Skip to main content

Sähköinen tenttipalvelu: opiskelijan ohje

Tentin tekeminen Exam-järjestelmässä

Sähköisen tentin voit suorittaa vain varaamanasi aikana. Tenttiaika näkyy tentin tiedoissa ja varaustiedoissa. Tentin kesto lasketaan varauksen alkamisajankohdasta. Vaikka tenttikoneesi olisikin vapaana, et voi aloittaa tentin suorittamista ennen tenttiaikasi alkamista. Tentin voi aloittaa kesken varausajan, mutta tällöin tentin tekemiseen on aikaa vain varauksesta jäljellä oleva aika.

Opiskelijalle lähtee sähköposti, kun opettaja on tallentanut arvioinnin sähköiseen tenttijärjestelmään. Arvioinnin opiskelija pääsee lukemaan Exam -järjestelmästä "Suoritukset" sivulta.  Lopullinen arviointi tallennetaan opintorekisteriin.

Nämä ohjeet ovat myös tenttitilojen pöydissä.

 

Kirjautuminen tenttipalveluun ja tentin tekeminen

Jos tietokone ei ole valmiustilassa, käynnistä keskusyksikkö ja näyttö virtapainikkeista tai näytön oikeassa reunassa olevasta painikkeesta (allinone koneet). Odota, että kone käynnistyy.

      

 • Valitse näytöltä ”Start Exam” (kaksoisklikkaa kuvaketta) 

 • Odota, että näytölle avautuu Examin etusivu, jossa Turun yliopiston / Åbo Akademin kirjautumisen valinta. Kirjaudu tenttijärjestelmään yliopistosi käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Mikäli olet tenttitilassa väärällä koneella, ohjelma kertoo millä koneella voit tenttisi tehdä.

 • Huomaa, että pystyt suorittamaan tentin vain varaamanasi aikana.

 • Lue tentin ohjeet ja tee tentti. Kysymysosioiden välillä navigoinnin painikkeet ovat sivun oikeassa reunassa. Siirtyminen eteen- ja taaksepäin tentissä näkyy myös vihreäpohjaisessa laatikossa sivun alareunassa.

            

 • Tenttijärjestelmä tallentaa vastauksesi minuutin välein. Näin vastauksesi säilyvät, mikäli tentti jostain syystä keskeytyy. Tästä huolimatta voit aina palata aikaisempiin vastauksiisi ja muokata niitä. 
 • Tools-valikosta löydät käytettävissä olevat apuohjelmat. Jos tuotat vastauksesi apuohjelmalla, sinun on tallennettava se tenttivastauksen liitteeksi.

Huom. Muilla ohjelmilla tehdyt tiedostot (esim. Word) eivät tallennu automaattisesti.  allenna dokumentti koneelle "Desktopille"  ja sen jälkeen liitä vastauksen liitteeksi toiminnolla.

 • Jos suljet selainikkunan vahingossa tentin aikana, pääset jatkamaan tentin tekemistä avaamalla tentin uudelleen ”Exam” kuvakkeesta ja kirjautumalla sisään yliopistosi tunnuksella.
 • Päätä tentin tekeminen valitsemalla ”Tallenna ja palauta tentti
 • Palautettuasi tenttisuorituksen, valitse vielä työpöydältä toiminto”Finish Exam”.  

         Tämä tyhjentää kaikki henkilötietoihisi viittaavat sisällöt koneelta.

 

Tentin valvonta:

 • Sähköisessä tentissä ovat voimassa yliopistojen kulunvalvontaa, opintosuoritusten arviointia ja tietojärjestelmien käyttöä koskevat säännöt.
 • Tenttitilassa on sekä reaaliaikainen että tallentava videovalvonta.
 • Tenttitilassa ei saa olla mukana puhelinta, älykelloa, laskinta, papereita tai muita tavaroita. Tämä koskee myös eväitä ja vesipulloja. Jos sinulla on sairaus tai muu tilanne, joka edellyttää lääkkeiden tai muiden tarvikkeiden mukaanottoa tenttitilaan, tästä tulee ilmoittaa ennen tenttiä osoitteeseen exam@utu.fi. 
 • Tentin aikana poistuminen tenttitilasta ei ole sallittua. Mikäli sinulla on tarvetta tentin tekemiseen liityttviin erityisjärjestelyihin, ole yhteydessä esteettömyyssuunnittelijaan esteet@utu.fi tenttiin liittyvistä erityisjärjestelyistä.
 • Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi esimerkiksi opiskelijakortilla.

 

Häiriöt ja ongelmat sähköisessä tentissä: 

Mikäli tenttimisesi häiriintyy tai estyy, keskeytä tentti ja poistu tenttitilasta.
Ilmoita tentin keskeytymisestä aina viipymättä siihen tarkoitetulla lomakkeella. Lomake löytyy Exam-järjestelmän etusivulta: https://exam.utu.fi
 

Tenttien arviointi ja tulosten julkaiseminen:

Sähköisen tentin tulokset on julkistettava pääsääntöisesti kolmen viikon kuluessa tentin suorittamisesta. Kesäkuun 1. päivän ja elokuun 31. päivän välisenä aikana järjestettyjen sähköisten tenttien tulokset on julkistettava pääsääntöisesti 5. syyskuuta mennessä.

Sinulle lähtee sähköposti, kun opettaja on tallentanut arvioinnin sähköiseen tenttijärjestelmään.  Pääset Exam -järjestelmässä katsomaan tentin arvosanan ja mahdollisen palautteen Examin työpöydältä "Suoritukset" sivulta.

Exam -koneilla käytössä olevat ohjelmistot

Tenttikoneissa käytettävissä Word (ilman oikolukua), Exel (sis. Solver), Paint, PowerPoint, Python (ilman kirjastoja), Dia, Inskscape, RStudio, Note, Notepad++, pdf-luku ja tallennusohjelma ja peruslaskin. Löydät käytettävissä olevat apuohjelmat ohjelmat Exam -koneen työpöydällä Tools-valikosta. Jos laadit vastauksesi apuohjelmalla (esim. Wordilla), sinun on tallennettava se tenttivastauksen liitteeksi. Tallenna vastaus ensin tenttikoneen työpöydälle ja liitä sen jälkeen vastauksen liitteeksi.

 • Tools-valikosta löydät käytettävissä olevat apuohjelmat. Jos tuotat vastauksesi
  apuohjelmalla, sinun on tallennettava se tenttivastauksen liitteeksi.
 • Tenttijärjestelmä tallentaa vastauksesi minuutin välein. Vaikka tentti jostain syystä keskeytyisi, vastauksesi säilyvät. Voit aina palata aikaisempiin vastauksiisi ja muokata niitä. Huom. Muilla ohjelmilla tehdyt tiedostot eivät tallennu automaattisesti ja tulevat tenttivastaukseen vasta, kuin tallennat ja lataat ne EXAMiin.
 • Voit Examin vastauseditorissa muotoilla tekstiä (lihavointi, alleviivaus jne.)
 • Voit käyttää myös kyrilliikkaa valistemalla RuSlav näppäimistön käyttöön (tästä tarkempi ohje tenttipaikoilla).
 • Voit lisätä vastauseditorissa kirjoittamaansa tekstiin erikoismerkkejä valitsemalla:

          ja tästä edelleen:

 • Voit lisätä vastauseditorissa kirjoittamaansa tekstiin taulukon valitsemalla:

 • Voit kirjoittaa matematiikan kaavoja TeX:llä: