Skip to Main Content
Turun yliopisto

Exam- tenttiminen: opettajan ohje

2.1. Tentin rakenne ja kysymyspankki

Examissa tentti rakentuu aihealueista ja niiden sisällä olevistä kysymyksistä. EXAM -tenttiin kysymykset lisätään Kysymykset -välilehdellä.

Kysymykset lisätään aina aihealueisiin, joita tentissä voi olla yksi tai useampia. Aihealue on joukko esim. tiettyyn aiheeseen, kirjaan tai kysymystyyppiin liittyviä kysymyksiä.

Voit käyttää kysymysten arpomista, jolloin järjestelmä arpoo yhden aihealueen kysymyksistä haluamasi määrän kysymyksiä tenttiin. Aihealueen sisällä arvottavilla kysymyksillä tulee olla sama arviointi, mutta ne voivat olla eri kysymystyyppejä (essee, aukko- tai monivalintatehtäviä).

Aihealueilla myös sivutetaan tentti. Samassa aihealueessa olevat kysymykset näytetään opiskelijalle tentissä samalla sivulla. Jos siis käytät tentissä arvottavia kysymyksiä, kysymykset sivutetaan aina eri sivuille. Näet opiskelijan tenttinäkymän tentin esikatselusta, kun luot tenttiä. 

Jos haluat toteuttaa tentin, jossa on valinnaisia aihealueita (esim. kirjoja) merkitse valinnaiset aihealueet. Ks. tarkemmin  "2.2.4. Valinnaiset aihealueet tentissä

Jos et käytä kysymysten arpomista ja haluat, että kaikki kysymykset näkyvät opiskelijalle samalla sivulla, tee kysymykset yhden aihealueen alle.

Examissa on kaksi tapaa laatia kysymyksiä:

kysymysten lisääminen tenttiin -painikkeet aihelaueen alla.

 1.  Lisätä uusi kysymys suoraan tenttiin: kysymys tallentuu aina myös kysymyspankkiisi tai
 2.  Tehdä kysymykset ensin kysymyspankkiin, josta voit lisätä ne myöhemmin tenttiin.

Kysymyspankissa, johon pääset työpöydän oikeasta reunasta, näkyvät kaikki kysymykset, jotka olet luonut tai joihin sinut on lisätty omistajaksi. Voit hakea kysymyspankissa olevia kysymyksiä kysymyspankista opintojakson, tentin sekä avainsanojen mukaan. Haku-kenttä on kysymysten yläpuolella. Kysymyspankissa kysymyksiä voi muokata, poistaa tai jakaa toiselle tentaattorille. Kysymyspankista ja sen hyödyntämisestä kerrotaan lisää toisella välilehdellä.

Kun lisäät kysymyksen kysymyspankista valitse Aihealueen alla "Lisää kysymymyksiä kysymyksiä kysymyspankista" ja valitse kysymsypankin listasta kysymykset, jotka lisäät tenttiin ja valitse "Lisää valitut".

Examin kysymystyypit

 1. Esseekysymys
 2. Aukkotehtävä
 3. Monivalintakysymys (yksi oikein)
 4. Monivalintakysymys (monta oikein)
 5. Väittämäkysymys (muokattava)

Kysymys/tehtävänanto muodostuu tekstistä ja korkeintaan yhdestä liitetiedostosta. Liitetiedosto voi olla pdf-, word- tai kuva tiedosto. Tehtävänantoon voi tehdä yksinkertaisia muotoiluja. 

Opiskelija voi liittää tehtävän vastaukseen yhden liitteen. Katso tarkemmin Opiskelijan vastauksessa käytössä olevat ohjelmistot sivulta.

 

Kun luot kysymyksen suoraan tenttiin, tallentuu se myös Examin kysymyspankkiisi. Voit luoda kysymyksiä kysymyspankkiin ja liittää niitä sieltä myöhemmin tenttiin. Kysymyksiä voi muokata, poistaa tai jakaa toiselle opettajalle.

