Skip to Main Content
Turun yliopisto

Sähköinen tenttipalvelu: opettajan ohje

1.1. Tenttityypit

Aloita tenttien luominen tältä sivulta alempaa löytyvien ohjeiden avulla.

Yleinen tentti

Kaikkien opiskelijoiden varattavissa oleva tentti. Kun yleinen tentti on luotu Examiin ja julkaistu, opiskelija voi varata suoritusajan tenttiin. Pepin käytön alettua tutkinto-opiskelijoiden Nettiopsun Sähköiset tentit -listan poistuu käytöstä 1.8.2021. Elokuun 2021 alusta lähtien tentaattorin tulee informoida opiskelijoita, että tentti on varattavissa: Yleisten tenttien Julkaisuasetukset –sivun alalaidassa oleva opiskelijoiden ilmoittautumislinkki on hyvä jakaa opiskelijoille esim. Moodlen ja opinto-oppaan kautta. Opiskelijat pääsevät tästä suoraan tentin ilmoittautumisnäkymään ja varaamaan ajan tentin suorittamiseen.  Opiskelijat löytävät myös Examissa varattavissa olevat yleiset sähköiset tentit suoraan Examista Tentit –hakutoiminnolla (esim. opintojakson koodilla tai tentaattorin nimellä).

Tentaattori näkee yleisen tentin tenttiajanvarausten reaaliaikaisen tilanteen järjestelmästä, samoin arviointia odottavat suoritukset sen jälkeen, kun opiskelijat ovat suorittaneet tenttinsä sähköisen tentin tilassa. Tentaattori saa maanantai-aamuisin koosteviestin avoinna olevien tenttien tulevista varauksista ja arviointia odottavista suorituksista.

 

Henkilökohtainen tentti (Henkilökohtaisen tentin laatiminen ja arviointi, word)

Tentti kohdennetaan yhdelle tai useammalle opiskelijalle. Kun opiskelijalle on luotu henkilökohtainen tentti, järjestelmä luo hänen työpöydälleen automaattisesti ennakkoilmoittautumisen tenttiin ja lähettää sähköpostitse tiedon tentistä. Voit lisätä uusia osallistujia tenttiin myös julkaisemisen jälkeen. Osallistuja ei voi poistaa tentin julkaisemisen jälkeen.

Kun opiskelija on varannut tenttiajan, se näkyy järjestelmästä reaaliaikaisesti. Kun opiskelija on suorittanut tentin, tentaattori saa tiedon siitä sähköpostitse ja järjestelmä näyttää tentin arviointia odottavana.

Huom! Henkilökohtainen tentti on kertakäyttöinen ja sen voi suorittaa vain kerran. Uusintatapauksissa tulee luoda uusi tentti ja julkaista se opiskelijalle varattavaksi.

Jos opiskelijalla on esim. erityisjärjestelyjen takia myönnetty tentin kirjoitusaikaan pidennys, voi tentin toteuttaa opiskelijalle henkilökohtaisena tenttinä. Voit kopioida henkilökohtaisen tentin yleisestä tentistä. Liitä kopioitu tentin samaan opintojaksoon ja korjaa tentin nimi oikein Perustiedot -sivulla. Laita tenttiin Julkiasuasetukset -sivulla sovittu kirjoitusaika  ja tenttiperiodi sopimallanne tavalla. Lyhyin lisäaika Exam-tentissä on tunti. Lisää opiskelija osallistujaksi tähän tenttiin. Näin tentti on vain kyseisen opiskelijan tehtävissä tällä pidemmällä kirjoitusajalla. Ohjeet tentin kopioimiseen löydät Examin opettajan ohjeesta kohdasta 5.1.5. Tentin kopioiminen uudeksi tentiksi.

Turunssa on Publicumissa käytettävissä erityistenttitila (Pub 418). Tilassa sähköisen tentin voi tehdä opiskelija, jolla on tenttimistä koskevassa erityisjärjestelysuosituksessa (intrassa) lupa erityistilan käyttöön tenttitilanteessa. Tilan käyttöön oikeuttavia järjestelyjä ovat esimerkiksi mahdollisuus tehdä tentti muista tenttijöistä erillisessä tilassa, mahdollisuus jonkin oman apuvälineen tai avustajan käyttöön tenttitilanteessa. Tentin vastuuopettajalla tulee olla myös tieto, että  opiskelija voi tehdä tentin erityistenttitilassa.

