lähetetään lehteen ja ilmoitetaan Turun yliopiston yhteystiedot.
Kun Nicole Elliott, nelliott@igi-global.com, saa tiedon hyväksytystä artikkelista näillä tiedoilla, ei maksua peritä. Voit olla häneen yhteydessä myös,  jos haluat vaihtaa maksumuurin takana julkaisemasi artikkelin avoimeksi.

SAGE

Tutkijat voivat julkaista artikkelinsa avoimena CC-BY-lisenssillä maksutta SAGEN hybridilehdissä tai 20 % alennuksella APC-maksuista SAGEN avoimissa gold OA-lehdissä.
Tarkemmat ohjeet​

SCOAP

Kirjasto osallistuu kustannuksiin vuosina 2018-2019, jotta Turun yliopiston tutkijat saavat julkaista maksutta alla listatuissa kahdeksassa lehdessä.

 • Acta Physica Polonica B (APPB)
 • Advances in High Energy Physics (AHEP)
 • Chinese Physics C (CPC)
 • The European Physical Journal C (EPJC)
 • The Journal of High Energy Physics (JHEP)
 • Nuclear Physics B (NPB)
 • Physics Letters B (PLB)
 • Physical Review C (PRC)
 • Physical Review D (PHD)
 • Physical Review Letters (PRL)
 • Progress of Theoretical and Experimental Physics (PTEP)

SPRINGER NATURE

FinELib-konsortion  sopimus Springer Naturen kanssa sisältää oikeuden julkaista artikkeleita avoimena Springerin hybridinimekkeissä sopimuskauden 1.10.2018 - 31.12.2020 aikana. Kirjoittajan ei tarvitse maksaa APC-maksua, vaan se sisältyy konsortiosopimuksen hintaan.

HUOM: koska julkaisutoiminta vuosina 2019 ja 2020 on ollut ennalta arvioitua selvästi vilkkaampaa, sopimuksemme sisältämät avoimet artikkelit tulevat loppumaan arviolta marraskuun puoliväliin mennessä.

Tarkemmat ohjeet

TAYLOR & FRANCIS

Tutkijat voivat julkaista artikkelinsa avoimina maksutta Taylor & Francisin Open select standard rate -lehdissä sekä Open Access -lehdessä Annals of Medicine 3.6.2020-31.12.2022

Tarkemmat ohjeet

WILEY

FinELib-konsortion sopimus Wileyn kanssa mahdollistaa artikkeleiden julkaisemisen avoimena Wileyn Full OA- ja hybridinimekkeissä sopimuskaudella 2020–2022.

Vuonna 2020 noin 53 % sopimuksessa mukana olevien organisaatioiden artikkeleista voidaan julkaista ilman lisämaksua (Article Processing Charge, APC). NB! Vuoden 2020 osalta Turun yliopiston/TYKSin osuus on jo käytetty, joten APC-maksuihin ei saa enää alennusta.

Vuosina 2021–2022 noin 100 % artikkeleista voidaan julkaista ilman lisämaksua.

Tarkemmat ohjeet

WOLTERS KLUWER

FinELib-konsortio on solminut Wolters Kluwerin kanssa sopimuksen, johon sisältyy mahdollisuus julkaista rajoitettu määrä artikkeleita avoimena maksutta CCBY- tai CCBY-NC-ND-lisensseillä sopimuskauden aikana 1.1.20118 - 31.12.2022.

Tarkemmat ohjeet

Lisätietoa

Kirjaston hankintapalvelut
hankinta@utu.fi.

Tietosuojailmoitus