Siirry pääsisältöön
Turun yliopiston kirjasto

Avoin julkaiseminen

Kirjoittajamaksut

Kustantaja veloittaa yleensä kirjoittajamaksun (APC, article processing charge) artikkelin kirjoittajalta kultaisen tien (gold open access) ja hybridi open access -lehdissä julkaistuista artikkeleista. On myös open access -lehtiä, jotka eivät veloita kirjoittajamaksuja. Selvitä, onko omalla tiedekunnalla/oppiaineella/projektilla budjetoituna varoja kirjoittajamaksuja varten. Myös rahoitushakemuksissa kannattaa huomioida mahdolliset APC-maksut.

Turun yliopiston tutkijat ovat osana FinELib-konsortiota oikeutettuja maksuttomaan avoimeen julkaisemiseen tai alennuksiin kirjoittajamaksuista julkaistessaan sopimuksiin kuuluvissa lehdissä. Lisäksi Turun yliopisto on mukana kansainvälisessä Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics eli SCOAP3 -konsortiossa, jonka myötä tutkijat voivat julkaista maksutta siihen kuuluvissa lehdissä. Joidenkin kustantajien kanssa Turun yliopisto on solminut suoran sopimuksen, johon sisältyy mahdollisuus julkaista artikkeleita avoimesti ilman kirjoittajamaksua. Lisäksi Turun yliopiston kirjasto tilaa lehtiä, jotka tämän kautta tarjoavat avointa julkaisemista ilman APC-maksuja (Subscribe to Open). Maksuttoman avoimen julkaisemisen tai alennetun kirjoittajamaksun hyväksymisen edellytys on, että kirjoittajan affiliaatio on julkaistavassa artikkelissa Turun yliopisto tai Turun yliopistollinen keskussairaala.

Kustantajan salliessa rinnakkaistallentamisen, on se ilmainen tapa saattaa oma tutkimus avoimeksi. Lisää aiheesta https://utuguides.fi/utucris/fi/rinnakkaistallennus .

Alla tarkemmat ohjeet kustantajakohtaisista käytännöistä.

 

ACM

FinELibin ja ACM:n (Association for Computing Machinery) neuvottelema Read & Publish -sopimus mahdollistaa maksuttoman avoimen julkaisemisen ACM:n lehdissä ja konferenssijulkaisuissa (journals, magazines, conference proceedings) 1.7.2022-31.12.2024 välisenä aikana. Tutkijan ei tarvitse maksaa kirjoittajamaksua (Open Access Charge, Article Processing Charge), sillä avoimen julkaisemisen kustannukset on sisällytetty sopimukseen.

Tarkemmat ohjeet maksuttomaan avoimeen julkaisemiseen ACM:n lehdissä. 

 

AMERICAN CHEMICAL SOCIETY

FinELib-konsortio on solminut American Chemical Societyn kanssa sopimuksen, johon sisältyy mahdollisuus julkaista artikkeleita avoimena ilmaisilla open access -krediiteillä CC BY -lisenssillä sopimuskauden 2021-2023 aikana.  Krediittiä käyttäessään kirjoittaja saa julkaista artikkelinsa avoimena ilman APC-maksua.

Tarkemmat ohjeet American Chemical Societyn open access -julkaisemisesta.

 

CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS

Turun yliopiston kirjasto on solminut Cambridge University Pressin kanssa sopimuksen, johon sisältyy mahdollisuus julkaista artikkeleita avoimesti ilman kirjoittajamaksua Premium Full Journals -kokoelman hybridi- ja gold-nimekkeissä.

Sopimus on vuosille 2022-2024 ja sopimukseen sisältyviä maksuttomia artikkeleita on käytettävissä rajoitettu määrä.

Lisätietoa sopimuksesta sekä lehdistä, joita se koskee löytyy sivulta: https://www.cambridge.org/core/services/open-access-policies/read-and-publish-agreements/oa-agreement-university-of-turku#.

 

COGITATIO PRESS

Turun yliopiston kirjasto on solminut kustantajan kanssa sopimuksen, johon sisältyy mahdollisuus julkaista artikkeleita avoimesti ilman kirjoittajamaksua Cogitatio Pressin lehdissä. Sopimus on voimassa 31.12.2023 saakka.

Lista Cogitatio Pressin lehdistä:
Media and Communication (ISSN 2183-2439)
Politics and Governance (ISSN 2183-2463)
Social Inclusion (ISSN 2183-2803)
Urban Planning (ISSN 2183-7635)

 

COMPANY OF BIOLOGISTS

Turun yliopiston kirjasto on neuvotellut Company of Biologists -kustantajan kanssa Turun yliopistolle vuoden 2024 loppuun asti kestävän sopimuksen. Sopimus sisältää lisämaksuttoman avoimen julkaisemisen oikeuden Turun yliopistoon affilioituneelle vastaavalle kirjoittajalle viidessä lehdessä: Development, Journal of Cell Science, Journal of Experimental Biology, Disease Models & Mechanisms ja Biology Open 

Kirjoittajan tulee artikkelia jättäessään ilmoittaa kustantajan järjestelmässä utu-sähköpostiosoitteensa ja valita kotiorganisaatioksi Turun yliopisto. Kun artikkeli hyväksytään, kirjoittaja palauttaa julkaisusopimuksen ja saa sähköpostiinsa linkin RightsLink-järjestelmään, josta löytyvät artikkelin tiedot. Vastaava linkki lähetetään myös kirjastoon, jossa hyväksytään artikkelin maksuton avoin julkaiseminen. 

Kustantajan tarkemmat ohjeet kirjoittajille:  https://www.biologists.com/library-hub/read-publish/guide-for authors/ 

 

ELSEVIER

FinELibin ja Elsevierin sopimuksen perusteella vastaavat kirjoittajat voivat julkaista avoimia artikkeleita ilman APC-maksua (article processing charge) sopimuksen piiriin kuuluvissa Elsevierin hybridi-lehdissä. Avoimia artikkeleita on sopimuskauden 2021-2023 aikana käytettävissä rajallinen määrä.

Tarkemmat ohjeet Elsevierin open access -julkaisemisesta.

 

ELSEVIERIN CELL PRESS -LEHDET

FinELibin ja Elsevierin sopimuksen perusteella vastaavat kirjoittajat voivat julkaista avoimia artikkeleita ilman APC-maksua (article processing charge) sopimuksen piiriin kuuluvissa Elsevierin Cell Press -lehdissä.

Avoimia artikkeleita on sopimuskauden 2022-2024 aikana käytettävissä rajallinen määrä per vuosi.

Tarkemmat ohjeet Cell Press -lehdistä.

 

EMERALD

FinELib-konsortio on solminut Emeraldin kanssa sopimuksen, johon sisältyy mahdollisuus julkaista artikkeleita avoimena ilmaisilla open access -vouchereilla CC BY -lisenssillä. ​Krediittien määrä on vuosina 2022 ja 2023 rajoittamaton ja niitä voi hyödyntää kustantajien määrittelemiin lehtiin.

Tarkemmat ohjeet Emeraldin lehdistä.

 

IEEE

FinELib-konsortio on solminut IEEE:n kanssa vuosille 2021-2023 sopimuksen, johon sisältyy mahdollisuus julkaista artikkeleita avoimena ilmaisilla open access -krediiteillä CC BY -lisenssillä.

Tarkemmat ohjeet IEEE:n open access -julkaisemisesta.

Katso myös IEEE:n omat ohjeet.

 

MDPI

Turun yliopiston affilioituneet tutkijat saavat 10 %:n alennuksen MDPI:n julkaisemien lehtien APC-maksuista, sekä monografioiden BPC-maksuista. Sopimus on voimassa 29.2.2024 saakka. 

Lisätietoa julkaisemisesta MDPI-lehdissä.

 

OXFORD UNIVERSITY PRESS

FinELib-konsortio on solminut Oxford University Pressin kanssa vuosille 2021-2023 sopimuksen, joka oikeuttaa tutkijoita julkaisemaan avoimesti ilman lisämaksua.

Tarkemmat ohjeet Oxford University Pressin open access -julkaisemisesta.

 

RADIOLOGICAL SOCIETY OF NORTH AMERICA

Turun yliopiston kirjasto on neuvotellut Radiological Society of North America -kustantajan kanssa vuoden 2023 loppuun asti kestävän sopimuksen, joka mahdollistaa lisämaksuttoman avoimen julkaisemisen Turun yliopistoon affilioituneelle vastaavalle kirjoittajalle lehdissä Radiology, Radiology: Artificial Intelligence, Radiology: Cardiothoracic Imaging ja Radiology: Imaging Cancer. Sopimus kattaa kirjoittajamaksujen lisäksi kaikki muutkin mahdolliset artikkeleihin liittyvät maksut kuten esimerkiksi värikuvamaksut.

RSNA:n avoimen julkaisemisen politiikka.

 

ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY

Turun yliopisto on liittynyt vuodeksi 2023 RSC:n read & publish -sopimukseen. Tutkijoilla on sopimuksen puitteissa mahdollisuus avoimeen julkaisemiseen RSC:n hybridlehdissä vuoden 2023 loppuun asti. 

Tarkemmat ohjeet RSC- hybridlehdissä julkaisemiseen.

 

ROYAL SOCIETY PUBLISHING

Turun yliopiston kirjasto on solminut Royal Society Publishing -kustantajan kanssa sopimuksen, jonka perusteella tutkijat saavat 25 %:n alennuksen APC-maksuista tietyissä lehdissä. Vastaavan kirjoittajan tulee lähettää artikkeli itse kustantajalle saadakseen alennuksen. Sopimus on voimassa 1.4.2023—31.3.2024.

Sopimuksen piiriin kuuluvat lehdet:
Biology Letters
Interface Focus 
Journal of the Royal Society Interface
Notes and Records of the Royal Society
Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and 
Engineering Sciences
Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences
Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and 
Engineering Sciences
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences
Open Biology 
Royal Society Open Science

Lisätietoa Royal Society Publishing -sivulla.
 

SAGE

FinELibin neuvottelut SAGEn kanssa sopimuksesta vuosille 2023-2024 ovat vielä muutamilta osin kesken, mutta avoimen julkaisemisen  sopimusehdot, joiden ansiosta tutkijat voivat julkaista artikkelinsa avoimena CC BY -lisenssillä maksutta SAGEn hybridilehdissä tai 20 % alennuksella APC-maksuista SAGEn avoimissa gold OA-lehdissä säilyvät ennallaan.

FinELibin ohjeet ovat vielä päivittämättä, mutta ne löytyvät sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen täältä:

Tarkemmat ohjeet​ SAGEn open access -julkaisemisesta.

 

SCIENCE

FinELibin neuvottelut AAAS:n kanssa sopimuksesta vuosille 2023-2024 ovat vielä muutamilta osin kesken. On kuitenkin jo sovittu, että Turun yliopiston tutkijat saavat rinnakkaistallentaa yliopiston julkaisuarkistoon Science-lehdissä julkaistavien artikkeliensa AAM-version CC-BY -lisenssillä ilman embargoa. Täysin avoimessa Science Advances -lehdessä julkaistessaan tutkijat saavat 15 % alennuksen kirjoittajamaksusta (APC-maksu).

FinELibin ohjeet ovat vielä päivittämättä, mutta ne löytyvät sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen täältä:

Tarkemmat ohjeet open access -julkaisemisesta Science-lehdissä.

 

SCOAP

Kirjasto osallistuu kustannuksiin vuosina 2023-2024, jotta Turun yliopiston tutkijat saavat julkaista maksutta listatuissa lehdissä.

 

SPRINGER NATURE

FinELib-konsortion sopimus Springer Naturen kanssa sisältää oikeuden julkaista artikkeleita avoimena Springerin hybridinimekkeissä sopimuskauden 1.1.2021-31.12.2023 aikana.

Kirjoittajan ei tarvitse maksaa kirjoittajamaksua (article processing charge, APC-maksu), vaan se sisältyy konsortiosopimuksen hintaan.

Tarkemmat ohjeet Springer Naturen open access -julkaisemisesta.
 

NATURE RESEARCH

Turun yliopiston tutkijoilla on mahdollisuus maksuttomaan avoimeen julkaisemiseen Springer Naturen Nature research -lehdissä (pl. Nature Protocols) sopimuskauden 1.6.2022-31.12.2024 aikana. Sopimukseen sisältyviä maksuttomia artikkeleita on käytettävissä rajoitettu määrä ja ne saattavat loppua jo syksyn 2023 aikana.

Tarkemmat ohjeet Nature Research -nimikkeissä julkaisemiseen.

 

TAYLOR & FRANCIS

FinELibin ja Taylor & Francisin sopimuksen perusteella tutkijat voivat julkaista avoimia artikkeleita ilman APC-maksua sopimuksen piiriin kuuluvissa Taylor & Francisin ja Routledgen hybridilehdissä, sekä Open Access -lehdessä Annals of Medicine. Avoimia artikkeleita on sopimuskauden 2023-2024 aikana käytettävissä rajallinen määrä. Sopimus ei kata Taylor & Francisin julkaisemia lääketieteellisiä lehtiä, eikä täysin avoimia Full Open Access -lehtiä lukuun ottamatta lehteä Annals of Medicine.

Alkuvuonna maksumuurin takana julkaistut sopimukseen kuuluvat artikkelit julkaistaan takautuvasti avoimena.

Tarkemmat ohjeet Taylor & Francisin open access -julkaisemiseen.

 

WILEY

FinELibin ja Wileyn sopimus vuosille 2023-2024 mahdollistaa artikkeleiden julkaisemisen avoimena Wileyn Full OA- ja hybridinimekkeissä.

Avoimia artikkeleja on sopimuskauden aikana käytettävissä rajallinen määrä.

FinELibin ohjeet julkaisemiseen:

Tarkemmat ohjeet Wileyn open access -julkaisemisesta.

 

WOLTERS KLUWER / LIPPINCOTT

FinELib on solminut Wolters Kluwerin kanssa vuosille 2023-2024 sopimuksen, jonka perusteella Turun yliopiston tutkijat voivat julkaista artikkelinsa avoimena Lippincottin Total access minus Neurology -kokoelman hybridi- ja full OA-lehdissä ilman erillistä maksua. Mikäli kirjoittaja tekee korjauspyynnön kustantajalle alkuvuonna julkaistuista artikkeleista, jolloin sopimus ei vielä ollut voimassa

  • maksumuurin takana julkaistu artikkeli julkaistaan avoimena takautuvasti
  • kirjoittajan mahdollisesti maksama APC-maksu hyvitetään.

Korjauspyynnöt voi lähettää kustantajalle osoitteeseen oa-support@wolterskluwer.com.

Avoimia artikkeleja on sopimuskauden aikana käytettävissä rajallinen määrä.

Tarkemmat ohjeet Wolters Kluwerin open access -julkaisemisesta.

 

Lisätietoa

Kirjaston julkaisemisen palvelut

openutu@utu.fi

Tietosuojailmoitus