Skip to Main Content
Turun yliopisto

Sähköinen tenttipalvelu: opettajan ohje

3.1 Tentin avaaminen varattavaksi

Kun julkaiset tentin, opiskelijat voivat ilmoittautua tenttiin ja varata suoritusajan merkitsemäsi tenttiperiodin aikana.

tentin julkaisusivu.

Siirry tentin Julkaisuasetukset-välilehdelle ja lisää tenttiin:

 1. Tenttiperiodi: aika, jolloin tentti on suoritettavissa. Voit avata tentin varattavaksi ennen suoritusaikaa, jolloin opiskelijat pääsevät tekemään varauksia. Tenttejä voi varata 30 päivää eteenpäin.
 2. Tentin kesto: Turun yliopistossa sähköiset tentit voivat olla 1 tunnin (55 min), 2 tunnin (115 min), 3 tunnin (175min) ja 4 tunnin (235 min)  mittaisia.
 3. Suorituskerrat ennen arviointia:  Valitse montako kertaa opiskelija voi halutessaan tehdä saman tentin ennen edellisen tentisuorituksen arviointia. On pedagogisesti tarkoituksenmukaista, että opiskelija ei voi osallistua tenttiin toista kertaa ennen arviointia. Tämän vuoksi oletusasetus on 1.
  • Tentin kokonaissuorituskertoja ei järjestelmässä voi rajata! Tämä rajaus koskee ennen arviointia sallittavia uusintoja.
  • Tenttikerrat näet opiskelijan vastauksen yhteydessä. Keskeytetty tentti on myös suorituskerta, joten jos em. tapauksessa opiskelijan suorituskerrat tulevat täyteen, pääset vapauttamaan tentin uudelleen suoritettavaksi Suoritukset-välilehdellä (ks. Tentin uusiminen)
 4. Esikatsele tentti: Tarkista esikatselusta, että tentti ja ohjeistus ovat sellaisia kuin tarkoitit. Tentti näkyy pääpiirteissään samanlaisena kuin se näkyy opiskelijalle. Voit myös tallentaa tekemäsi merkinnät julkaisematta tenttiä varattavaksi kohdasta 'Tallenna'.
 1. Julkaise tentti klikkaamalla Tallenna ja julkaise:
 • Voit julkaista tentin varattavaksi ennen tenttiperiodin alkamista, mutta varauksia opiskelijat pääsevät tekemään vain määrittelemällesi tenttiperiodille. Varauskalenteria opiskelijalle näytetään 30 päivää eteenpäin.
 • Pepin käytön alettua Nettiopsun Sähköiset tentit -listan poistuu käytöstä 1.8.2021
 • Tiedota opiskelijoita, että tentti on varattavissa: Yleisten tenttien Julkaisuasetukset –sivun alalaidassa oleva opiskelijoiden ilmoittautumislinkki on hyvä jakaa opiskelijoille esim. Moodlen ja opinto-oppaan kautta. Opiskelijat pääsevät tästä suoraan tentin ilmoittautumisnäkymään ja varaamaan ajan tentin suorittamiseen.  Opiskelijat löytävät myös Examissa varattavissa olevat yleiset sähköiset tentit suoraan Examista Tentit –hakutoiminnolla (esim. opintojakson koodilla tai tentaattorin nimellä).

Tenttiperiodi ja kysymykset ovat muokattavissa, vaikka tentti on julkaistu. Muokkausmahdollisuutta on rajattu ensimmäisen ilmoittautuneen jälkeen, muun muassa tenttiperiodin lyhentäminen ei onnistu. Järjestelmä ilmoittaa, jos muokkausmahdollisuuksia on rajattu (ks. tentin muokkaaminen).

Tentti näkyy tenttiperiodin aikana tentaattorille ja arvioijalle Aktiiviset tentit -listassa, josta näet tenttiin tehdyt varaukset ja suoritukset. Varaukset -sarakkeesta pääset katsomaan tulevia varauksia. Vaihda Varaukset -sivulla päättyy päivämääräksi esim. kuukauden päähän, jolloin näet kaikki tentin varaukset. Myös vasemman reunan ”Varaukset” sivulta pääset katsomaan kaikkien tenttiesi varauksia tietyllä ajanjaksolla.

Arvioimatta-sarakkeesta pääset tehtyjen tenttien listaan ja arvioimaan tentit. (ks. tentin arvioiminen). Exam-järjestelmä lähettää sinulle viikkoviestin, jossa on kooste tenttivarauksista ja arvioimattomista tenteistä.

Kun tentin suoritusaika päättyy ja tentissä on arvioimattomia suorituksia, tentti siirtyy Arvioimattomat tentit -listaan.

