Skip to main content
Turun yliopiston kirjasto

Avoin julkaiseminen

Sanastoa

APC, article processing charge Kustantajan veloittama maksu artikkelin kirjoittajalta kultaisen tien (gold open access) ja hybridi open access -lehdissä julkaistuista artikkeleista.

Author’s draft = Pre-print / pre-refereeing -versio Kustantajalle lähetetty käsikirjoitusversio ennen vertaisarviointia; tai mikä tahansa aiempi versio.

Author’s final / author accepted manuscript = Final draft -versio = Post-print -versio Tekijän viimeinen versio vertaisarvioidusta, hyväksytystä julkaisusta, jota kustantaja ei ole vielä taittanut. Tämä on yleisin versio, jonka kustantajat sallivat rinnakkaistallentaa.

BPC, book processing charge OA-kustantajan veloittama kirjoittajamaksu.

Compliance data  Tiedot rahoittajien asettamista avoimen saatavuuden ehdoista

Directory of Open Access Journal Hakemisto eri tieteenalojen OA-lehdistä, jotka seuraavat julkaisutoiminnassaan peer-review-käytäntöjä tai joiden toimituskunta varmistaa julkaisujen laadun. https://doaj.org

Embargo Viittaa kustantajan määrittelemään alkuperäisen työn julkaisuajankohdasta laskettuun ajanjaksoon, jonka aikana tulee pidättäytyä työn rinnakkaistallenteena julkaisemisesta. Jos rikot embargoaikaa, rikot sopimustasi kustantajan kanssa, jolloin rinnakkaistallenteesta tulee laiton. Embargo-aika lasketaan alkavaksi lehden ilmestymispäivästä, joko elektronisen version tai painetun lehden ilmestymispäivästä riippuen siitä, kumpi tapahtuu aiemmin. Muissa yhteyksissä embargo voi viitata esim. ajanjaksoon, jonka aikana kustantaja pidättäytyy julkaisemasta elektronista lisensioitua, ei-avoimesti saatavilla olevaa versiota myös painettuna ilmestyvästä lehdestä. Embargoa ei aina ole ja se voi eri kustantajien ja/tai eri alojen (SSH Journals/STM Journals) lehdillä olla erilainen.

Final draft -versio = Post-print / author’s final / author accepted manuscript -versio Tekijän viimeinen versio vertaisarvioidusta, hyväksytystä julkaisusta, jota kustantaja ei ole vielä taittanut. Tämä on yleisin versio, jonka kustantajat sallivat rinnakkaistallentaa.

Final published version (or publisher PDF) Viittaa siihen työn muotoon, jossa julkaisija sitä sähköisesti jakelee. Lopullinen versio taittoineen.

General conditions  Kustantajan artikkelille asettamat muut reunaehdot. Määritellään esim. paikat, mihin rinnakkaisjulkaiseminen voidaan tehdä ja muistutetaan alkuperäiseen lähteeseen viittaamisesta.

Gratis OA Aineistojen tai julkaisujen avaaminen vapaasti luettavaksi, mutta ei uudelleen käytettäväksi tai edelleen jaettavaksi.

Julkaisufoorumi Tieteellisten seurain valtuuskunnan 23 asiantuntijapaneelin kaikki tieteenalat kattava julkaisukanavien (tieteelliset lehdet, sarjat, konferenssijulkaisut, kustantajat) kolmiportainen laatuluokitusjärjestelmä. http://www.julkaisufoorumi.fi

Libre OA Julkaisut lisensoidaan CC BY -lisenssillä, joka mahdollistaa aineistojen uusiokäytön ja tiedon louhinnan niiden sisällöstä.

Mandated OA  velvoitettu Open Access Näyttää ne tutkimusrahoittajat, jotka edellyttävät, että heidän rahoittamansa tutkimukset laitetaan avoimeen saatavuuteen.

Non-profit server  Ei-kaupallinen palvelin / julkaisuarkisto

Paid open access Lehti/kustantaja tarjoaa mahdollisuutta maksaa artikkelin avoimesta saatavuudesta (Hybridi-lehti)

Post-print / author’s final / author accepted manuscript = Final draft -versio Tekijän viimeinen versio vertaisarvioidusta, hyväksytystä julkaisusta, jota kustantaja ei ole vielä taittanut. Tämä on yleisin versio, jonka kustantajat sallivat rinnakkaistallentaa.

Pre-print-versio = pre-refereeing / author’s draft Kustantajalle lähetetty käsikirjoitusversio ennen vertaisarviointia; tai mikä tahansa aiempi versio.

Publisher’s version Kustantajan lopullinen, editoitu versio = artikkeli sellaisena kuin se näyttäytyy julkaisussa, lopullinen taitettu versio. Kustantajan lopullista versiota saa harvoin käyttää rinnakkaistallentamiseen julkaisuarkistoon.

Restrictions  Kustantajan rinnakkaisjulkaisemiselle asettamat rajaukset (jos niitä on). Rajoituksia voi hakea kustantajan sivuilta tai esim. SHERPHA/RoMEO-listasta http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php 

SHERPHA / FACT Palvelu, jonka avulla voit hakea tietoa siitä, vastaako kustantajan/lehden tekijänoikeuspolitiikka tutkimuksen rahoittajan asettamaa vaatimusta. http://www.sherpa.ac.uk/fact/index.php?la=en

SHERPHA / JULIET. Palvelu, jonka avulla voit hakea tietoa tutkimusrahoittajan asettamista avoimuusvaatimuksista. http://www.sherpa.ac.uk/juliet/index.php?la=en

SHERPHA / RoMEO. Palvelu, jonka avulla voit hakea tietoa kustantajan/lehden tekijänoikeuspolitiikasta sekä rinnakkaistallennusoikeuksista. http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php

Lisää aiheeseen liittyvää sanastoa löytyy Avoin tiede ja tutkimus -hankkeen sivustolta http://avointiede.fi/keskeinen-sanasto.