Siirry pääsisältöön
Turun yliopiston kirjasto

Väitöskirjan julkaiseminen

Annales-sarjan Word- ja Latex-templaatit

Annales-sarjan templaattia käytetään silloin kun väitöskirja julkaistaan Annales Universitatis Turkuensis -sarjassa. Templaatti (asiakirjapohja) auttaa väitöskirjatekstin tuottamisessa ulkoasultaan oikeaan muotoon. Templaateissa ovat valmiina mm. sisällön järjestys, oikeat kirjasintyypit ja marginaalit.

Alkuperäisiä artikkeleita ei liitetä pohjaan, vaan toimitetaan painolle erillisinä PDF-tiedostoina. Paino huolehtii ne paikoilleen. Word-dokumentissa tulee kuitenkin olla kutakin artikkelia edeltävä sivu jolta löytyvät artikkelin tiedot ja järjestysnumero. Jos haluat liittää PDF-muotoiset artikkelit tiedostoosi, voit lisätä ne osajulkaisusta tekemäsi pdf:ään pdfXchange tai Adobe acrobat Pro -ohjelmalla.

Kaikkiin painettuihin väitöskirjoihin sijoitettaan etukannen ja nimiölehden väliin myös irtolehti. Irtolehti aisältää nimiölehden tietojen lisäksi myös väitöstilaisuuden tiedot.

Jos kaipaat tarkempaa typografista ohjeistusta, katso Annales-graafinen ohje alla.

HUOM! Kaikkien yliopistotason julkaisujen tulee lähtökohtaisesti olla saavutettavia (lisätietoa www.saavutettavasti.fi ja www.celia.fi). Saavutettavien väitöskirjatiedostojen tuottaminen edellyttää alla olevien templaattien käyttöä ja niiden sisältämien asettelujen, määritysten ja tekstityylien noudattamista. Lääketieteen ja Matemaattis-luonnontieteellisen ja Tekniikan tiedekunnan Word-templaatteja on päivitetty viimeksi 17.6.2024.

Yhteiset irtolehtipohjat

Lääketiede - Word-templaatit ja ohjeet
Luonnontiede ja tekniikka - Word- ja Latex-templaatit ja ohjeet
Ihmistieteet - Word-templaatit ja ohjeet

Annales - Graafinen ohje

Annales-sarjan julkaisut noudattavat ulkoasun suhteen yhtenäistä linjaa. Sekä Word- että Indesign-templaateissa teksti- ja kappaletyylit on valmiiksi määritelty. Noudata annettuja tyylejä. Tarkemmat ohjeet löytyvät Annaleksen graafisesta ohjeesta (noudata tätä ohjetta erityisesti, jos et käytä Word-templaattia):

Sopimuspainoilla on tarvittavat sisäsivujen taittopohjat valmiina. Jos tuotat painoaineiston ulkopuolisella taittajalla tai taitat julkaisun itse, voit pyytää tarvittavan Indesign-pohjan osoitteesta ilme@utu.fi. Muista mainita onko kyseessä monografia vai artikkeliväitöskirja, sekä mihin alasarjaan olet sitä tekemässä.

Annales-sarjan kansimallit

Turun yliopiston julkaisuja - Annales Universitatis Turkuensis -sarjan kansien tulee noudattaa yliopiston laatimaa ohjetta. Kansien väri määräytyy alasarjan mukaan. Etukanteen voi lisätä myös koko kannen peittävän kuvan. Kuvan sisällöllä tulisi olla yhteys väitöskirjan aiheeseen.  Huomioithan kuvien tekijänoikeudet.

Kansien tilaaminen tapahtuu kirjapainon kautta. Yliopiston sopimuspainoilla on kansien taittopohjat valmiina ja ne saa tarvittaessa viestinnästä ilme@utu.fi. Toimita painoon tarvittavat tekstit kanteen ja esilehtiin .rtf tai .doc tiedostona. 

Kansimallit

Kansikuva sarja AI. Kansikuva sarja AII. Kansikuva sarja B.
AI: Astronomica - Chemica -
Physica - Mathematica
AII: Biologica - Geographica -
Geologica
B - Humaniora
Kansikuva sarja D.
Kansikuva sarja E.
Kansikuva sarja F.
D: Medica - Odontologica E: Oeconomica F: Technica - Informatica
Annales-kansi kuvalla.
   
Kansi kuvalla