Siirry pääsisältöön
Turun yliopiston kirjasto

Erikoiskokoelmat

Käsikirjoituskokoelman sisällöstä

Yksittäisistä asiakirjoista koostuva käsikirjoituskokoelma sisältää asiakirjoja kaikilta elämänaloilta: kirjeitä, puheita, saarnoja, muistoalbumeja, luentomuistiinpanoja, kouluvihkoja, kauppakuitteja, tilikirjoja, koulutodistuksia, monenlaisista asioista tehtyjä muistiinpanoja jne. Pääosa aineistosta ajoittuu 1700-luvun lopulta 1900-luvun ensi vuosikymmenille, mutta joukossa on myös muutamia varhaisempien vuosisatojen asiakirjoja.

Kokoelmaa ei ole aikanaan järjestetty aiheittain vaan aineisto on pakattu numeroituihin koteloihin ilmeisen satunnaisesti. Asiakirjojen paikallistamisessa on välttämättömänä apuna Veikko Laakson laatima luettelo vuodelta 1972. Luettelo jakautuu seuraavasti: poliittinen historia (7 sivua), sotahistoria (2 sivua), hallintohistoria (7 sivua), talous- ja sosiaalihistoria (17 sivua), kirkkohistoria (7 sivua), kulttuurihistoria ml. koulut ja yliopisto (38 sivua), henkilöhistoria (9 sivua). Luettelossa on myös henkilöhakemistot.

Esimerkki aineiston sisällöstä: Waseniuksen kirjakauppa

Arkisto sisältää 28 isoa sidosta, joihin on sidottu 10556 numeroimatonta lehteä. Sidoksissa on laskuja, kuitteja ja tiedonantoja vuosilta 1823-1884. 

Waseniuksen kirjakauppa oli Suomen johtava kirjakauppa 1830-luvulta alkaen. Se teki konkurssin 1914, ja Akateeminen kirjakauppa osti konkurssipesän. Osa Waseniuksen kirjakaupan arkistosta on Kansalliskirjastossa. Siellä aineistoa on 4,5 hyllymetriä. Kirjakauppias Gustaf Otto Waseniuksen kirjeenvaihtoa säilytetään Kansalliskirjastossa. Turun yliopiston kirjaston arkistokokoelmassa ei ole kirjeenvaihtoa.

Käsikirjoituskokoelman aihepiirit ja niiden laajuudet

1. Poliittinen historia (7 sivua)

2. Sotahistoria (2 sivua)

3. Hallintohistoria (7 sivua)

4. Talous- ja sosiaalihistoria (17 sivua)

5. Kirkkohistoria (7 sivua)

6. Kulttuurihistoria (mukana koulut ja yliopisto (38 sivua)

7. Henkilöhistoria (9 sivua)

Henkilöhakemistot (11 sivua)

 

Käsikirjoituskokoelman luettelo