Siirry pääsisältöön
Turun yliopiston kirjasto

Avoin julkaiseminen

Kirjoittajamaksut

Kustantaja veloittaa yleensä kirjoittajamaksun (APC, article processing charge) artikkelin kirjoittajalta kultaisen tien (gold open access) ja hybridi open access -lehdissä julkaistuista artikkeleista. On myös open access -lehtiä, jotka eivät veloita kirjoittajamaksuja. Selvitä, onko omalla tiedekunnalla/oppiaineella/projektilla budjetoituna varoja kirjoittajamaksuja varten. Myös rahoitushakemuksissa kannattaa huomioida mahdolliset APC-maksut.

Turun yliopiston tutkijat ovat osana FinELib-konsortiota oikeutettuja maksuttomaan avoimeen julkaisemiseen tai alennuksiin kirjoittajamaksuista julkaistessaan artikkelinsa American Chemical Societyn, Association for Computer Machineryn, Elsevierin, Emeraldin, IEEE:n, Oxford University Pressin, Sagen, Springer Naturen, Taylor & Francisin, Wileyn tai Wolters Kluwerin kustantamissa lehdissä tai AAAS:n lehdessä Science Advances. Lisäksi Turun yliopisto on mukana kansainvälisessä Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics eli SCOAP3 -konsortiossa, jonka myötä tutkijat voivat julkaista maksutta konsortioon kuuluvissa lehdissä. Turun yliopisto on myös solminut Cambridge University Press, Cogitatio Press, Company of Biologists sekä IGI Global kustantajien kanssa sopimuksen, johon sisältyy mahdollisuus julkaista artikkeleita avoimesti ilman kirjoittajamaksua. Maksuttoman avoimen julkaisemisen tai alennetun kirjoittajamaksun hyväksymisen edellytys on, että kirjoittajan affiliaatio on julkaistavassa artikkelissa Turun yliopisto tai Turun yliopistollinen keskussairaala.

Alla tarkemmat ohjeet kustantajakohtaisista käytännöistä.

 

ACM

FinELibin ja ACM:n (Association for Computing Machinery) neuvottelema Read & Publish -sopimus mahdollistaa maksuttoman avoimen julkaisemisen ACM:n lehdissä ja konferenssijulkaisuissa (journals, magazines, conference proceedings) 1.7.2022-31.12.2024 välisenä aikana. Tutkijan ei tarvitse maksaa kirjoittajamaksua (Open Access Charge, Article Processing Charge), sillä avoimen julkaisemisen kustannukset on sisällytetty sopimukseen.

Tarkemmat ohjeet maksuttomaan avoimeen julkaisemiseen ACM:n lehdissä. 

AMERICAN CHEMICAL SOCIETY

FinELib-konsortio on solminut American Chemical Societyn kanssa sopimuksen, johon sisältyy mahdollisuus julkaista artikkeleita avoimena ilmaisilla open access -krediiteillä CC BY -lisenssillä sopimuskauden 2021-2023 aikana.  Krediittiä käyttäessään kirjoittaja saa julkaista artikkelinsa avoimena ilman APC-maksua.

Tarkemmat ohjeet American Chemical Societyn open access -julkaisemisesta.

 

CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS

Turun yliopiston kirjasto on solminut Cambridge University Pressin kanssa sopimuksen, johon sisältyy mahdollisuus julkaista artikkeleita avoimesti ilman kirjoittajamaksua Premium Full Journals -kokoelman hybridi- ja gold-nimekkeissä.

Sopimus on vuosille 2022-2024 ja sopimukseen sisältyviä maksuttomia artikkeleita on käytettävissä rajoitettu määrä.

Lisätietoa sopimuksesta sekä lehdistä, joita se koskee löytyy sivulta: https://www.cambridge.org/core/services/open-access-policies/read-and-publish-agreements/oa-agreement-university-of-turku#.

