Skip to main content
Turun yliopiston kirjasto

Väitöskirjan julkaiseminen

Väitöskirjan jullkaiseminen painettuna

Turun yliopiston väitöskirjoista valtaosa julkaistaan Turun yliopiston julkaisuja - Annales Universitatis Turkuensis -sarjassa. Väitöskirjan voi kuitenkin julkaista myös muussa sarjassa, kuten laitoksen omassa sarjassa, jonkin tieteellisen seuran julkaisuna, kaupallisen kustantajan julkaisemana tai erillisenä monografiana. Tällöin ohjeistus tulee sarjan/kustantajan toimittajalta, joka yleensä huolehtii mm. sarjan numeron ja ISBN-tunnusten annosta.

Omakustanteena julkaistavalle väitöskirjalle voit pyytää ISBN-tunnuksen Turun yliopiston kirjastosta.

Mikäli julkaiset työsi myös sähköisenä, katso myös sähköisen julkaisemisen ohjeet.

Väitöskirjan jakelu

Mikäli julkaiset väitöskirjasi painettuna (tai sekä painettuna että elektronisena), hoida teoksesi painettujen kappaleiden jakelu tiedekuntien ohjeiden mukaisesti. Kirjastoon toimitetaan muussa kuin Annales-sarjassa julkaistavaa väitöskirjaa 2 kappaletta. Kirjastolle luovutettavissa kappaleissa tulee olla mukana irtolehti. Kirjaston kappaleet toimitetaan Feeniks-kirjaston asiakaspalveluun. Feeniks-kirjasto sijaitsee yliopistonmäellä (ent. Turun yliopiston pääkirjasto). Lisäksi voit toimittaa kirjastoon vapaaehtoiset UTUShopiin myytäväksi tarkoitetut kappaleet (esim. 5 kpl). HUOM! Jos olet sopinut teoksen toimituksesta kirjapainon kanssa (ts. paino on ilmoittanut toimittavansa teokset kirjastoon) ei sinun itse tarvitse enää tuoda teoksia kirjastoon. Huomaa, että paino ei automaattisesti tuo teoksia kirjastoon vaan niiden toimitus tai toimituksesta sopiminen on väittelijän vastuulla.

Ohjeita julkaisemiseen voit katsoa väittelijän yleisohjeesta (ylläpito viestintä). Väittelijän yleisohjeeseen on koottu myös tietoa minimipainosmääristä.

Käsittelemme antamiasi henkilötietoja vain asiakastietojen hallinnoimiseen. Lisätietoja Tietosuoja-sivulla.

Väittelijän yleisohjeet ja tiedekuntien väitöskirjoja koskevat ohjeet