Ks. tarkemmin erityistenttitilan käytöstä tai kysy lisää erityisjärjestelyistä tentissä: esteet@utu.fi

Kypsyysnäyte (Kypsyysnäytteen laatiminen ja arvioiminen, Word)

Käytä kypsyysnäyte tenttityyppiä, kun teet kypsyysnäytteen sähköisenä tenttinä. Kypsyysnäyte on mahdollista lähettää suoraan  kielentarkastukseen sisällön tarkastuksen jälkeen. 

Turun yliopiston verkkosivuilta löydät kypsyysnäytteeseen liittyvät ohjaajan ohjeet. Ohjeista saa perustietoa Turun yliopistossa kirjoitettavasta kypsyysnäytteestä sekä käytännön ohjeita onnistuneen tehtävänannon laadintaan. Kypsyysnäytteen laajuus on 0 opintopistettä. Laajuus tulee valmiiksi kypsyysnäytettä laadittaessa Examiin, eikä laajuutta pidä muuttaa arvioinnissa.

Examin kypsyysnäytepohja sisältää yhteisen Turun yliopiston kypsyysnäytteen kirjoitusohjeen, jossa määritellän mm. kypsyysnäytteen samamäärä (300-400 sanaa). Yliopiston internetsivuilta löydät myös myös tämän opiskelijalle suunnatun kypsyysnäytteen kirjoitusohjeen.

Tämä kirjoitusohje ei valitettavasti näy kypsyysnäytettä tehtäessä, jos opiskelija tekee kypsyysnäytteen tenttivierailuna. Tässä kohtaa on tärkeä ohjeista opiskelija tutustumaan ennen kypsyysnäytteeseen menoa tiedekunnan kypsyysnäyteohjeeseen ja kirjoitusohjeeseen. Myös kirjoitusohje on hyvä nyt lisätä kypsyysnäytteeseen kysymyksen liitteeksi.

Sama kypsyysnäyte voidaan kohdentaa yhdelle tai useammalle opiskelijalle. Voit lisätä uusia osallistujia kypsyysnäytteeseen myös julkaisemisen jälkeen. Osallistuja ei voi poistaa julkaisemisen jälkeen.

Kypsyysnäytteen voi myös tehdä ilman kielentarkastusta, jos sitä ei tarvita.

Jos kypsyysnäyte hylätään, tehdään aina uusi sähköinen tentti. Sisällön hylkäyksessä tehdään uusi kypsyysnäyte tenttityyppi, joka ohjataan edelleen kielentarkastukseen, jos myös kieli arvioidaan. Jos kypsyysnäytteen kieli hylätään, Ohjaaja päättää, miten kypsyysnäyte uusitaan, ts. onko tehtävänanto sama ja arvioidaanko uudestaan myös sisältö vai pelkästään kieliasu. Jos tehdään vain kielen arviointi avataan kypsyysnäyte henkilökohtaisena tenttinä, jolloin arvioinnin tekee vain kielentarkastaja. 

EXAMissa opettajat voivat tehdä yhteistyötä kolmella eri tavalla:

Tentillä on monta omistajaa:

 1. Mene tentin perustietoihin
 2. Selaa Tentin arviointi-kohtaan
 3. Lisää tentaattori: kirjoita toisen opettajan nimeä ja kun lista löytää oikean, lisää hänet Lisää-painikkeella.

Huomioi! Opettajan tulee olla kirjautunut järjestelmässä ainakin kerran ja hänellä tulee olla opettaja-oikeudet järjestelmään.

Tentin luojana olet automaattisesti myös sen omistaja.
Tenttiin lisätyllä tentaattorilla on täydet oikeudet tenttiin ja tenttisuorituksiin liittyviin toimenpiteisiin. Tentaattorit pystyvät muokkaamaan tentin kautta toistensa tenttikysymyksiä, mutta muiden luomat kysymykset eivät näy kysymyspankissa, jollei kysymyksen omistajuutta ole erikseen jaettu.

