Skip to main content
Turun yliopiston kirjasto

Tutkimusdata

Oikeudellisia näkökohtia ja hyvä tieteellinen käytäntö

Tutkimuksen tekoon ja tutkimusaineiston avaamiseen liittyy erilaisia oikeudellisia ja eettisiä kysymyksiä. Keskeisiä asioita ovat mm.

Yliopiston lakipalvelut