Skip to Main Content
Turun yliopisto

Exam- tenttiminen: opettajan ohje

Exam lyhyesti

 • Exam -palvelun osoite on: https://exam.utu.fi
 • Ohjeet sähköisen tentin luomiseen, muokkaamiseen ja arvioimiseen on koottu tähän oppaaseen. 
 • Examissa voit toteuttaa:
  • yleiset tentit, joiden kysymykset eivät ole kaikille opiskelijoille samat. Tenttijärjestelmä arpoo jokaiselle opiskelijalle omat tenttikysymykset tentaattorin laatiman rakenteen pohjalta kysymyspankista
  • henkilökohtaiset tentit ja kypsyysnäytteet, jotka on räätälöity yhdelle tai useammalle opiskelijalle.
   • Kypsyysnäytteen laatii joko opintotoimisto tai ohjaaja. Yksikkökohtaisesti sovitut käytännöt voit kysyä opintotoimistosta tai tukihenkilöltä (ks. alla)
  • Exam-tenteissä voit käyttää näitä kysymystyyppejä: essee-, monivalinta- (yksi ja monta oikein), muokattava väittämäkysymys sekä aukkotehtävä.
  • Exam -tenttiin ja kysymyksiin voit liittää liittemateriaalia ohjelmilla, joitka ovat käytössä Exam-koneilla (esim. pdf, word ja kuva muodossa).
  • Opiskelija voi kirjoittaa tenttivastauksen Examin vastauseditoriin tai Exam-koneilla käytössä olevilla ohjelmila ja liittää sen vastauksen liitteeksi. Opiskelijan käytössä olevat ohjelmat löydät  tältä sivulta: opiskelijan käytössä olevat ohjelmistot ja resurssit.
  • Exam-tentit opiskelijat voivat tehdä Turun yliopiston tenttitiloissa Turussa, Porissa, Raumalla ja Vaasassa taikka tenttivierailuna muissa Examia käyttävissä korkeakouluissa.
 • Tentaattorina voit luoda ja muokata sekä arvioida sähköisiä tenttejä Exam-järjestelmässä. Voit lisätä tenttiin myös arvioijia, jotka pääsevät tekemään tehtävien arviointia, mutta eivät antamaan tentin arvosanaa eikä muokkaamaan tenttiä. Huom. Opettajan tulee olla kirjautunut järjestelmässä ainakin kerran ja hänellä tulee olla opettaja-oikeudet järjestelmään. Jos opettaja ei ole Turun yliopiston henkilökuntaa, voi hän käyttää Examia utu-vierailijatunnuksella, jota hakee TY:n henkilökuntaan kuuluva puoltaja. Tunnuksen hakemiseen on ohje intrassaKun ulkopuolinen henkilö on saanut utu-tunnukset, kirjautuu hän Examiin ja laittaa viestiä osoitteeseen exam@utu.fi jotta hänelle annetaan tentaattorin oikeudet Examiin.
 • Tentaattoritunnuksilla tenttejä voivat laatia opetushenkilökunnan lisäksi esim. opintotoimiston henkilökunta.
 • Tehdyt tentit ja varaukset näet työpöydältä tenttikohtaisesti. Lisäksi saat kerran viikossa Exam-koosteen, jossa on tiedot arvioimattomista tenteistä sekä tenttivarauksista.
 • Sähköiset tentit arvioidaan Exam -järjestelmässä. Jos tentti on opintojakson kokonaissuoritus, arvosana siirtyy opintorekisteriin Exam järjestelmästä, joten tenttien arvosanoja ei tarvitse toimittaa opintotoimistoon. Tenttien arviointiaika on 3 viikkoa ja kesällä (1.6.-15.8.) tehtyjen tenttien arviointi tulee olla tehty 5. syyskuuta mennessä.
 • Turun yliopiston opiskelijat voivat tehdä Turun yliopiston Exam-tentin myös muiden Exam-järjestelmää käyttävien korkeakoulujen tenttiloissa.  Tentaattorin ei tarvitse tehdä mitään, jotta tentin voi tehdä toisen korkeakoulun tilassa ja vastaus on arvioitavissa TY:n Examissa. Tenttitilaa muiden korkeakoulujen opiskelijoiden käyttöön tarjoavat korkeakoulut opiskelija löytää Examin varausnäkymästä. Varaus tehdään Turun yliopiston Exam -järjestelmässä. Tarkemmin tästä löytyy opiskelijan ohjeista: "Tenttiajan varaaminen toisesta korkeakoulusta".

Exam tukihenkilöt

Tiedekuntien ja yksiköiden Exam -tukihenkilöt:

Yksikkösi Exam -tukihenkilöltä saat opastusta ja lähitukea Examin käyttöönottoon. Opastusta Examin käyttöön saat myös keskitetystä tuesta: exam@utu.fi

Humanistinen tiedekunta:

 • Kai Miikkulainen, kaimii@utu.fi, koordinaattori (HiKuTa laitos)
 • Marko Stenroos, marste@utu.fi, koordinaattori (Kieli- ja käännöstieteiden laitos)

Kasvatustieteiden tiedekunta:

Lääketieteellinen tiedekunta:

Kieli- ja viestintäopintojen keskus:

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta ja teknillinen tiedekunta:

Oikeustieteellinen tiedekunta:

Turun kauppakorkeakoulu:

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta: