Siirry pääsisältöön
Turun yliopiston kirjasto

Tutkimusdata ja datanhallinta

Aineistonhallinnan suunnitelma

Aineistonhallinnan suunnittelu auttaa jäsentämään datan keräystä, organisointia, käyttöä ja avaamista. Tutkimusdatan hallinnan avulla tutkija vastaa paremmin rahoittajien edellytyksiin, parantaa tutkimuksensa luotettavuutta ja toistettavuutta, säästää resursseja pitkällä aikavälillä ja minimoi datan hävikkiä. Kun sekä datan keräämiseen ja tallentamiseen että aineistojen oikeuskysymyksiin ja jakamiseen liittyvät näkökulmat ovat kunnossa, on helpompi välttyä mahdollisilta ongelmilta.

Massachusetts Institute of Technology (MIT Libraries) (englanniksi) on listannut  datan hallinnan ja jakamisen hyötyjä. Glasgow'n yliopisto (englanniksi) tiivistää puolestaan  aineistonhallintasuunnitelman viiteen kysymykseen:

  1. Mitä dataa tuotetaan?
  2. Miten data dokumentoidaan ja kuvaillaan?
  3. Miten hallitaan etiikka ja tekijänoikeudet?
  4. Mitkä ovat suunnitelmat datan jakamisesta ja avoimuudesta?
  5. Miten data säilötään niin, että se on luettavissa vielä vuosienkin päästä?

Taustatietoa ja ohjeistusta aineistonhallinnan suunnitteluun: