Skip to Main Content
Turun yliopisto

Sähköinen tenttipalvelu: opiskelijan ohje

Tentin tekeminen Exam-järjestelmässä

Sähköisen tentin voit suorittaa vain varaamanasi aikana. Tenttiaika näkyy tentin tiedoissa ja varaustiedoissa. Tentin kesto lasketaan varauksen alkamisajankohdasta. Vaikka tenttikoneesi olisikin vapaana, et voi aloittaa tentin suorittamista ennen tenttiaikasi alkamista. Tentin voi aloittaa kesken varausajan, mutta tällöin tentin tekemiseen on aikaa vain varauksesta jäljellä oleva aika.

Opiskelijalle lähtee sähköposti, kun opettaja on tallentanut arvioinnin sähköiseen tenttijärjestelmään. Arvioinnin opiskelija pääsee lukemaan Exam -järjestelmästä "Suoritukset" sivulta.  Lopullinen arviointi tallennetaan opintorekisteriin.

Nämä ohjeet ovat myös tenttitilojen pöydissä.

Kirjautuminen tenttipalveluun ja tentin tekeminen

Jos tietokone ei ole valmiustilassa, käynnistä keskusyksikkö ja näyttö virtapainikkeista tai näytön oikeassa reunassa olevasta painikkeesta (allinone koneet). Odota, että kone käynnistyy.

Kuvankaappaus tenttikoneesta, käynnistä kone ja näyttö virtanappulasta.       Kuvankaappaus käynnistä all in one kone virtanappulasta.

 • Valitse näytöltä ”Start Exam” (kaksoisklikkaa kuvaketta)  Kuvankaappaus käynnistä tentti start exam painikkeesta.

 • Odota, että näytölle avautuu Examin etusivu, jossa Turun yliopiston / Åbo Akademin kirjautumisen valinta. Kirjaudu tenttijärjestelmään yliopistosi käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Mikäli olet tenttitilassa väärällä koneella, ohjelma kertoo millä koneella voit tenttisi tehdä.

 • Huomaa, että pystyt suorittamaan tentin vain varaamanasi aikana.

 • Lue tentin ohjeet ja tee tentti. Kysymysosioiden välillä navigoinnin painikkeet ovat sivun oikeassa reunassa. Siirtyminen eteen- ja taaksepäin tentissä näkyy myös vihreäpohjaisessa laatikossa sivun alareunassa.

            Kuvankaappaus lue tentin ohje näkymästä.

 • Tenttijärjestelmä tallentaa vastauksesi minuutin välein. Näin vastauksesi säilyvät, mikäli tentti jostain syystä keskeytyy. Tästä huolimatta voit aina palata aikaisempiin vastauksiisi ja muokata niitä. 
 • Tools-valikosta löydät käytettävissä olevat apuohjelmat. Kuvankaappaus Tools valikosta, josta löydät ohjelmat. Jos tuotat vastauksesi apuohjelmalla, sinun on tallennettava se tenttivastauksen liitteeksi.

Huom! Muilla ohjelmilla tehdyt tiedostot (esim. Word, Exel) eivät tallennu automaattisesti.  Tallenna dokumentti koneelle "Desktopille"  ja sen jälkeen liitä vastauksen liitteeksi Kuvankaappaus lisää liite-painikkeesta.toiminnolla.

 • Jos suljet selainikkunan vahingossa tentin aikana, pääset jatkamaan tentin tekemistä avaamalla tentin uudelleen ”Exam” kuvakkeesta ja kirjautumalla sisään yliopistosi tunnuksella.
 • Päätä tentin tekeminen valitsemalla ”Tallenna ja palauta tentti
 • Palautettuasi tenttisuorituksen, valitse vielä työpöydältä toiminto”Finish Exam”.  Kuvankaappaus finish exam panikkeella, jolla lopetetaan tentti.

         Tämä tyhjentää kaikki henkilötietoihisi viittaavat sisällöt koneelta.

 

Tentin valvonta:

 • Sähköisessä tentissä ovat voimassa yliopistojen kulunvalvontaa, opintosuoritusten arviointia ja tietojärjestelmien käyttöä koskevat säännöt.
 • Tenttitilassa on sekä reaaliaikainen että tallentava videovalvonta. Henkilö pitää olla tunnistettavissa videokuvasta.
 • Tenttitilassa ei saa olla mukana puhelinta, älykelloa, laskinta, papereita tai muita tavaroita. Tämä koskee myös eväitä ja vesipulloja. Jos sinulla on sairaus tai muu tilanne, joka edellyttää lääkkeiden tai muiden tarvikkeiden mukaanottoa tenttitilaan, tästä tulee ilmoittaa ennen tenttiä osoitteeseen exam@utu.fi. 
 • Tentin aikana poistuminen tenttitilasta ei ole sallittua. Mikäli sinulla on tarvetta tentin tekemiseen liittyviin erityisjärjestelyihin, ole yhteydessä esteettömyyssuunnittelijaan esteet@utu.fi  ja katso tarkemmin tenttiin liittyvistä erityisjärjestelyistä.
 • Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi esimerkiksi opiskelijakortilla tai kuvallisella henkilökortilla.