Kysymyspankkiin tehtävään kysymyksen  kannattaa lisästä avainsana, joka kertoo mihin aihealueeseen kysymys kuuluu. Avainsanalla saat etsittyä kaikki samana näkymään ja lisättyä kerralla kysymyspankista aihealueen alle. Kirjoita avainsana ja valitse se alla näkyvästä listasta.

avainsanan lisääminen kysymykseen.

 

Kysymyspankissa, johon pääset työpöydän oikeasta reunasta, näkyvät kaikki kysymykset, jotka olet luonut tai joihin sinut on lisätty omistajaksi. 

kysymyspankki linkki työpöydän vasemmassa raunassa.

Luo uusi kysymys Kysymyspankki -sivulla "Uusi kysymys" -painikkeesta:

uuden kysymyksen lisäämis-painike.

Voit luoda seuraavia kysymystyyppejä:

 1. Aukkotehtävä
 2. Esseekysymys
 3. Monivalinta (yksi oikein)
 4. Monivalinta (monta oikein)

Voit hakea kysymyspankissa olevia kysymyksiä kysymyspankista opintojakson, tentin sekä avainsanojen mukaan. Haku-kenttä on kysymysten yläpuolella.

Kysymyspankissa näet kysymysten viimeisen muokkausajankohdan, maksimipisteet, vastaustyypin ja mahdollisen liitteen.

 

Kun lisäät kysymyksiä tenttiin

valitse Aihealueen allalisää kysymys kysymyspankista painike.ja valitse kysymyspankin listasta kysymykset, jotka lisäät tenttiin.

kysymyksen valinta kysymyspankisssa näkymä.

ja tämän jälkeen valitse:  lisää kysymys -painike kysymyspankissa.

Valitsemasi kysymykset on lisätty aiheaelueen alle.

 

Voit poistaa kysymyksen kysymyspankista rivin perässä olevasta roskakori-ikonista. Poiston yhteydessä tulee varmistuskysymys. Jos kysymys on kiinnitetty tenttiin/tentteihin, jonka suoritusperiodi on voimassa, kysymystä ei voi poistaa. Päättyneessä tentissä olleen kysymyksen voi poistaa, sillä tenttivastuksiin on kopioitunut tentin sisältö.

Voit kopioida kysymyksen uudeksi kysymyksesi rivin perässä olevasta arkkikasa-ikonista. kysymyksen kopiointi -painike. Näin kopioidun kysymyksen nimen eteen tulee "Copy" ja voit sen jälkeen muokata kysymyksen nimeä sekä kysymystä. Kopioituun kysymykseen tulevat valmiiksi arviointiasetukset ja liitteet ja kopiointia voit käyttää samanlaisten kysymysten laatimisessa, jolloin osa asetuksista on valmiina. Tallenna uusi kysymys muutosten jälkeen.

Järjestelmässä voi olla monta saman nimistä kysymystä. Jokaiselle kysymykselle muodostuu ID-numero, joka näkyy kysymyksen alla.

Kysymystä voi muokata klikkaamalla kysymyspankissa kysymyksen ID-numeroa.

Kun muokkaat kysymyksiä, tulevat muutokset myös muihin tentteihin, jossa sama kysymys on käytössä.

Jos muokkaat esseekysymyksen arviointiasteikkoa, esseekysymysten pistemäärää ja monivalintojen pisteitä, kysymyksen suosituspituutta, vastausohjetta ja arviointikriteerejä nämä eivät tule näkyviin vain siihen kysymykseen, johon teet muutokset (ovat tenttikohtaisia).

Asiasanoja ja kysymyksen omistajia voit päivittää vain kysymyspankin kautta (ei tentin kautta), jos kysymys on useassa tentissä. Muutos päivittyy tällöin kaikkiin tentteihin. Eli avaa kysymys muokkaustilaan ID-numerosta ja päivitä nämä tiedot.

