Siirry pääsisältöön
Turun yliopiston kirjasto

UTUCRIS

Mikä ihmeen tutkimustietojärjestelmä?

Työkalu näkyvyyden lisäämiseen

Turun yliopistossa tehdään korkealaatuista, monitieteellistä tutkimusta. Yliopisto edistää tutkimuksen avoimuutta ja vaikuttavuutta. UTUCRIS-tutkimustietojärjestelmää käytetään tutkimuksesta kerättävien tietojen hallintaan, tutkijoiden profiilitietojen (esim. asiantuntijuusalueet, tutkimus, opetus) ylläpitoon sekä tutkimus- ja professionaalisten ansioiden kirjaukseen.

Tutkijan, asiantuntijuuden ja julkaisujen näkyvyys lisää Turun yliopiston tutkijoiden sekä yliopistossa tehtävän tutkimuksen tunnettuutta. Tutkimustietojärjestelmään julkisesti näkyville kirjatut tiedot ja henkilökunnan profiilit ovat selattavissa yliopiston verkkosivuilla sekä Turun yliopiston tutkimusportaalissa.

Tutkimustietokanta ja avoin julkaisuarkisto

Tutkijoiden ja yksiköiden perustiedot tuodaan tutkimustietojärjestelmään automaattisesti muista yliopiston sisäisistä tietojärjestelmistä. Kirjaston henkilökunta tuo yliopiston tutkijoiden julkaisutietoja Web of Science- ja Scopus-tietokannoista kerran kuussa ja Melinda- ja Medic-tietokannoista kolme kertaa vuodessa. Tutkijat lisäävät itse tiedot niistä julkaisuistaan, joita ei indeksoida näihin tietokantoihin.

Tutkimustietojärjestelmä toimii myös Turun yliopiston julkaisuarkistona. Artikkelien ja muiden julkaisujen kokotekstit rinnakkaistallennetaan järjestelmään niiden kustantajien sääntöjen mukaisesti. Kirjaston henkilökunta tarkistaa tekijänoikeuksiin ja julkaisemiseen liittyvät ehdot kustantajilta ennen julkaisujen saattamista julkisiksi.

Rahoittajien vaatimaa tutkimusraportointia

Opetus- ja kulttuuriministeriön yliopistojen rahoitusmallissa 14 prosenttia rahoituksesta määräytyy julkaisujen laadun ja määrän perusteella. Vertaisarvioidut julkaisut, joilla on Julkaisufoorumin tasoluokka 0-3, saavat kertoimet 0,1-4.  Muille julkaisuille kerroin on 0,1. Avoimesti saatavilla olevat vertaisarvioidut julkaisut saavat lisäkertoimen 1,2.

Turun yliopisto raportoi omat julkaisumääränsä tutkimustietojärjestelmän tietojen pohjalta. Sen vuoksi on tärkeää seurata omien tietojensa kattavuutta ja paikkansapitävyyttä ja lisätä puuttuvat julkaisut järjestelmään. Tutkimustietojärjestelmään kerätyt tiedot ovat myös muiden rahoittajien (esim. Suomen Akatemian) käytettävissä.

Tutkimustietojärjestelmän taustajärjestelmänä toimii Converis.

Ohjeet tutkijoille

Kaikilla tiedeyhteisön jäsenillä jatko-opiskelijasta alkaen on oma tili tutkimustietojärjestelmässä henkilön aktiivisen työ- tai opiskelusuhteen ajan. Järjestelmää käytetään UTU-tunnuksella. Osa profiilitiedoista (esimerkiksi affiliaatio eli yksikkökytkös) tuodaan automaattisesti muista yliopiston tietojärjestelmistä.

Mitä sinun täytyy tehdä:

  • Päivitä omaa profiilisivuasi
  • Tarkista, että julkaisulistasi on ajan tasalla
  • Lisää ne aktiviteetit ja julkaisut, joita ei ole tuotu järjestelmään automaattisesti (joko kirjaston verkkolomakkeella tai suoraan tutkimustietojärjestelmässä)
  • Toimita julkaisujesi vertaisarvioidut käsikirjoitukset kirjastolle rinnakkaistallennettaviksi järjestelmään (joko kirjaston verkkolomakkeella, suoraan tutkimustietojärjestelmään lisätessäsi julkaisun tietoja tai sähköpostilla osoitteeseen researchportal@utu.fi)

Affiliaatiotiedot ja Turun yliopiston näkyminen julkaisun tekijätiedoissa

Tutkijan identifiointi kansallisella ja kansainvälisellä tasolla on tärkeää. Se edesauttaa julkaisujen löytyvyyttä ja artikkelien saamien viittausten seuraaminen helpottuu. Lisäksi tutkijan näkyvyys tietokannoissa ja verkostoituminen tiedeyhteisössä varmistuu.

Yliopistossa syntyneen aineiston tuottaneet tutkijat ilmoittavat aineiston käytön ja julkaisemisen yhteydessä affiliaatiokseen Turun yliopiston ja oman laitoksensa tai oppiaineensa. Tämä edistää myös julkaisun kytkemistä oikeaan yksikköön julkaisutiedonkeruussa.

Yliopistosta tulisi käyttää aina sen vakiintunutta, täydellistä nimeä (University of Turku / Turun yliopistolyhennettyjen muotojen sijaan, sillä sen ansiosta tutkimus pystytään yhdistämään helposti yliopistoon. Vakiintumattomia kirjoitusmuotoja käytettäessä tutkimusta ei saada affilioitua välttämättä lainkaan.

On tärkeää, että tutkijat merkitsevät affiliaatiotietonsa julkaisuihin mahdollisimman yhdenmukaisesti ja kattavasti. Tiedoilla on merkitystä valtion antaman rahoituksen perusteena. Lisäksi se parantaa tieteellisiin julkaisuihin perustuvaa tutkimustoiminnan arviointia ja tilastointia. Organisaatio käyttää julkaisujen tietoja erilaisissa analyyseissä ja näitä tietoja käytetään myös kansainvälisessä tilastoinnissa ja arvioinnissa.

Tutkijat joilla on kytkös sekä lääketieteelliseen tiedekuntaan että Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin, merkitsevät julkaisuihinsa molemmat affiliaatiot. Suositeltu merkintätapa on yksikkö / oppiaine / erikoisala, Turun yliopisto ja Tyks. Englanniksi University of Turku and Turku University Hospital.

Esimerkkejä affiliaation merkintätavasta:

Teija Tutkija, Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta, Turun yliopisto

Teija Tutkija, Clinical neuroscience, University of Turku, Turku University Hospital

Teija Tutkija, Faculty of Information Technology and Communication Sciences, University of Turku

Etsi tutkimusportaalista

Kuvakaappaus tutkimusportaalista

Tutkimustietojärjestelmään julkisesti näkyville kirjatut tiedot sekä henkilökunnan profiilit ovat selattavissa verkossa tutkimusportaalin kautta.

Ota yhteyttä

Onko sinulla kysyttävää julkaisutiedon keruusta tai tutkimuksesi näkyvyydestä? Ota yhteyttä kirjaston tutkimustietojärjestelmätiimiin sähköpostilla osoitteeseen researchportal@utu.fi!

Turun yliopiston kirjaston tietosuojailmoitukset.