 

Häiriöt ja ongelmat sähköisessä tentissä: 

Mikäli tenttimisesi häiriintyy tai estyy, keskeytä tentti ja poistu tenttitilasta.
Ilmoita tentin keskeytymisestä aina viipymättä siihen tarkoitetulla tentin keskeytymisen lomakkeella. Lomake löytyy Exam-järjestelmän etusivulta: https://exam.utu.fi
 

Tenttien arviointi ja tulosten julkaiseminen:

Sähköisen tentin tulokset on julkistettava pääsääntöisesti kolmen viikon kuluessa tentin suorittamisesta. Kesäkuun 1. päivän ja elokuun 31. päivän välisenä aikana järjestettyjen sähköisten tenttien tulokset on julkistettava pääsääntöisesti 5. syyskuuta mennessä.

Sinulle lähtee sähköposti, kun opettaja on tallentanut arvioinnin sähköiseen tenttijärjestelmään.  Pääset Exam -järjestelmässä katsomaan tentin arvosanan, tentin kokonaispisteet ja mahdollisen palautteen Examin työpöydältä "Suoritukset" sivulta. Voit myös ladata kysymyskohtaiset pisteet:

Kuvankaappaus: opiskelija lataa kysymyskohtaiset pisteet.

Jos tentissä näytetään myös sinulla tentissä olleet kysymykset ja vastaukset, pääset lataamaan ne arviointinäkymästä tästä:

kuvankaappaus: opiskelijan omien kysymysten ja vastausten lataaminen

Tämän on tenttikohtainen asetus ja tentaattori määrittelee, näytetäänkö tenttivastaukset opiskelijalle arvioinnin jälkeen.

Opintojakson lopullisen arvioinnin löydät opintorekitsristä (Pepistä).

Exam -koneilla käytössä olevat ohjelmistot

Tenttikoneissa käytettävissä Word 2021 (ilman oikolukua ja käännös-toimintoa), Excel 2021 (sis. Solver), PowerPoint 2021, Paint, Python 3.11.1., Dia 0.97.2, Inskscape 1.3.2., R for Windows 4.4.0, RStudio (x64) 2024.04.0., Qalculate! (classic) 4.3.0, Note, Notepad++ (x64) 8.6.0.0, pdf-luku ja tallennusohjelma, Zip-pakettien purkuohjelma ja Windowsin laskin. Löydät käytettävissä olevat apuohjelmat ohjelmat Exam -koneen työpöydällä Tools-valikosta. Kaikissa koneissa on käytössä VLC Media Player äänitiedostojen avaamiseen sekä kuulokkeet.

Aurumin tenttilassa kaikilla koneilla, Agoran tenttitilassa kahdeksalla koneella, Rauman tenttitilassa kahdella koneella, erityistenttitilan (Pub 418) koneella sekä Porin yhdellä Exam -koneella on Wacom Cintiq piirtonäyttö sekä siihen kuuluva kynä. Piirtonäyttöä voit käyttää vastausten laatimisessa esim. Paintilla, Wordilla tai muulla opettajan ohjeistamalla ohjelmalla. Jos tentin tekemisssä tarvitaan piirtonäyttöä (tästä saat tiedon opettajalta), voit tehdä tentin vain näissä tenttitilossa koneilla, joissa on piirtonäyttö. Katso tiivistetty ohje piirtonäytön käyttöön (ohje löytyy myös tenttipaikoilta)

Jos laadit vastauksesi apuohjelmalla (esim. Wordilla), sinun on tallennettava se tenttivastauksen liitteeksi. Tallenna vastaus ensin tenttikoneen työpöydälle ja liitä sen jälkeen vastauksen liitteeksi. Tallenna dokumentti usein tenttikoneen työpöydälle, älä jätä tallentamista vastauksen valmistumiseen asti. Ohjelmilla tehtävät dokumentit eivät "automaattitallennu".