Tentillä on monta arvioijaa:

 1. Mene tentin perustietoihin
 2. Selaa Tentin arviointi-kohtaan
 3. Lisää arvioija: kirjoita henkilön nimeä ja kun lista löytää oikean, lisää hänet Lisää-painikkeella.

Arvioija voi arvioida tenttivastauksia, mutta ei voi tehdä tentin kokonaissuorituksen arviointia.

Arvioija saa myös viikkokoosteen arvioimattomista tenteistä, jos hänellä on omalta osaltaan arvioimattomia tenttejä eli ”Kesken” tilassa.

Arvioija nimi näkyy punaisella jos hänellä on arvioimattomia tenttejä eli ne ovat ”Kesken” tilassa.

Tenttikysymyksen jakaminen toiselle opettajalle:

 1. Tee uusi kysymys tai avaa kysymys kysymyspankissa muokkaustilaan (id numerosta)
 2. Selaa Lisätiedot-kohtaan.
 3. Lisää kysymyksen omistaja: kirjoita toisen opettajan nimeä ja kun lista löytää oikean, lisää hänet Lisää-painikkeella.

Huomioi! Opettajan tulee olla kirjautunut järjestelmässä ainakin kerran ja hänellä tulee olla opettaja-oikeudet järjestelmään.

Tentin luojana olet automaattisesti myös sen omistaja.

Henkilöllä on täydet oikeudet tenttikysymykseen ja niihin liittyviin toimenpiteisiin.

1.2. Tentin perustiedot ja tenttipohjan luominen

Kirjaudu utu-tunnuksellasi Exam –järjestelmään:  https://exam.utu.fi/

Käytä Firefox- tai Chrome –selainta

 • Valitse rooliksi Tentaattori, jos järjestelmä pyytää valitsemaan käyttäjäroolin. Jos Tentaattori-roolia ei näy tai se ei avaudu oletuksena lähetä viestiä exam@utu.fi

Luo tentti ja lisää tentin perustiedot:

1. Valitse työpöydän oikeasta yläkulmasta 'Uusi tentti' ja esiin tulevalta sivulta 'Tentin tyyppi'

valitse 'Uusi tentti' ja esiin tulevalta sivulta 'Tentin tyyppi'.

2. Liitä tentti opintojakson toteutukseen kirjoittamalla opintojakson toteutuksen koodi kokonaan  > valitse näkyvä opintojakso ja ”jatka”.

Exam-järjestelmässä tentti liitetään aina siihen opintojakson toteutukseen, johon tentti liittyy. Exam on liitetty osaksi Turun yliopiston opintohallintojärjestelmää, jolloin opintojakson toteutuksen tiedot (nimi, koodi, laajuus) tulevat sieltä. Samaan opintojakson toteutukseen voi liittää useita tenttejä (esim. eri tentti pää- ja sivuaineopiskelijoille).

Liitä tentti opintojaksoon kirjoittamalla Pepin opintojakson toteutuksen koodi.

HUOM! Jos tentti avataan uudelleen  toiseen toteutukseen, tulee toteutuksen koodi päivittää uuteen. Tentaattorina tenteissä olevat henkilöt pääsevät muuttamaan tenttien koodit Examissa, jos tenttiin ei ole voimassa olevia varauksia. Muutos tehdään tentin Perustiedot-sivulla kirjoittamalla opintojakson koodi-kenttään Pepin opintojakson toteutuksen koodi kokonaan ja valitsemalla alta opintojakson nimi. Jos tenttiin on varauksia lähetä pyyntö koodin muutamisesta osoitteeseen exam@utu.fi

Toteutuksen koodi ja muut tenttiin tehtävät muokaikset vaikuttavat muutoksen jälkeen tehtyihin tentteihin.

3. Kirjoita tentin nimi, joka näkyy opiskelijalle. > Tallenna

Usealle opiskelijalle tarkoitetun yleisen tentin nimeksi suositellaan opintojakson nimeä sekä tarvittaessa tarkennusta (esim. sivuaineopiskelijat, kirjallisuustentti, luentotentti tms.) 

