Skip to main content
Turun yliopiston kirjasto

UTUCRIS

Mikä ihmeen tutkimustietojärjestelmä?

Työkalu näkyvyyden lisäämiseen

Turun yliopistossa tehdään korkealaatuista, monitieteellistä tutkimusta. Yliopisto edistää tutkimuksen avoimuutta ja vaikuttavuutta. UTUCRIS-tutkimustietojärjestelmää käytetään tutkimuksesta kerättävien tietojen hallintaan, tutkijoiden profiilitietojen (esim. asiantuntijuusalueet, tutkimus, opetus) ylläpitoon sekä tutkimus- ja professionaalisten ansioiden kirjaukseen.

Tutkijan, asiantuntijuuden ja julkaisujen näkyvyys lisää Turun yliopiston tutkijoiden sekä yliopistossa tehtävän tutkimuksen tunnettuutta. Tutkimustietojärjestelmään julkisesti näkyville kirjatut tiedot sekä henkilökunnan profiilit ovat selattavissa yliopiston verkkosivuilla sekä Turun yliopiston tutkimusportaalissa.

Tutkimustietokanta ja avoin julkaisuarkisto

Tutkijoiden ja yksiköiden perustiedot tuodaan tutkimustietojärjestelmään automaattisesti muista yliopiston tietojärjestelmistä. Kirjaston henkilökunta tuo yliopiston tutkijoiden julkaisutietoja Web of Science -, Scopus-, Arto-, Medic- ja Selma -tietokannoista. Tutkijat lisäävät tiedot niistä julkaisuistaan, joita ei indeksoida näihin tietokantoihin.

Tutkimustietojärjestelmä toimii myös Turun yliopiston julkaisuarkistona. Artikkelien ja muiden julkaisujen kokotekstit rinnakkaistallennetaan järjestelmään niiden kustantajien sääntöjen mukaisesti. Kirjaston henkilökunta tarkistaa tekijänoikeuksiin ja julkaisemiseen liittyvät säännöt kustantajilta ennen julkaisujen saattamista julkisiksi.

Rahoittajien vaatimaa tutkimusraportointia

14 prosenttia Opetusministeriön rahoituksesta yliopistoille määräytyy tieteellisten julkaisujen määrän ja laadun perusteella. Kertoimet (0,1-4) Julkaisufoorumin tasoluokkien 0-3 vertaisarvioiduille julkaisuille ja muille julkaisuille (0,1). Lisäkerroin (1,2) avoimesti saatavilla oleville vertaisarvioiduille julkaisuille.

Turun yliopisto raportoi omat julkaisumääränsä tutkimustietojärjestelmän tietojen pohjalta. Tutkimustietojärjestelmään kerätyt tiedot ovat myös muiden rahoittajien (esim. Suomen Akatemian) käytettävissä.

Tutkimustietojärjestelmän taustajärjestelmä on Clarivaten toimittama Converis.

Ohjeet tutkijoille

Kaikilla tiedeyhteisön jäsenillä jatko-opiskelijasta alkaen on oma tili tutkimustietojärjestelmässä henkilön aktiivisen työ- tai opiskelusuhteen ajan. Järjestelmää käytetään UTU-tunnuksella. Osa profiilitiedoista (esimerkiksi affiliaatio eli yksikkökytkös) tuodaan automaattisesti muista yliopiston tietojärjestelmistä.

Mitä sinun täytyy tehdä:

  • Päivitä omaa profiilisivuasi
  • Tarkista, että julkaisulistasi on ajan tasalla
  • Lisää ne aktiviteetit ja julkaisut, joita ei ole tuotu järjestelmään automaattisesti (joko kirjaston verkkolomakkeella tai suoraan tutkimustietojärjestelmässä)
  • Toimita julkaisujesi vertaisarvioidut käsikirjoitukset kirjastolle rinnakkaistallennettaviksi järjestelmään

Affiliaatiotiedot ja Turun yliopiston näkyminen julkaisun tekijätiedoissa

Organisaatiotietoja hyödynnetään, kun tieteellisiin ja ammatillisiin julkaisuihin laaditaan akateemisia tilastoja. Ne toimivat perustana yliopistojen keskinäiselle luokitukselle. Tiedoilla on merkitystä myös valtion antaman rahoituksen perusteena. Tämän vuoksi on tärkeää, että tutkijat merkitsevät affiliaatiotietonsa julkaisuihin mahdollisimman yhdenmukaisesti ja kattavasti.

Julkaisuihin merkitään laitoksen/tiedekunnan ja Turun yliopiston nimi. Kirjasto suosittelee merkitsemään myös oppiaineen tai yksikön nimen mikäli mahdollista, sillä se edistää julkaisun kytkemistä oikeaan yksikköön julkaisutiedonkeruussa. Tutkijat, joilla on kytkös sekä lääketieteelliseen tiedekuntaan että Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin, merkitsevät julkaisuihinsa molemmat affiliaatiot. Suositeltu merkintätapa on yksikkö / oppiaine / erikoisala, Turun yliopisto ja Tyks tai englanniksi University of Turku and Turku University Hospital.

Etsi tutkimusportaalista

Kuvakaappaus tutkimusportaalista

Tutkimustietojärjestelmään julkisesti näkyville kirjatut tiedot sekä henkilökunnan profiilit ovat selattavissa verkossa tutkimusportaalin kautta.

Ota yhteyttä

Onko sinulla kysyttävää julkaisutiedon keruusta tai tutkimuksesi näkyvyydestä? Ota yhteyttä kirjaston tutkimustietojärjestelmätiimiin sähköpostilla osoitteeseen researchportal@utu.fi!

Turun yliopiston kirjaston tietosuojailmoitukset.