Skip to main content
Turun yliopiston kirjasto

Avoin julkaiseminen

Tekijänoikeus

Tekijänoikeus kuuluu tekijänoikeuslain mukaan teoksen tekijälle. Jos teoksella on useita tekijöitä kuuluu oikeus kaikille kyseisen teoksen (esim. artikkeli/julkaisu) tekijöille. Tekijänoikeus kuuluu aina fyysisille (luonnollisille) henkilöille. Esim. tutkimusryhmä ei voi toimita teoksen tekijänoikeuden haltijana.

Tekijänoikeussuojan syntyminen edellyttää sitä, että teos ylittää teoskynnyksen, ts. on tarpeeksi omaperäinen. Käytännössä tieteelliset julkaisut ylittävät aina teoskynnyksen, ts. nauttivat tekijänoikeuden suojaa. Tekijänoikeus sisältää sekä taloudellisia että moraalisia oikeuksia. Taloudellisiin oikeuksiin kuuluu mm. oikeus teoskappaleen valmistamiseen. Moraalisia oikeuksia ovat puolestaan isyysoikeus (oikeus tulla nimetyksi teoksen tekijäksi) sekä teoksen respektio-oikeus. Teoksen taloudelliset oikeudet voidaan luovuttaa/siirtää erikseen, moraalisista oikeuksista ei voi luopua.

Tekijyys tutkimusjulkaisuissa

Tekijyys kuuluu julkaisuissa ja tutkimusdatassa aina jollekin luonnolliselle henkilölle. Esim. tutkimusryhmä ei voi toimia kollektiivisena tekijänä. Tekijänoikeuteen kuuluvat taloudelliset oikeudet voidaan luovuttaa edelleen esim. kustantajalle mutta moraaliset oikeudet (isyysoikeus/respektio-oikeus) kuuluvat  aina jollekin tietylle henkilölle.

Jos artikkelilla/tutkimusdatalla on useita tekijöitä niin tekijöiden tulee sopia keskenään siitä, missä järjestyksessä ja millä kriteereillä tekijät merkitään julkaisuun. Lähtökohtana tekijyydessä on se, että sillä kenen nimi on merkattu julkaisuun on ollut myös jotain panosta julkaisun syntymiseen.

Lisätietoa: Tutkimuseettinen neuvottelukunta TENK: Tieteellisten julkaisujen tekijyydestä sopiminen

Aihetta käsitteleviä artikkeleita:

Leila Risteli: Tieteessä tapahtuu 2001/2: Tekijyys tutkimuksessa

Jarmo Saarti: Informaatiotutkimus 2006/2: Tekijyys tieteellisessä julkaisussa 

Tekijän ei kannata luovuttaa oikeuksia

Usein  kustantajat tarjoavat artikkelien tekijöille sopimuksia, joissa heidän edellytetään luopuvan kaikista taloudellisista oikeuksista teokseen. Näin ei kuitenkaan kannata toimia vaan varata/pidättää itselle oikeus artikkelin rinnakkaistallentamiseen joko yliopiston tai oman tieteenalan julkaisuarkistoon. Suositeltava rinnakkaistallennusversio on "final draft", ts. vertaisarvioitu versio joka on julkaistu varsinaisessa lehdessä, mutta jossa ei ole kustantajan suorittamaa taittoa. Kustantajat sallivat yleensä jonkin version tallentamisen julkaisuarkistoon. Tietoa kustantajien tekijänoikeuspolitiikasta / rinnakkaistallentamisoikeuksista voi hakea esim. SHERPA/RoMEO-palvelusta.

Kun tallennat final draftin Tutkimustietojärjestelmään tai lähetät sen  e-lomakkeella, kirjasto tarkistaa puolestasi kustantajan luvan rinnakkaistallentamiselle.

Creative Commons

Avoimessa tieteessä suositellaan Creative Commons (CC) -lisenssien käyttöä. Creative Commons tarkoittaa sitä, että teoksen tekijä jakaa omia oikeuksiaan teoksien käyttäjille helpottaaksen oman luomistyönsä käyttöä esim. opetuksessa tai tutkimuksessa. Creative Commons -lisenssin käyttö ei siis merkitse luopumista omista oikeuksista vaan sitä, että antaa toisille oikeuden teosten hyödyntämiseen itse määrittelemillään ehdoilla. Avoimen tieteen suosittelema Creative Commons -lisenssi on CC-BY (CC-Nimeä).

Ohje avoimesta lisensoinnista tutkijoille ja tieteellisille julkaisijoille

Julkaisusopimukset ja julkaisuluvat

Artikkelin muut kirjoittajat

Rinnakkaistallentamisesta julkaisuarkistoon on hyvä sopia jo artikkelin kirjoitusvaiheessa. Jos haluat rinnakkaistallentaa jo julkaistun artikkelin tulee lupa pyytää kaikilta tekijöiltä (tekijänoikeus kuuluu kaikille artikkelin tekijöille).

Kolmannen osapuolen tekijänoikeuden alainen aineisto

Artikkeliin voi sisältyä myös kolmannen osapuolen tekijänoikeuden alaista materiaalia kuten kuvitusta tai grafiikkaa. Artikkelin kirjoittaja pyytää luvat kaikkiin artikkeliin kuuluviin elementteihin niiden tekijöiltä.

Artikkelin aiemmin julkaisseen lehden ja/tai kustantajan lupa

Kirjasto tarkastaa lehtien  kustantajien rinnakkaistallennusluvat, ja tallentaa artikkelit kustantajan lupaehtojen mukaisesti.  Tekijä voi myös itse tarkastaa luvat esim. SHERPA/RoMEO-palvelusta.

Kotimaisten lehtien tietoja ei löydy vielä toistaiseksi kattavasti SHERPA/RoMEO-palvelusta. Tietoja kotimaisten lehtien suhtautumisesta rinnakkaistallentamiseen voi kysyä itse lehdeltä tai katsoa esim. tästä Wikistä

SHERPA

  • SHERPA/RoMEO-sivuston avulla voit selvittää kustantajan tekijänoikeuspolitiikan ja suhtautumisen artikkelien rinnakkaistallentamiseen.
  • SHERPA/FACT-työkalun avulla voi tarkastaa vastaako kustantajan lehden linjaus rahoittajan avoimuuslinjausta.
  • SHERPA/JULIET- sivuston avulla voit selvittää tutkimusrahoittajan esittämät vaatimukset julkaisun avoimuudelle

Julkaisujen jakaminen sosiaalisessa mediassa

Alkuperäisen julkaisun jakaminen erilaisissa sosiaalisen median palveluissa on tekijänoikeuden alaista toimintaa. Tutkijan tulee siis varmistua siitä, että hänellä on oikeus jakaa edelleen artikkelia palvelussa. Lehtien/kustantajien tekijänoikeuspolitiikan voi tarkistaa SHERPA/RoMEO -palvelusta tai suoraan kustantajien kotisivuilta.

How Can I share it - tietoa kustantajien linjauksista

Avoin tiede ja kuvien käyttö