Siirry pääsisältöön
Turun yliopiston kirjasto

Tutkimusdata ja datanhallinta

Tutkimusdatan käyttö

Tutkimuksessa on mahdollista hyödyntää myös muiden tutkijoiden keräämiä aineistoja. Opiskelijan näkökulmasta valmiit aineistot voivat esimerkiksi nopeuttaa opinnäytetyön valmistumista. Valmiinkin tutkimusaineiston käytössä on muistettava hyvä tieteellinen käytäntö.

Miksi tutkimusdataan tulee viitata?

Tutkimusdata on tietolähde siinä missä muutkin lähteet. Tutkimusdataan on viitattava aivan kuten muihinkin lähteisiin, jotta alkuperäinen tutkimusdatan tuottanut ja kerännyt tutkija tulee huomioiduksi. Viittaamalla dataan annat siis meriittiä aineiston alkuperäiselle tuottajalle sekä teet käyttämästäsi aineistosta löydettävän ja tutkimuksestasi todennettavan.

Miten tutkimusdataan tulee viitata?

Dataan viitatessa noudatetaan samoja käytäntöjä kuin julkaisuihin viitatessa. Viittaustiedoissa tulee mainita vähintään tekijä, aineiston nimi, julkaisuvuosi, julkaisija, versio ja saatavuustiedot eli datan pysyvä tunniste. Huomaa, että useilla arkistoilla on käytössä omat viittausohjeet ja myös esim. kustantajien määräykset voivat vaikuttaa viittaustapaan.

Esimerkkejä aineistoihin viittaamisesta

Lähdeviittaus kirjallisuusluettelossa, kun aineistolla on henkilötekijä:

Nystedt, Ursula (Jyväskylän yliopisto): Erityislapsiperheiden vertaistukiverkostot 2014 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.0 (2015-12-18). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3066

Lähdeviittaus kirjallisuusluettelossa, kun aineistolla on organisaatiotekijä:

Nuorisoasiain neuvottelukunta (Nuora) & Nuorisotutkimusseura: Nuorisobarometri 2015 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.0 (2016-01-22). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3085

Tekstin sisällä tulee viittauksessa mainita aineiston keruuvuosi sekä henkilötekijän tai sen puuttuessa tutkimusaineiston nimi:

Yli 80 % suomalaisista suomalaisista piti ilmastonmuutosta kokonaan tai pääosin ihmisen aiheuttamana (Ekholm et. al. 2006).

Noin neljäsosa suomalaisista ei kävele tai pyöräile päivittäin työ- tai asiointimatkoillaan (ISSP 2007: Vapaa-aika ja urheilu).

Käytetyt esimerkit sekä lisää esimerkkejä löytyy Tietoarkiston sivuilta.

Data-arkistoja

Valmiita aineistoja voi etsiä mm. seuraavista data-arkistoista:

Tieteenalakohtaisia data-arkistoja voi etsiä paikasta:

  • re3data.org (englanniksi) - Registry of Research Data Repositories

Data Citation Index