 

COGITATIO PRESS

Turun yliopiston kirjasto on solminut kustantajan kanssa sopimuksen, johon sisältyy mahdollisuus julkaista artikkeleita avoimesti ilman kirjoittajamaksua Cogitatio Pressin lehdissä. Sopimus on voimassa 31.12.2022 saakka.

Lista Cogitatio Pressin lehdistä:
Media and Communication (ISSN 2183-2439)
Politics and Governance (ISSN 2183-2463)
Social Inclusion (ISSN 2183-2803)
Urban Planning (ISSN 2183-7635)

 

COMPANY OF BIOLOGISTS

Kirjasto on neuvotellut Company of Biologists -kustantajan kanssa Turun yliopistolle vuoden 2024 loppuun asti kestävän sopimuksen. Sopimus sisältää lisämaksuttoman avoimen julkaisemisen oikeuden Turun yliopistoon affilioituneelle vastaavalle kirjoittajalle viidessä lehdessä: Development, Journal of Cell Science, Journal of Experimental Biology, Disease Models & Mechanisms ja Biology Open 

Kirjoittajan tulee artikkelia jättäessään ilmoittaa kustantajan järjestelmässä utu-sähköpostiosoitteensa ja valita kotiorganisaatioksi Turun yliopisto. Kun artikkeli hyväksytään, kirjoittaja palauttaa julkaisusopimuksen ja saa sähköpostiinsa linkin RightsLink-järjestelmään, josta löytyvät artikkelin tiedot. Vastaava linkki lähetetään myös kirjastoon, jossa hyväksytään artikkelin maksuton avoin julkaiseminen. 

Kustantajan tarkemmat ohjeet kirjoittajille:  https://www.biologists.com/library-hub/read-publish/guide-for authors/ 

 

ELSEVIER

FinELibin ja Elsevierin sopimuksen perusteella vastaavat kirjoittajat voivat julkaista avoimia artikkeleita ilman APC-maksua (article processing charge) sopimuksen piiriin kuuluvissa Elsevierin hybridi-lehdissä. Avoimia artikkeleita on sopimuskauden 2021-2023 aikana käytettävissä rajallinen määrä.

Tarkemmat ohjeet Elsevierin open access -julkaisemisesta.

 

ELSEVIERIN CELL PRESS -LEHDET

FinELibin ja Elsevierin sopimuksen perusteella vastaavat kirjoittajat voivat julkaista avoimia artikkeleita ilman APC-maksua (article processing charge) sopimuksen piiriin kuuluvissa Elsevierin Cell Press -lehdissä.

Avoimia artikkeleita on sopimuskauden 2022-2024 aikana käytettävissä rajallinen määrä per vuosi.

Tarkemmat ohjeet Cell Press -lehdistä.

 

EMERALD

FinELib-konsortio on solminut Emeraldin kanssa sopimuksen, johon sisältyy mahdollisuus julkaista artikkeleita avoimena ilmaisilla open access -vouchereilla CC BY -lisenssillä. ​Krediittien määrä on vuosina 2022 ja 2023 rajoittamaton ja niitä voi hyödyntää kustantajien määrittelemiin lehtiin.

Tarkemmat ohjeet Emeraldin lehdistä.

 

IGI GLOBAL

Turun yliopiston tutkijoilla on mahdollisuus julkaista avoimesti ilman kirjoittajamaksua sopimuskauden 1.1.2021 - 31.12.2022 aikana.

Ota yhteyttä hankinta@utu.fi lisäohjeiden saamiseksi.

 

IEEE

FinELib-konsortio on solminut IEEE:n kanssa sopimuksen, johon sisältyy mahdollisuus julkaista artikkeleita avoimena ilmaisilla open access -krediiteillä CC BY -lisenssillä.

Tarkemmat ohjeet IEEE:n open access -julkaisemisesta.

Katso myös IEEE:n omat ohjeet.

 

OXFORD UNIVERSITY PRESS

FinELib-konsortio on solminut sopimuksen Oxford University Pressin kanssa, joka oikeuttaa tutkijoita julkaisemaan avoimesti ilman lisämaksua.