Kysymyksen jakaminen toiselle opettajalle

 1. Voit jakaa kysymyspankissa kysymyksiä toiselle opettajalle rastittamalla ne kysymykset, jotka haluat jakaa.
 2. Klikkaa listan yläpuolelle ilmestynyttä linkkiä "Lisää kysymyksille omistajia".
 3. Kirjoita ko. opettajan nimi sille varattuun kohtaan ja klikkaa "Lisää"

kysymyksen omistajan lisääminen kysymyspankissa, kysymykset valittu ja omistajan lisääminen.

 

Kysymyksen lisätiedoissa näkyy nyt kysymyksen omistajana kyseinen opettaja. Kysymys näkyy toisen henkilön kysymyspankissa ja hänellä on samat oikeudet kysymyksen muokkaamiseen ja käyttöön kuin sinulla.

Voit myös poistaa itsesi omistajatiedoista, jos et tarvitse kysymystä enää. Jos haluat, että sinulle jää kysymyksestä oma versio (ei sama, jonka jaoit toiselle henkilölle) , tee kysymyksestä itsellesi kopio ja poista itsesi sen jälkeen jakamasi kysymyksen omistajista.

Tentaattorilla myös muokkausoikeudet!  Jos lisäät toisen tentaattorin tenttiisi, hänellä on muokkausoikeudet tentissä oleviin kysymyksiin, mutta ne eivät siirry hänen omaan kysymyspankkiinsa.

2.2. Kysymysten lisääminen tenttiin

Mene tentin Kysymykset –välilehdelle. 

1. Kirjoita ”Aihealueen nimi” esim. teema, aihe tai teoksen nimi, jota kysymykset koskevat, tai vain ”kysymys” tai ”kysymykset” ja halutessasi aihealueen kysymysten numerot.

2. Kirjoita ”Aihealueen kuvaus”-kenttään tarvittaessa esimerkiksi aihealueen kysymysten vastausohjeita (Jos kysymykset ovat vaihtoehtoisia esim. vastaa alla olevista kysymksistä kahteen, minkälaista vastausta odotat tms. ohjeita). Kuvauksen voi jättää myös tyhjäksi.

Huom! Jos käytät tentissä valinnaisia aihealueita, kirjoita "Aihealueen kuvaus" kohtaan, mitä tämä aihealue sisältää esim. teoksen nimi, sisältö tms. Aihealueen kuvaus näkyy opiskelijalle tenttivarauksessa. Ks 2.2.4 Valinnaiset aihealueet tentissä.

Tallenna aihealueen tiedot ennen kysymysten lisäämistä.

Aihealueet sivuttavat tenttikysymykset. Jos et käytä kysymysten satunnaistamista/arpomista ja haluat, että kaikki kysymykset näkyvät opiskelijalle samalla sivulla, tee kysymykset yhden aihealueen alle.

Aihealueita voit lisätä klikkaamalla: painike Lisää kysymykset -tenttiin.

ja kirjoita aihealueelle nimi.

3. Lisää kysymykset:

Kirjoita Lisää uusi kysymys -kohdassa kysymysteksti tai lisää kysymys kysymyspankista (ks. kohdasta kysymyspankki).

Kysymystä luotaessa valitse kysymystyyppi. Katso tarkempi ohje eri kysymystyyppien luomiseen.

kuvankaappaus: kysymystyypin valintavalikko.

Kun käytät kysymysten arpomista tee kysymykset, joista arpominen tehdään, saman aihealueen alle ja valitse ”Arvo kysymykset” ja lisää jokaiseen tenttiin tulevien kysymysten määrä. Arvottavien kysymysten arviointiasteikko/pistemäärä tulee olla sama. Lisää ensin kysymykset aihealueeseen ja määritä arvottavien kysymysten määrä  sen jälkeen.

lisää kysymysten arvonta.

Huom! Jos olet ottanut arvonnan käyttöön, voit  lisätä kysymyksiä aihealueeseen vain ottamalla arvonnan kysymysten lisäämisen ajaksi pois käytöstä. Myös kysymysten arvioinnin muuttaminen onnistuu vain, kun otat arvonnan pois päältä. 