Kun olet arvioinut kaikki suoritukset tentti siirtyy Arkistoidut tentit -listaan.

Siirry Julkaisuasetukset -välilehdelle:

 1. Aseta tentin suoritusaika ”Tenttiperiodi” kohtaan:
  • Alkaa: ensimmäinen suorituspäivä. Päättyy: viimeinen suorituspäivä
  • Tentin kesto: valitse tentin pituus. Jos teet lisäajallisen tentin, lyhyin lisäaika Exam-tentissä on tunti.
 2. Lisää osallistuja:
 • ”Exam –käyttäjistä” on oletuksena valittu. Kirjoita kenttään opiskelijan nimi > Valitse opiskelija > Valitse ”Lisää”. Huom! Tarkista Peppi ID:stä tai opiskelijanumerosta, että lisäät oikean opiskelijan tenttiin.  Voit lisätä henkilökohtaiseen tenttiin useita opiskelijoita.
 • Jos et löydä opiskelijaa nimellä, valitse alempi kohta ”Uutena opiskelijana” ja kirjoita opiskelijan utu –sähköpostisoite ja valitse ”Lisää”.  Opiskelijalle lähtee sähköposti ja hän pääsee varaaman ajan tenttiin. Opiskelijaa ei enää tarvitse lisätä osallistujaksi, vaan opiskelija pääsee sähköpostin pohjalta tekemään tentin.
  • Voit lisätä uusia osallistujia tenttiin myös julkaisemisen jälkeen. Osallistuja ei voi poistaa tentin julkaisemisen jälkeen.

3. Esikatsele tentti ennen julkaisua. Näkymä on pääpiirteissään kuten opiskelijoilla se näkyy tentissä.

4. Tallenna ja julkaise: Osallistujiksi merkitty opiskelija/opiskelijat saa sähköpostia, että tenttiaika on varattavissa opiskelijan työpöydällä.

 • Tentti näkyy tentaattorille ”Aktiiviset tentit” listassa, josta näet tenttiin tehdyt varaukset ja suoritukset.  Varaukset sarakkeesta pääset katsomaan tulevia varauksia. Vaihda Varaukset -sivulla päättyy päivämääräksi esim. kuukauden päähän, jolloin näet kaikki tentin varaukset.
 • Exam  lähettää tentaattorille viestin, kun opiskelija on käynyt tekemässä henkilökohtaisen tentin. (Ks. Henkilökohtaisen tentin arvioiminen)

tentin julkaisusivun asetukset.

Lisää osallistujat:

Examiin kirjautuneet käytättäjät

kirjautuneen osallistujan lisääminen henkilökohtaiseen tenttiin.

tai  uudet Examiin kirjautumattomat käyttjät

kirjautumattoman osallistujan lisääminen henkilökohtaiseen tenttiin.

 

Voit jatkaa tentin suoritusaikaa tarvittaessa tentin Julkaise -välilehdellä.

 • Jos opiskelija ei tee tenttiä varaamanaan aikana, saat tästä sähköposti-ilmoituksen.Opiskelija pääsee varaamaan uuden ajan, kun tämä varattua aika on päättynyt ja tenttiaikaa on jäljellä. Voit myös tarvittaessa jatkaa myös tentin suoritusaikaa.

Varaukset -sarakkeesta pääset katsomaan varaukset. Vaihda Varaukset -sivulla päättyy päivämääräksi esim. kuukauden päähän, jolloin näet kaikki tentin varaukset.

 • Jos opiskelija ei varaa lainkaan aikaa, opiskelija pääsee varaamaan uuden ajan, kun jatkat suoritusaikaa kohdassa "Tenttiperiodi".

Muista tallentaa suoritusaikaan tekemäsi muutokset Julkaisu -sivun lopussa.

Kun julkaiset kypsyysnäytteen, opiskelija voi ilmoittautua kypsyysnäytteeseen ja varata suoritusajan merkitsemäsi tenttiperiodin aikana. Osallistujiksi merkityt opiskelijat saavat sähköpostia, että tenttiaika on varattavissa opiskelijan työpöydällä.