Tarkemmat ohjeet Oxford University Pressin open access -julkaisemisesta.

 

SAGE

Tutkijat voivat julkaista artikkelinsa avoimena CC BY -lisenssillä maksutta SAGEn hybridilehdissä tai 20 % alennuksella APC-maksuista SAGEn avoimissa gold OA-lehdissä sopimuskaudella 2020-2022.

Tarkemmat ohjeet​ SAGEn open access -julkaisemisesta.

 

SCOAP

Kirjasto osallistuu kustannuksiin vuosina 2021 ja 2022, jotta Turun yliopiston tutkijat saavat julkaista maksutta listatuissa lehdissä.

 

SCIENCE ADVANCES -LEHTI

Tutkijat saavat 15 % alennuksen kirjoittajamaksusta (APC-maksu) julkaistessaan artikkelinsa avoimina American Association for the Advancement of Sciencen (AAAS) Science Advances -lehdessä. Alennukset koskevat sopimuskautta 2020-2021. Jatkosta käydään neuvotteluja.

Tarkemmat ohjeet Science Advances -lehden open access -julkaisemisesta.

 

SPRINGER NATURE

FinELib-konsortion sopimus Springer Naturen kanssa sisältää oikeuden julkaista artikkeleita avoimena Springerin hybridinimekkeissä sopimuskauden 1.1.2021-31.12.2023 aikana.

Kirjoittajan ei tarvitse maksaa kirjoittajamaksua (article processing charge, APC-maksu), vaan se sisältyy konsortiosopimuksen hintaan.

Tarkemmat ohjeet Springer Naturen open access -julkaisemisesta.
 

NATURE RESEARCH

Turun yliopiston tutkijoilla on mahdollisuus maksuttomaan avoimeen julkaisemiseen Springer Naturen Nature research -lehdissä (pl. Nature Protocols) sopimuskauden 1.6.2022-31.12.2024 aikana. 

Tarkemmat ohjeet Nature Research -nimikkeissä julkaisemiseen.

 

TAYLOR & FRANCIS

Tutkijat voivat julkaista artikkelinsa avoimina maksutta Taylor & Francisin Open select standard rate -lehdissä sekä Open Access -lehdessä Annals of Medicine 3.6.2020-31.12.2022. Avoimia artikkeleja on sopimuskauden aikana käytettävissä rajallinen määrä.

Ajantasaisin tieto maksuttomaan avoimeen julkaisemiseen oikeuttavista lehdistä löytyy Taylor & Francisin Open Access Cost Finderista.

Tarkemmat ohjeet Taylor & Francisin open access -julkaisemisesta.

 

WILEY

FinELib-konsortion sopimus Wileyn kanssa mahdollistaa artikkeleiden julkaisemisen avoimena Wileyn Full OA- ja hybridinimekkeissä sopimuskaudella 2020-2022.  Avoimia artikkeleja on sopimuskauden aikana käytettävissä rajallinen määrä.

HUOM! Tämän hetkisen tiedon mukaan Wileyn OA-raha vuodelta 2022 loppuu lokakuussa.

Tarkemmat ohjeet Wileyn open access -julkaisemisesta.

 

WOLTERS KLUWER

FinELib-konsortio on solminut Wolters Kluwerin kanssa sopimuksen, johon sisältyy mahdollisuus julkaista maksutta rajoitettu määrä artikkeleita avoimena CC BY tai CC BY-NC-ND -lisensseillä sopimuskauden 1.1.2018-31.12.2022 aikana.

Maksuttomia OA-vouchereita on vuosittain käytössä rajattu määrä ja ne kuluvat sitä mukaa, kun kirjoittajat käyttävät maksuttomaan OA-julkaisuun oikeuttavaa koodia.

Tarkemmat ohjeet Wolters Kluwerin open access -julkaisemisesta.

 

Lisätietoa

Kirjaston julkaisemisen palvelut

openutu@utu.fi

Tietosuojailmoitus