Muista laittaa arvonta takaisin, kun olet lisännyt kysymykset tai muuttanut kysymysten arviointia!

Jos tenttiin on määritelty useampia suorituskertoja, arvonta ei yksittäisen opiskelijan kohdalla huomioi edellisiä suorituskertoja.

4. Lisätiedot kohdassa:

 • voit lisätä kysymykselle muita omistajia (kysymys näkyy heille kysymyspankissa ja voivat muokata kysymystä),
 • voit lisätä kysymykseen liitemateriaalin, jonka opiskelija saa auki tentissä (esim. pdf-, Word-, Exel tai kuvaformaatissa). Ks. alla 2.4. Opiskelijan tentissä käytössä olevat ohjelmistot.  Älä käytä kysymyksessä tai oheismateriaalissa nettilinkkejä, koska nettiin pääsy tenttikoneilta on estetty. Älä myöskään liitteiden nimissä "ääkkösiä".

lisää kysymysten omistajat.

 • voit kirjoittaa kysymyksen vastausohjeen opiskelijalle,
 • voit lisätä kysymykseen avainsanoja, jolla voit hakea kysyyksiä kysymyspankista
 • voit kirjata tietoja arviointikriteereistä (ovat opettajien huomioita varten, eiväkä näy opiskelijalle).

lisää vastausohjeet, arviointikriteerit ja avainsana näkymä.

5. Tallenna. Kun tallennat kysymyksen, lisätään se tenttiin. Huom. Jos olet luonut kysymyksen kysymyspankissa, tulee se sieltä vielä lisätä tenttiin.

6. Tarkista esikatselunäkymästä "Esikatsele tentti", että tentti ja ohjeistus näkyvät opiskelijalle sellaisina kun tarkoitit.

Tentin tenttiperiodi ja kysymykset ovat muokattavissa, vaikka tentti on julkaistu. Muokkausmahdollisuutta on rajattu ensimmäisen ilmoittautuneen jälkeen, muun muassa periodin lyhentäminen ei onnistu. Järjestelmä ilmoittaa, jos muokkausmahdollisuuksia on rajattu. Ks. ohjeet tentin muokkaamisesta

Uuden aihealueen voi lisätä aina viimeiseksi, mutta  voit vaihtaa aiheleuiden järjesteystä raahaamalla aihealueen halumaasi paikkaan. Vie hiiri aihealueen päälle, jolloin kursori muuttuu nelipäiseksi nuoleksi, ota kiinni aihealueesta hiiren vasemmalla korvalla ja raahaa aihealue haluamaasi paikkaan

aihealueen järjestyksne vaihto.

 

Saat poistettua tai tyhjennettyä aihealueen tentistä aihealeueen perässä olevasta asetukset -kohdasta:

kuvankaappaus: aihealueen poisto ja muokkaus

Voit piilottaa aiheelueen alla kysymyslistan Tenttikysymykset -toiminnon perässä olevaa > merkkiä. Samalla toiminnolla saat kysymyslistan näkyviin:

kysymysten piilotus -nuolu -toiminto.

Jos lisäät kysymyksiä kysymyspankista tenttiin

valitse Aihealueen allalisää kysymykset kysymyspankista ja valitse kysymyspankissa listasta kysymykset, jotka lisäät tenttiin.

kysymyksen valinta

ja tämän jälkeen valitse:  Lisää kysymys-painike.

Valitsemasi kysymykset on lisätty aiheaelueen alle.