Yhden opiskelijan henkilökohtaisessa tentissä nimeksi suositellaan opintojakson nimeä sekä opiskelijan nimeä ja/tai opiskelijanumeroa.

        Tentti löytyy nimen mukaan myös tentaattorin työpöydältä.

Tentin nimitedon lisääminen tentin perustiedossa.

4. Arviointi asetukset

Suoritustyyppi: Valitse, onko tentti opintojakson kokonaissuoritus (tentin arvosana = opintojakson arvosana), vai osasuoritus, jolloin arvosana koostuu tentin lisäksi myös muista suorituksista. Kokonaissuorituksista arviointi siirretään arvosanan lukitsemisen jälkeen Examista rekisteriin. Ks. tarkemmin 4.1.1. Yleisen tentin arviointi.

Arvosana-asteikko: Jos Pepissä on opintojakson tiedoissa tieto arvosana-asteikosta, välitetään tieto Examin opintojakson toteutukseen laadittavaan tenttiin ja asteikko on valittuna Arvosana-asteikko kohdassa (asteikkoa on mahdollista muuttaa tentiin). Jos arviointi-asteikkoa ei ole Pepissä, ei arviointiasteikkoa ole vallittu ja tentin arvosana-asteikoksi pitää valita 0-5 (0=hylätty) tai hyväksytty/hylätty.

Jos tentissä on vain monivalinta- ja/tai aukkotehtäviä voit käyttää tentissä automaattista arviointia (ks. tarkemmin automaattisesti arvioitava tentti)

Tentaattotit: Voit lisätä toisen opettajan tentaattoriksi, jolloin toisella opettajalla on täydet oikeudet tenttiin ja sen muokkaukseen. Voit myös vaihtaa tentaattoria, lisää uusi tentaattori ja poista itsesi tentaattoreista nimesi perässä olevasta "ruksista".

Arvioijat: Voit lisätä myös opettajan arvioijaksi, joka voi arvioida tenttivastauksia, mutta hän ei voi antaa tentistä arvosanaa eikä muokata tenttiä (ks. monen opettajan tentti) . Kirjoita henkilön nimi tentaattorit tai arvioijat kohtaan. Kun henkilö on kirjautunut Examiin näytetään nimi laatikon alla, valitse tämä ja sen jälkeen "Lisää".

Jos opettaja ei ole Turun yliopiston henkilökuntaa, voi hän käyttää Examia vierailijatunnuksella, jota hakee TY:n henkilökuntaan kuuluva puoltaja. Tunnuksen hakemiseen on ohje intrassaKun ulkopuolinen henkilö on saanut utu-tunnukset, kirjautuu hän Examiin ja laittaa viestiä osoitteeseen exam@utu.fi jotta hänelle annetaan tentaattorin oikeudet Examiin.

voit lisätä toisen henkilön tentaattoriksi tai arvioijaksi tentin arviointitiedoissa.

5. Erityisvaatimukset, liitteet ja ohjeistus

Tenttiin vastaamisessa tarvittavat ohjelmistot kohtaan on valittavissa Wacom Cintiq piirtonäyttö, joka on käytössä Aurumin tenttitilan kaikilla koneilla, Agoran tenttitilassa kahdeksalla Exam-koneella, Teutorin 104/105 tilassa yhdellä koneella, erityistenttitilan (Pub 418) koneella sekä Porin ja Rauman tenttitilan yhdellä koneella. Pub 418:ssa on erillinen piirtonäyttö, muissa tiloissa piirtonäyttö on ainoa näyttö. Jos tentin vastaamisessa tarvitaan piirtomahdollisuutta valitse tämä resurssi. Kun piirtopöytä on valittu tenttiin, voi opiskelija tehdä tentin näiden tilojen koneilla, joissa on piirtonäyttö. Jos opiskelija ei tarvitse tenttiin vastaamisessa piirtomahdollisuutta, älä valitse tätä.  Piirtonäyttöä opiskelija käyttää vastausten laatimisessa esim. Paintilla, Wordilla tai muulla opettajan ohjeistamalla ohjelmallaOpiskelijan ohje piirtonäytön käyttöön (ohje löytyy myös tenttipaikoilta).

