Siirry pääsisältöön
Turun yliopiston kirjasto

Väitöskirjan julkaiseminen

Turun yliopiston julkaisuja - Annales Universitatis -sarja

Turun yliopiston julkaisuja - Annales Universitatis Turkuensis -sarjassa ("Annales-sarja") julkaistaan Turun yliopiston väitöskirjoja. Sarjaan ei ole hakuprosessia, vaan kaikki Turun yliopiston väittelyluvan saaneet väitöskirjat otetaan mukaan sarjaan automaattisesti.

Annales-sarja jakaantuu tieteenalojen mukaan alasarjoihin (sarjaa C ei enää käytetä):

Sarja/Ser. AI: Astronomica - Chemica - Physica - Mathematica
ISSN 0082-7002 (Painettu), ISSN 2343-3175 (Verkkojulkaisu)
- matematiikan, tähtitieteen, kemian ja fysiikan alan väitöskirjat
Sarja/Ser. AII: Biologica - Geographica - Geologica
ISSN 0082-6979 (Painettu), ISSN 2343-3183 (Verkkojulkaisu)
- biotieteiden, maantieteen ja geologian väitöskirjat
Sarja/Ser. B: Humaniora
ISSN 0082-6987 (Painettu), ISSN 2343-3191 (Verkkojulkaisu)
- humanistisen, yhteiskuntatieteellisen, kasvatustieteiden ja oikeustieteen alan väitöskirjat
Sarja/Ser. D: Medica - Odontologica
ISSN 0355-9483 (Painettu), ISSN 2343-3213 (Verkkojulkaisu)
- lääketieteen (ml. biolääketieteen), hammaslääketieteen ja hoitotieteen alan väitöskirjat
Sarja/Ser E: Oeconomica
ISSN 2343-3159 (Painettu), ISSN 2343-3167 (Verkkojulkaisu)
- Turun kauppakorkeakoulun väitöskirjat 
Sarja/Ser F: Technica - Informatica
ISSN 2736-9390 (Painettu), ISSN 2736-9684  (Verkkojulkaisu)
- Tekniikan ja tietojenkäsittelyn väitöskirjat

Julkaisuprosessin vaiheet ovat:

1.  Julkaisumuodon ja painopaikan valinta

2. Ilmoittautuminen sarjaan (Annales-sarjan tunnusnumeroiden haku) ja julkaisusopimuksen sähköinen allekirjoittaminen

3. Kirjastolta saatujen tietojen (sarjanumero, ISBN- ja ISSN-tunnus) toimittaminen omaan painoon

4. Kansien tarkastus (paino lähettää kansien vedokset kirjastolle ja omalle tiedekunnalle)

5. Julkaisuvalmiin PDF:n toimittaminen kirjastolle sähköistä julkaisemista varten 15 kalenteripäivää ennen väitöstä (jää pois jos teos julkaistaan vain painettuna)

6. Teoksen jakelu tiedekunnan antamien ohjeiden mukaan 10 päivää ennen väitöstä

Yhteystiedot

Postiosoite:

Turun yliopiston kirjasto
Julkaisemisen palvelut (Educariumin kirjasto)
FI-20014 TURUN YLIOPISTO

Sähköposti: julkaisut@utu.fi
Puhelin: 029 450 3712; (050) 353 7684

Tietosuojailmoitus

Käyntiosoite:

Turun yliopiston kirjasto
Educariumin kirjasto (Assistentinkatu 5)
FI-20014 TURUN YLIOPISTO