 • Tools-valikosta löydät käytettävissä olevat apuohjelmat. Jos tuotat vastauksesi apuohjelmalla, sinun on tallennettava se tenttivastauksen liitteeksi.
 • Tenttijärjestelmä tallentaa vastauksesi minuutin välein. Vaikka tentti jostain syystä keskeytyisi, vastauksesi säilyvät. Voit aina palata aikaisempiin vastauksiisi ja muokata niitä. Huom. Muilla ohjelmilla tehdyt tiedostot eivät tallennu automaattisesti ja tulevat tenttivastaukseen vasta, kuin tallennat ja lataat ne EXAMiin.
 • Voit Examin vastauseditorissa muotoilla tekstiä (lihavointi, alleviivaus jne.)
 • Voit käyttää myös kyrilliikkaa valistemalla RuSlav näppäimistön käyttöön (tästä tarkempi ohje tenttipaikoilla).
 • Voit lisätä vastauseditorissa kirjoittamaansa tekstiin erikoismerkkejä valitsemalla:

Kuvankaappaus vastauseditorista tekstiin erikoismerkkien lisäämisestä.

          ja tästä edelleen:

Kuvankaappaus erikoismerkkienvalintalista.

 • Voit lisätä vastauseditorissa kirjoittamaansa tekstiin taulukon valitsemalla: Kuvankaappaus taulukon lisäämisen ikonista.

Kuvankaappaus taulokon lisäämisestä vastauseditorissa.

 • Voit kirjoittaa matematiikan kaavoja TeX:llä:

Kuvankaappaus Tex-työkalusta, jolla voi lisätä kaavan tenttivastaukseen.

Piirtonäytön käyttö tentissä

Aurumin tenttitilassa kaikilla koneilla, Agoran tenttitilassa kahdeksalla koneella, erityistenttitilan Pub 418 Exam -koneella sekä Rauman tenttitilan kahdella koneella ja Porin tenttitilan yhdellä koneella on Wacom Cintiq piirtonäyttö sekä siihen kuuluva kynä. Jos tenttivastauksessa tarvitaan piirtonäyttöä, opettajan tulee valita se tenttiä luodessaan ja opiskelija voit varata tenttiajan vain näisen tilojen koneille, joilla on piirtonäyttö. Pub 418 tilan koneella piirtonäyttö on erillinen näyttö, jossa on sama kuva kuin tietokoneen ruudulla. Muissa tiloissa piirtonäyttö on koneen ainoa näyttö ja toimii näin kaikissa tenteissä vastausta kirjoitettaessa tavallisena näyttönä, jota voi käyttää myös piirtämiseen

Ohjeet löydät myös myös tenttipaikoilta, joissa on käytössä piirtonäyttö.

Huomioita:

 • Erityistenttitilan Pub 418 ja Teutorin koneen piirtonäytössä on sama kuva kuin tietokoneen ruudulla. Muissa tenttitiloissa piirtonäyttö on koneen ainoa näyttö. Jos näyttö ei ole päällä, käynnistä se virtapainikkeesta laitteen oikeasta yläkulmasta.
 • piirtonäyttöä käytetään erillisellä Wacom pro-kynällä, joka löytyy näytön oikean reunan pidikkeestä. Piirtonäyttö reagoi ainoastaan sen omaan kynään.

Piirtonäytöllä voit tehdä vastaukset esim. Word ohjelman Ink-työkalulla, Paint-ohjelmalla tai muulla opettajan ohjeistamalla ohjelmalla. Ohjelmat löytyvät tenttikoneen työpöydältä Tools-valikosta.

Tallenna dokumentti aina tietokoneen työpöydälle ja riittävän usein. Kun vastaus on valmis muista lisätä tiedosto Examiin vastauksen liitteeksi "Lisää liite" toiminnolla. Tee aina erillinen dokumentti jokaiseen vastaukseen, joka vaatii piirtonäyttöä.

kuvankaappaus liitteen lisäämisestä vastaukseen.

Kun olet palauttanut tentin, laita kynä takaisin reunan pidikkeeseen ja siirrä näyttö pöydän sivuun. Valitse työpöydältä ”Finish Exam”.

 

Ohje Wordin käyttöön

1. Avaa Word Tools -kansiosta. Huomaa, että opettaja on myös voinut tehdä sinulle vastauspohjan tentin liitteeksi. Voit käyttää muitakin opettajan ohjeistamia sovelluksia piirtämiseen.

2. Valitse Review välilehdellä äärimmäisenä oikealla Start Inking.

kuvankaappaus wordista, valitse Review ja sen jälkeen Start Inking.

3. Voit valita kynän värin ja myös pyyhekumin. Pyyhekumi löytyy myös piirtonäytön kynän päästä. Tallenna dokumentti tarpeeksi usein tietokoneen työpöydälle (File > Save as > Desktop

4. Kun lopetat, paina Stop Inking ja tallenna vielä dokumentti työpöydälle. Liitä tiedosto Examin vastauksen liitteeksi.

kuvankaappaus wordista, paina Stop Inking oikealla