Skip to Main Content
Turun yliopisto

Exam- tenttiminen: opettajan ohje

Mikä on Exam ja sähköinen tenttipalvelu?

Oman yksikkösi Exam -tukihenkilöltä saat tietoa Examin käyttöönoton etenemisestä sekä opastusta ja lähitukea Examin käyttöönottoon. Opastusta Examin käyttöön saat myös keskitetystä tuesta: exam@utu.fi Exam -klinikalle voit tulla rakentamaan omia tenttejä sekä kysyä opastusta ja vinkkejä tekemiseen. Ilmoittautuminen Exam- klinikoille löytyy Konstan koulutuskalenterista osoitteesta utu.fi/henkilostokoulutus

 

Examiin liittyviä perustietoja:

 • Examiin kirjaudutaan osoitteessa https://exam.utu.fi
 • Examiin voi kirjautua utu-tunnuksella. Jos opettaja ei ole Turun yliopiston henkilökuntaa, voi hän käyttää Examia vierailijatunnuksella, jota hakee TY:n henkilökuntaan kuuluva puoltaja. Tunnuksen hakemisen on ohje intrassaKun ulkopuolinen henkilö on saanut utu-tunnukset, kirjautuu hän Examiin ja laittaa viestiä osoitteeseen exam@utu.fi jotta hänelle annetaan tentaattorin oikeudet Examiin.

 • Examin tenttejä voi suorittaa Turussa (76 konetta) Agorassa, Aurumissa, Educariumissa, kauppakorkeakoulussa, Teutorissa sekä Porin yliopistokeskuksessa (8 konetta), Rauman opettajankoulutuslaitoksella (9 konetta)  ja Vaasassa Åbo Akademin tilassa Akademillissa (1 kone).
 • Turussa on Publicumissa käytettävissä myös erityistenttitila (Pub 418). Tilassa sähköisen tentin voi tehdä opiskelija, jolla on tenttimistä koskevassa erityisjärjestelysuosituksessa lupa erityistilan käyttöön tenttitilanteessa. Tilan käyttöön oikeuttavia järjestelyjä ovat esimerkiksi mahdollisuus tehdä tentti muista tenttijöistä erillisessä tilassa, mahdollisuus jonkin oman apuvälineen tai avustajan käyttöön tenttitilanteessa. Tentin vastuuopettajalla tulee olla myös tieto, että  opiskelija voi tehdä tentin erityistenttitilassa. Ks. tarkemmin erityistenttitilan käytöstä tai kysy lisää erityisjärjestelyistä tentissä: esteet@utu.fi
 • Turun yliopiston opiskelijat voivat tehdä Turun yliopiston Exam-tentin myös muiden Exam-järjestelmää käyttävien korkeakoulujen tenttiloissa.  Tentaattorin ei tarvitse tehdä mitään, jotta tentin voi tehdä toisen korkeakoulun tilassa ja vastaus on arvioitavissa TY:n Examissa. Tarkemmin tästä löytyy opiskelijan ohjeista: "Tenttiajan varaaminen toisesta korkeakoulusta".
 • Pepin käyttöönoton myötä tentaattorin tulee informoida opiskelijoita, että tentti on varattavissa: Yleisten tenttien Julkaisuasetukset –sivun alalaidassa oleva opiskelijoiden ilmoittautumislinkki on hyvä jakaa opiskelijoille esim. Moodlen ja opinto-oppaan kautta. Opiskelijat pääsevät tästä suoraan tentin ilmoittautumisnäkymään ja varaamaan ajan tentin suorittamiseen.  Opiskelijat löytävät myös Examissa varattavissa olevat yleiset sähköiset tentit suoraan Examista Tentit –hakutoiminnolla (esim. opintojakson koodilla tai tentaattorin nimellä).
 • Opiskelijan ohjeista voit lukea tarkemmin tentin varaamisesta ja tekemisestä.

 

Tältä sivustolta löydät ohjeet Exam tentin rakentamiseen.  Ohjeet on jaettu sivuiksi tentin laatimisen vaiheiden mukaan:

 1. tenttipohjan luominen (lisätään tenti perustiedot),
 2. tentin rakentaminen (tehdään tentin rakenne ja lisätään kysymykset), 
 3. tentti julkaisu (avataan opiskelijoiden varattavaksi) ja
 4. tentin arvioiminen.
 5.  osasta löydät tentin sisältöjen muokkaamisesta ja kopioimisesta uuden tentin pohjaksi.

Jokaisen sivun alla olevilta välilehdiltä löydät ohjeet kyseisen vaiheen toimintoihin ja asetuksiin yleisessä tentissä, henkilökohtaisessa tentissä sekä kypsyysnäytteessä.

 

Palvelun käyttöehdot

Käyttäessäsi sähköistä tenttipalvelua sitoudut noudattamaan käyttöehtoja. Ehdot tiivistettynä:
 1. Sähköisessä tentissä noudatetaanTurun yliopiston opintojohtosääntö(pdf).
 2. Sähköisen tentin yleiset periaatteet
 3. Opiskelija suostuu siihen, että kulunvalvonnan, videovalvonnan ja tenttijärjestelmän tietoja voidaan yhdistää henkilöllisyyden varmentamiseksi.
 4. Sähköisessä tentissä on voimassa Turun yliopiston tietojärjestelmien käyttösäännöt.
 5. Tietosuojalain (1050/2018) mukainen sähköisen tenttipalvelun tietosuojailmoitus sekä sähköisen tenttipalvelun videovalvonnan tietosuojailmoitus
 6. Turun yliopiston EXAM-järjestelmän saavutettavuusseloste