Siirry tentin (=kypsyysnäytteen) Julkaisuasetukset -välilehdelle:

 •  Aseta tentin aikataulu: Tenttiperiodi Alkaa: ensimmäinen suorituspäivä. Päättyy: viimeinen suorituspäivä ja Tentin kesto: valitse tentin kesto 175 min (3h) (Turun yliopistossa yhteisesti sovittu kypsyysnäytteen suoritusaika)
 • ”Exam –käyttäjistä” on oletuksena valittu. Kirjoita kenttään opiskelijan nimi > Valitse opiskelija > Valitse ”Lisää”. Huom! Tarkista Peppi ID:stä tai opiskelijanumerosta, että lisäät oikean opiskelijan tenttiin.  Voit lisätä kypsyysnäytteeseen useita opiskelijoita.
 • Jos et löydä opiskelijaa nimellä, valitse alempi kohta ”Uutena opiskelijana” ja kirjoita opiskelijan utu –sähköpostisoite ja valitse ”Lisää”.  Opiskelijalle lähtee sähköposti ja hän pääsee varaaman ajan tenttiin. Opiskelijaa ei enää tarvitse lisätä osallistujaksi, vaan opiskelija pääsee sähköpostin pohjalta tekemään kyspyysnäytteen.
  • Älä toimita tentin ilmoittautumislinkkiä opiskelijalle, vaan opiskelijan tulee ilmoittautua saamansa sähköpostin kautta.
  • Voit lisätä uusia osallistujia kypsyysnäytteeseen myös julkaisemisen jälkeen. Osallistuja ei voi poistaa tentin julkaisemisen jälkeen.
  • Tentti näkyy sisällön tarkastajalle  ”Aktiiviset tentit” listassa, josta näet tenttiin tehdyt varaukset ja suoritukset.  Varaukset sarakkeesta pääset katsomaan tulevia varauksia. Vaihda Varaukset -sivulla päättyy päivämääräksi esim. kuukauden päähän, jolloin näet kaikki varaukset.
  • Exam lähettää ohjaajalle ja kypsyysnäytteen laatineelle viestin, kun opiskelija on käynyt tekemässä kypsyysnäytteen (ks. Kypsyysnäytteen arvioiminen)

kypsyysnäytteen julkaisuasetukset, lisää tenttiperiodi ja kirjoitusaika.

Lisää osallistujat:

Examiin kirjautuneet käytättäjät:

kirjautuneen osallistujan lisääminen kypsyysnäytteeseen.

tai  uudet Examiin kirjautumattomat käyttjät:

kirjautumattoman osallistujan lisääminen kypsyysnäytteeseen.

 • Jos opiskelija ei tee kypsyysnäytettä varaamanaan aikana, saat sähköposti-ilmoituksen, että opiskelija ei käyttänyt varaamaansa aikaa. Opiskelija pääsee varaamaan uuden ajan, kun tämä varattua aika on päättynyt ja tenttiaikaa on jäljellä. Voit myös tarvittaessa jatkaa myös tentin suoritusaikaa.

Varaukset -sarakkeesta pääset katsomaan varaukset. Vaihda Varaukset -sivulla päättyy päivämääräksi esim. kuukauden päähän, jolloin näet kaikki tentin varaukset.

 • Jos opiskelija ei varaa lainkaan aikaa, tai ei käytä varaamaansa aikaa ja suoritusaika ehtii päättyä, voit jatkaa tentin suoritusaikaa tentin Julkaise-välilehdellä kohdassa "Tenttiperiodi".

Muista tallentaa suoritusaikaan tekemäsi muutokset Julkaise -sivun lopussa.

3.2 Automaattisesti arvioitavan tentin julkaisuasetukset

Automaattinen arviointi on käytettävissä tenteissä, joissa kaikki kysymykset ovat monivalinta- tai aukkotehtäviä. (ks. tarkemmin eri kysymystyypeistä)

Automaattinen arviointi on mahdollista ottaa käyttöön Julkaisuasetukset -välilehdelle. Avaa nuolesta ja ota käyttöön:

ota automaattinen arviointi käyttöön "automaattinen arviointi (ei käytössä)" kohdasta.

ota käyttöön -painike.

Merkiste seuraavassa näkymässä valitsemasi arviointi-asteikon rajat prosentteina (voit käyttää prosenteissa vain kokoaislukija). Prosentteja vastaavat pisterajat oikeassa reunassa. Lisää myös milloin arviointi näytetään opiskelijalle.

Valinta ”ei automaattista ilmoitusta” järjestelmä vain antaa arvosanat ja siirtää suoritukset ”Arvioidut tentit” listaan, ei lähetä viestiä opiskelijalle tuloksesta. Opiskelija näkee lopullisen arvosanan, kun lukitset arvioinnit "Avoidut tentit" listassa ja valitset "Luikitse ja tiedota opiskelijaa". Ks tarkemmin 4.1.3.Automaattisesti arvioitava tentti.

Lopuksi tallenna arviointiasetukset tai tallenna ja julkaise tentti (tentti tulee opiskelijoiden varattavaksi).

automaattisen arvioinnin prosenttirajojen asettamisen näkymä, jossa asetetaan prosenttirajat.