Voit lisätä tenttiin yhden liitemateriaalin. Liite voi olla pdf- tai kuvatiedostona taikka jollakin koneella olevalla ohjelmalla tehty tiedosto.  Myös kysymyksiin voi lisätä liitteitä, ks. kysymysten laatimisen ohje.

Kirjoita tarvittaessa tentissä opiskelijalle näkyvä vastaamisohje (esim. moneenko kysymykseen tulee vastata tai muistutus, että liitteet tulee liittää suoritukseen tentin aikana).

Varauksen aikana näkyvään ohjeistukseen on hyvä kirjoittaa opinto-opasteksti eli tentin sisältö, vaatimukset, materiaalit, kenelle tentti on tarkoitettu (esim. sivuaineopiskelijoille) yms.

 

kuvakaapaus koneen erityisvaatimukset, liite ja ohjenäkymästä.

Voit tallentaa tentin keskeneräisenä ja jatkaa sen luomista ja muokkaamista myöhemmin. Tentti näkyy työpöydällä Tenttiluonnokset-listassa.

Voit siirtyä luomaan tentin kysymyksiä (ks. ohjeet kohdasta 2. Tentin luominen: rakenne ja kysymykset)

 • Henkilökohtaisen tentin voit osoittaa tietylle opiskelijalle tai opiskelijoille. Opiskelija/opiskelijat saavat sähköpostia, kun tenttiin voi varata ajan.
 • Henkilökohtainen tentti on lähtökohtaisesti kertaluonteinen eli mikäli opiskelijan tentti arvioidaan hylätyksi, tee uusi henkilökohtainen tentti.

Henkilökohtaisen tentin luominen: Kirjaudu utu-tunnuksellasi Exam –järjestelmään: https://exam.utu.fi/

Käytä Firefox- tai Chrome –selainta

 • Valitse rooliksi Tentaattori, jos järjestelmä pyytää valitsemaan käyttäjäroolin. Jos Tentaattori-roolia ei näy tai se ei avaudu oletuksena, lähetä viestiä exam@utu.fi.

 

1. Luo henkilökohtainen tentti valitsemalla sivun ylälaidasta ”Uusi tentti” > Henkilökohtainen tentti

valitse tentin tyyppi alasvetovalikosta.

 1. a) Liitä tentti opintojaksoon kirjoittamalla opintojakson koodi kokonaan (2.8. lähtien Pepin opintojakson toteutuksen koodiin) > Valitse näkyvä opintojakso ja ”jatka”.

 

Liitä tentti opintojaksoon kirjoittamalla Pepin opintojakson toteutuksen koodi.

b) Kirjoita opintojakson nimi. Opintojakson nimi näkyy opiskelijalle. Yhden opiskelijan henkilökohtaiseen tenttiin nimeksi suositellaan opintojakson nimeä sekä opiskelijan nimeä ja/tai opiskelijanumeroa (nimen mukaan tentti löytyy myös opettajan työpöydältä)

Usean opiskelijan tentissä nimessä suositellaan opintojakson nimeä ja esim. aikaväliä, jolloin tentti on tehtävissä

Tentin nimitedon lisääminen tentin perustiedossa.

2. Arviointi:

 • Valitse onko tentti opintojakson kokonaissuoritus (tentin arvosana = opintojakson arvosana) vai osastuoritus, jolloin arvosana koostuu tentin lisäksi myös muista suorituksista
 • Valitse arvosana-asteikko (0-5 tai hyväksytty/hylätty)
 • Voit lisästä myös toisen opettajan tentiin tentaattoriksi tai arvioijaksi (ks. roolit tentin perustiedoista ja monen opettajan tentistä)

3. Liitteet:

 • Voit lisätä tenttiin yhden liitemateriaali, pdf, Word tai kuva formaatissa (myös kysymyksiin voi lisätä liitteitä, ks. kysymysten laatimisen ohje)

4. Ohjeistus:

 • Kirjoita tarvittaessa tentissä opiskelijalle näkyvä vastaamisohje (esim. moneenko kysymykseen tulee vastata tai muistutus että liitteet tulee liittää suoritukseen tentin aikana.)
 • Varauksen aikana näkyvään ohjeistukseen on hyvä kirjottaa tentin sisältö/vaatimukset/materiaalit.