 

Siirry tentin Kysymykset -välilehdelle

 1. Kirjoita ”Aihealueen nimi” kohtaan esim. teema, aihe tai teoksen nimii, jota kysymykset koskevat tai vain ”kysymys” tai ”kysymykset” ja halutessasi aihealueen kysymysten numerot.
 2. Kirjoita kuvaus kenttään tarvittaessa esim. aihealueen kysymysten vastausohje (esim. jos kysymykset vaihtoehtoisia, vastauksen pituus tms. ohjeita). Kuvauksen voi jättää myös tyhjäksi. Huom! Jos käytät tentissä valinnaisia aihealueita, kirjoita "Aihealueen kuvaus" kohtaan, mitä tämä aihealue sisältää esim. teoksen nimi, sisältö tms. Aihealueen kuvaus näkyy opiskelijalle tenttivarauksessa. Ks. 2.2.4 Valinnaiset aihealueet tentissä.
 3. Tallenna aihealueen tiedot ennen kysymysten lisäämistä
 4. Aihealueet sivuttavat tenttikysymykset. Jos haluat että kaikki kysymykset näkyvät opiskelijalle samalla sivulla, tee kysymykset yhden aihealueen alle.

aihelaueen nimen ja kuvauksen lisäämisnäkymä.

5. Lisää kysymykset. Luo kysymys valitsemalla ”+ Lisää uusi kysymys"

Kysymyskten lisäämispainikkeet, valitse "lisää uusi kysymys".

 • Valitse kysymystyyppi

 • Kirjoita kysymys ja lisää kysymykseen tarvittaessa liite. Tallenna kysymys. Älä käyttää nettilinkkejä, koska nettiin pääsy tenttikoneilta on estetty. Ks. tarkemmin tenttikysymyksen tekemisestä kysymyskohtaisesta ohjeesta.
 • Jos käytät kysymysten arvontaa (jos tentti useammalle opiskelijalle), tee kysymykset, joista arvonta tehdään saman aihealueen alle ja valitse kohta ”Arvo kysymykset” ja lisää jokaiseen tenttiin tulevien kysymysten määrä. Arvottavien kysymysten arviointiasteikko/pistemäärä tulee olla sama.

lisää kysymysten arvonta "Arvo kysymykset" valinnalla.

Huom! Jos olet ottanut arvonnan käyttöön, voit  lisätä kysymyksiä aihealueeseen vain ottamalla arvonnan kysymysten lisäämisen ajaksi pois käytöstä. Myös kysymysten arvioinnin muuttaminen onnistuu vain, kun otat arvonnan pois päältä.

Muista laittaa arvonta takaisin, kun olet lisännyt kysymykset tai muokannut kysymysten arviointia!

 

 • Valitse kysymyksen arviointiasteikko: pisteet tai hyväksytty/hylätty

kysymyksen arvioinnin asettamisen näkymä.

6. TALLENNA kysymys

7. Esikatsele tentti: tarkista opiskelijan näkymästä, että tentti ja ohjeistus on sellainen kuin tarkoitit

Siirry tentin tentin Kysymykset - välilehdelle:

 1. Aihealueen nimi: kirjoita tähän esim. "Kypsyysnäytteen otsikko" tai "Kypsyysnäytteen kysymykset"
 2. Aihealueen kuvaus: jos opiskelija voi valita kypsyysnäytteen otsikon/kysymyksen useammasta vaihtoehdosta, kirjoita aihealueen kuvaukseen ohje esim. "Valitse yksi annetuista otsikoista/kysymyksistä ja kirjoita siitä". Jos vain yksi otsikko/kysymys, kuvauksen voi jättää tyhjäksi.

Huom!  Turun yliopiston yhteinen kypsyysnäytteen kirjoitusohje on mukana kypsyysnäytteessä, joten sitä ei tarvitse lisätä. Yliopiston internetsivuilta löydät myös tämän opiskelijalle suunnatun kypsyysnäytteen kirjoitusohjeen.

Turun yliopiston verkkosivuilta löydät kypsyysnäytteeseen liittyvät ohjaajan ohjeet. Ohjeista saa perustietoa Turun yliopistossa kirjoitettavasta kypsyysnäytteestä sekä käytännön ohjeita onnistuneen tehtävänannon laadintaan.

 

Aihealueen nimen ja kuvauksen lisäämisnäkymä.

