Siirry pääsisältöön
Turun yliopiston kirjasto

Väitöskirjan julkaiseminen

Väitöskirjan julkaiseminen

Väitöskirjan voi julkaista Turun yliopiston julkaisuna yliopiston Annales-sarjassa, muussa sarjassa tai yksittäisenä monografiana.

Julkaiseminen yliopiston Annales-sarjassa

Julkaiseminen Turun yliopiston muissa sarjoissa tai yksittäisenä monografiana

Väitöskirjan voi julkaista myös yliopiston ulkopuolella, esim. kaupallisena julkaisuna. Mikäli kirjan julkaisija sen sallii, väitöskirjan voi julkaista myös elektronisena rinnakkaisjulkaisuna Turun yliopistossa.

Väittelijän yleisohjeet ja tiedekuntien väitöskirjoja koskevat ohjeet

Väitöskirjan tiivistelmä

Kaikissa Turun yliopiston väitöskirjoissa tulee olla tiivistelmä (abstract) sekä suomen- että englannin kielellä. Suomen ja englannin kielen lisäksi tiivistelmä voi olla jollakin muulla työn kannalta tarkoituksenmukaisella kielellä. Teoksen lopussa voi olla tiivistelmiä laajempi lyhennelmä (esim. Summary / Zuzammenfassung / Sammanfattning /suomenkielinen lyhennelmä) työn kannalta tarkoituksenmukaisella kielellä. Tällainen lyhennelmä ei ole kuitenkaan pakollinen.

Julkaisulupien haku väitöskirjojen osajulkaisuille

Väitöskirjan osajulkaisuille tulee olla kustantajan lupa. Luvat haetaan käytännössä usein RightsLink-palvelun avulla, joka on käytössä suurimmalla osalla kansainvälisistä kustantajista. Oheinen video ohjeistaa palvelun käytössä.

Video (Youtube):Julkaisulupien haku väitöskirjojen osajulkaisuille ( kesto 02:57 min)