Toisen henkilön lisääminen tentaattoriksi tai arvioijaksi, tentin varaamiseen ja laatimiseen liittyvä ohje Perustiedot sivulla.

⇒ Kun edelliset kohdat ovat kunnossa ja tallennettu, siirry tentin ”Kysymykset” välilehdelle. Ohjeet kysymysten laatimiseksi löydät näiden ohjeiden kohdasta 2.2 Henkilökohtaisen tentin kysymysten laatiminen

Kirjaudu utu-tunnuksellasi Exam –järjestelmään:  https://exam.utu.fi/

Käytä Firefox- tai Chrome –selainta

 • Valitse rooliksi Tentaattori, jos järjestelmä pyytää valitsemaan käyttäjäroolin. Jos Tentaattori-roolia ei näy tai se ei avaudu oletuksena lähetä viestiä exam@utu.fi

Luo tentti (=kypsyysnäyte) ja lisää tentin perustiedot:

1. Luo uusi kypsyysnäyte valitsemalla sivun ylälaidasta ”Uusi tentti”

valitse uusi tentti ja aloita tentin luominen.

Valitse  alasvetovalikosta "Kypsyysnäyte"

valitse tentin tyyppi alasvetovalikosta.

2. Liitä kypsyysnäyte opintojaksoon

Kirjoita opintojakson koodi (a) ja kirjoita tentille nimi (b).

a) Kirjoita kypsyysnäytteen koodi (2.8. lähtien Pepin opintojakson toteutuksen koodi) ja valitse esiin tuleva opintojakso

Liitä kypsyysnäyte opintojaksoon kirjoittamalla opintojakson koodi.

b) Kypsyysnäytteen nimenä kannattaa käyttää muotoa ”Opiskelijan nimi, opiskelijanumero”. Paina Tallenna.

kirjoita opintojakson nimeen opiskelijan nimi ja opiskelijanumero.

3. Täydennä arviointitiedot alla olevien ohjeiden mukaan. 

valitse arvosanaksi hyväksytty/hylätty ja tehdäänkö kielentarkastus kyllä vai ei.

 

 1. Arvosana-asteikko: Kypsyysnäytteillä aina "Hyväksytty-Hylätty"
 2. Tentaattori: Lisätään kypsyysnäytteen sisällöntarkastaja (jos opintotoimisto luo kypsyysnäytteen)
 3. Tehdään kielentarkastus: Valitaan sen mukaan, tehdäänkö kypsyysnäytteeseen kielentarkastus.  Huom! Kielentarkastajaa ei tule lisätä nimellä kypsyysnäytteen tentaattoriksi. Exam lähettää automaattisesti tiedon tarkastettavasta kypsyysnäytteestä kielentarkastajille. 

Kielentarkastuksen valintaa ei voi muuttaa kun kypsyysnäyte on julkaistu.

Kypsyysnäytepohja sisältää yhteisen Turun yliopiston kypsyysnäytteen kirjoitusohjeen, jossa määritellän mm. kypsyysnäytteen samamäärä (300-400 sanaa). Katso kirjoitusohje tästä linkistä.

Tämä kirjoitusohje ei valitettavasti näy kypsyysnäytettä tehtäessä, jos opiskelija tekee kypsyysnäytteen tenttivierailuna. Tässä kohtaa on tärkeä ohjeista opiskelija tutustumaan ennen kypsyysnäytteeseen menoa tiedekunnan kypsyysnäyteohjeeseen ja kirjoitusohjeeseen. Myös kirjoitusohje on hyvä nyt lisätä kypsyysnäytteeseen kysymyksen liitteeksi.

⇒ Kun edelliset kohdat ovat kunnossa ja tallennettu, siirry tentin ”Kysymykset” välilehdelle. Ohjeet kysymysten laatimiseksi löydät näiden ohjeiden kohdasta 2.2 Kypsyysnäytteen kysymysten laatiminen