Siirry pääsisältöön
Turun yliopiston kirjasto

Erikoiskokoelmat

Kokoelmat ja esimerkkejä aineistoista

Ahlman-kokoelma (prof. Erik Ahlman), noin 600 nidettä.

Airas-kokoelma  (prof. Pentti Airas) -  noin 1400 nidettä lähinnä turvallisuus- ja aatepoliittista kirjallisuutta.

Kalela-kokoelma (prof. Jorma Kalela) - noin 300 nidettä lähinnä työelämään liittyvää kirjallisuutta

Paasivirta-kokoelma (prof. Juhani Paasivirta), noin 1200 nidettä.

Paavolainen kokoelma (prof. Jaakko Paavolainen) - noin 2000 nidettä lähinnä tiedepolitiikkaan liittyvää kirjallisuutta

Itä-Aasia -kokoelma - lähinnä kiinankielistä Itä-Aasiaan liittyvää kirjallisuutta noin 2500 nidettä

Kognitiivinen neurotiede -kokoelma, noin 150 nidettä

Ahlman-kokoelma

Professori Erik Ahlman toimi mm. Jyväskylän Kasvatusopillisen korkeakoulun filosofian professorina 1935-48 ja Helsingin yliopiston käytännöllisen filosofian professorina 1948-52. Häntä on pidetty oman aikansa merkittävimpänä suomalaisena arvofilosofina. Hän tutki myös etiikkaa, kulttuurifilosofiaa ja filosofista antropologiaa. Tärkeitä julkaisuja mm. Kulttuurin perustekijöitä (1939) ja Saamisen käsitteen suhde pitämisen käsitteeseen (1942). Kokoelman lahjoitti aikoinaan filosofian laitokselle Ahlmanin tytär, Kirsti Lagerspetz, joka puolestaan toimi psykologian laitoksen professorina.

Ahlman-kokoelma on käytettävissä Educariumin kirjastossa.

Airas-kokoelma

Airas-kokoelma on professori Pentti Airaksen vuonna 1995 Turun suomalaiselle yliopistoseuralle lahjoittama kirjakokoelma ja se on sijoitettu Turun yliopiston poliittisen historian laitokselle.

Kalela-kokoelma

Turun yliopiston poliittisen historian professorina 1992-2004 toiminut Jorma Kalela lahjoitti kirjakokoelman Poliittisen historian laitokselle vuonna 2007. Lähinnä työelämään liittyvää kirjallisuutta sisältävä kokoelma on erikoisluvalla käytettävissä laitoksen tiloissa.

Paasivirta-kokoelma

Turun yliopiston poliittisen historian professorina 1965-1985 toimineen Juhani Paasivirran  kirjakokoelma lahjoitettiin Poliittisen historian laitokselle vuonna 2007. Kokoelma on käytettävissä erikoisluvalla laitoksen tiloissa.

Paavolainen-kokoelma

Turun yliopiston poliittisen historian professorina 1986-1989 toimineen Jaakko Paavolaisen mittavasta kirjakokoelmasta suuri osa lahjoitettiin Poliittisen historian laitokselle vuonna 2008. Kokoelma rakentuu professori Paavolaisen tutkimusintressien pohjalta. Hänen teoksensa vuoden 1918 poliittisesta väkivallasta ovat klassikoita. Lisäksi hän kirjoitti tiedepolitiikasta sekä mm. moniosaisen Tanner-elämäkerran. Kokoelma on käytettävissä erikoisluvalla laitoksen tiloissa.

Itä-Aasian kokoelma

Kokoelma sijaitsee Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskuksessa ja käsittää lähinnä kiinankielistä Itä-Aasiaan liittyvää kirjallisuutta. Kirjakokoelma on käytettävissä laitoksen tiloissa sekä erikoisluvalla kaukolainoina.

Kognitiiven neurotiede

Psykologian laitokselle sijoitettu erilliskokoelma.

Säilytyspaikat ja lainattavuus

Ahlman-kokoelma on käytettävissä Educariumin kirjastossa ja haettavissa Volter-tietokannasta.  Muut kokoelmat ovat käytettävissä erikoisluvalla laitoksen tiloissa ja kokonaisuudessaan haettavissa Volter-tietokannasta.