3. Lisää kypsyysnäytteen kysymys:                   

 • Valitse + Lisää uusi kysymys
 • Valitse kysymystyypiksi ”Esseekysymys”
 • Kirjoita kypsyysnäytteen otsikot tekstieditorikenttään. Erottele mahdolliset vaihtoehtoiset otsikot a)… b)… c)
 • Vastauksen suosituspituus: kypsyysnäytteen sanamäärää ei tähän tarvitse antaa, koska suosituspituus on yhteisessä kirjoitusohjeessa (300-400 sanaa). Katso kirjoitusohje. HUOM! Tämä kirjoitusohje ei valitettavasti näy kypsyysnäytettä tehtäessä, jos opiskelija tekee kypsyysnäytteen tenttivierailuna. Tässä kohtaa on tärkeä ohjeista opiskelija tutustumaan ennen kypsyysnäytteeseen menoa tiedekunnan kypsyysnäyteohjeeseen ja kirjoitusohjeeseen. Myös kirjoitusohje on hyvä nyt lisätä kypsyysnäytteeseen kysymyksen liitteeksi.
 • Arviointiasteikko kypsyysnäytteen tehtävässä on Hyväksytty - Hylätty.

kysymyksen lisääminen esseekysymykseen ja kysymyksen arviointiasteikko.

4. TALLENNA kysymys!

Lisätiedot -kohdan kenttiä ei tarvitse täyttää kypsyysnäytteessä.

⇒ Tarkista kypsyysnäytteen arviointiasetukset Arviointiasetukset –välilehdellä. Näitä teitoja ei voi muuttaa.

⇒ Kun kysymykset ovat kunnossa voit julkaista kypsyysnäytteen Julkaisuasetukset -välilehdellä.

 

 • Tentaattori voi tällä toiminnallisuudella luoda yleisiä ja henkilökohtaisia tenttejä, joissa on valinnaisia sisältöjä/teoksia ja opiskelija tenttiä varatessaan valitsee, mitkä tentin valinnaiset aihealueet (esim. kirjat) hän tenttii.
 • Opiskelija valitsee valinnaiset tentittävät sisällöt tenttivarauksessa ja tentissä hänelle näytetään valittujen aihealueiden kysymykset. Opiskelija voi vaihtaa valintoja ennen tenttiä, perumalla ajan varauksen ja varaamalla uuden ajan ja tekemällä uudet valinnat.
 • Toiminto on toteutettu lisäämällä Tentin Aihealue –ominaisuuteen toiminnallisuus ”valinnainen aihealue”. Kun merkitset ruksin tähän kohtaan, aihealue näytetään opiskelijalle tentin varauksessa valinnaisena, jonka hän voi valita mukana tenttiin tai jättää valitsematta. Valinnaisia aihealeuita tentissä voi olla yksi tai useampia.
 • Samassa tentissä voi olla sekä valinnaisia että pakollisia aihealueita. Jos yhtään aihealutta ei ole merkitty valinnaiseksi, tentti tavallinen perustentti, jossa kaikki aihealueet ovat kaikille samat.
 • Aihealueiden valinnaisuutta voi käyttää sekä yleisessä että henkilökohtaisessa tentissä. Kypsyysnäytteessä tämä ei ole käytössä.

Tentin laatiminen:

 •  Luo tentti ja lisää Perustiedot -sivun asetukset. Huom! Kirjoita kohtaan ”Tenttivarauksen aikana näkyvä ohjeistus opiskelijalle” ohjeet valinnaisten aihealueiden valintaan. Opiskelija näkee ohjeen tenttiä varatessaan.
 • Tee tentin rakenne tavalliseen tapaan lisäämällä aihealueet tenttiin ja niiden alle kysymykset.
 • Kirjoita Aihealueen nimi -kohtaan esim. teoksen nimi tai valinnaisen sisällön teema ja Aihealueen kuvaus kohtaan tarvittaessa tarkennusta, esim. siitä mitä tämä aihealue sisältää tms. Aihealueen nimi ja kuvaus näkyvät opiskelijalle tenttivarauksessa.

kuvankaappaus: valinnainen aihealue tentissä toiminnon lisääminen.

