Skip to main content

Väitöskirjan julkaiseminen

Annales-sarjan Word-templaatit

Annales-sarjan Word-templaattia käytetään silloin kun väitöskirja julkaistaan Annales Universitatis Turkuensis -sarjassa. Templaatti (asiakirjapohja) auttaa väitöskirjatekstin tuottamisessa ulkoasultaan oikeaan muotoon. Templaateissa ovat valmiina mm. sisällön järjestys, oikeat kirjasintyypit ja marginaalit.

Jos kaipaat tarkempaa typografista ohjeistusta, katso Annales-graafinen ohje alla.

Yhteiset irtolehtipohjat

Kaikkiin painettuihin väitöskirjoihin sijoitettava etukannen ja nimiölehden väliin tuleva irtolehti. Sisältää nimiölehden tietojen lisäksi myös väitöstilaisuuden tiedot.

Annales - Graafinen ohje

Annales-sarjan julkaisut noudattavat ulkoasun suhteen yhtenäistä linjaa. Sekä Word- että Indesign-templaateissa teksti- ja kappaletyylit on valmiiksi määritelty. Noudata annettuja tyylejä. Tarkemmat ohjeet löytyvät Annaleksen graafisesta ohjeesta (noudata tätä ohjetta erityisesti, jos et käytä Word-templaattia):

Sopimuspainoilla on tarvittavat sisäsivujen taittopohjat valmiina. Jos tuotat painoaineiston ulkopuolisella taittajalla tai taitat julkaisun itse, voit pyytää tarvittavan Indesign-pohjan osoitteesta ilme@utu.fi. Muista mainita onko kyseessä monografia vai artikkeliväitöskirja, sekä mihin alasarjaan olet sitä tekemässä.

Annales-sarjan kansimallit

Turun yliopiston julkaisuja - Annales Universitatis Turkuensis -sarjan kansien tulee noudattaa yliopiston laatimaa ohjetta. Kansien väri määräytyy alasarjan mukaan. Etukanteen voi lisätä myös koko kannen peittävän kuvan. Kuvan sisällöllä tulisi olla yhteys väitöskirjan aiheeseen.  Huomioithan kuvien tekijänoikeudet.

Kansien tilaaminen tapahtuu kirjapainon kautta. Yliopiston sopimuspainoilla on kansien taittopohjat valmiina ja ne saa tarvittaessa viestinnästä ilme@utu.fi. Toimita painoon tarvittavat tekstit kanteen ja esilehtiin .rtf tai .doc tiedostona. 

kansimallit

Annales-kansi kuvalla    
englanninkielisen julkaisun kansi kuvalla    
AI: Astronomica - Chemica -
Physica - Mathematic
AII: Biologica - Geographica - Geologica B - Humaniora
C: Scripta Lingua Fennica Edita - kuvalla

C: Scripta Lingua Fennica Edita –

(suomenkieliset, paitsi sarjaan

E-kuuluvat)

D: Medica - Odontologica
   
E: Oeconomica