 • Jos aihealue on valinnainen (opiskelija voi valita tenttiä varatessaan) merkitse ruksi kohtaan ”Valinnainen aihealue”
 •  Lisää kysymykset tenttiin tavalliseen tapaan ja laita kysymysten arvonta päälle, jos käytät tätä toiminnallisuutta.
 • Julkaise tentti tavalliseen tapaan

Opiskelijan varausnäkymässä valinnaisten aihealueiden kohdalla näkyy valinta ”Haluan suorittaa aihealueen”, jossa opiskelija valitsee ne aihealueet, jotka tenttii. Jos kaikki aihealueet ovat valinnaisia, tulee opiskelijan valita ainakin yksi, jotta voi varata ajan tentin tekemiseen.


Esimerkki opiskelijan varausnäkymästä kun tentissä on valinnaisia aihealueita:

kuvankaappaus: opiskelijan ilmoittautumisnäkymä valinnaisia aihealueita.

2.3. Eri kysymystyyppien laatiminen

Esseetehtävään opiskelija voi kirjoittaa vastauksen vastaustilaan, jossa on käytössä perusmuotoilut, erikoismerkkien ja taulukon lisääminen. Opiskelija voi liitää vastauksen myös liitteenä (esim. word).  Esseevastauksessa on sanalaskuri, mutta vastauksen sanamäärää ei voi rajata.


1. Valitse kysymystyyppi:

kuvankaappaus: kysymystyypin valintavalikko.

2. Kirjoita kysymys.

esseekysymyksen lisäys.

3. Arviointikohdassa:

 •  voit ohjeistaa vastauksen sanamäärän (ei rajaa vastauksen pituutta).
 • valitse arviointiasteikko (pisteet tai hyv/hyl) sekä maksimipisteet, jos pistearviointi (voit käyttää myös desimaaleja kirjoittamalla pistemäärän kenttään)

Huom! Jos käytät opiskelijalle valinnaisissa kysymyksissä (opiskelija valitsee vaihtoehdoista kysymyksen johon/joihin vastaa) pistearviointia, Exam laskee kaikkien vaihtoehtoisten tehtävien maksimipisteet kokonaispisteisiin (= tentin kokonaispiteet näkyvät väärin). Kokonaispisteitä ei voi vielä korjata pistenäkymään, mutta kirjoita oikea pistemäärä opiskelijalle palaute kenttään. Tentin arvioinnin voit tehdä tavalliseen tapaan 0-5 arviointina.

kysymysen arviointi.

 

4. Lisätiedot kohdassa voit (ks. tarkemmin tentin kysymysten laatimisesta):

 • lisätä kysymykselle muita omistajia,
 • lisätä kysymykseen liitemateriaalia, jonka opiskelija avaa tentissä, liite voi olla pdf- tai kuvatiedostona taikka jollakin koneella olevalla ohjelmalla tehty tiedosto
 • antaa opiskelijalle vastausohjeita,
 • lisätä itsellesi muistiin avainsanoja ja arviointikriteereitä

5. Tallenna.

Kun tallennat kysymyksen, lisätään se ko. tenttiin. Huom! Jos olet luonut kysymyksen kysymyspankissa, tulee se vielä lisätä tenttiin.

Yhdessä aukkotehtävän kysymyksessä voi olla monta aukkoa, aukot voivat olla tekstiä tai numeroita.

Aukkotehtävä on automaattisesti arvioitava eli voidaan ottaa mukaan automaattisesti arvioitavaan tenttiin.

Kysymykselle annetaan kokonaispisteet, jotka arvioinnissa jaetaan aukoille. Painotusta ei voi antaa.

Esim. jos kysymyspisteet 5:

 • kysymyksessä 5 aukkoa, arvioinnissa 2/5 aukkoa oikein, pisteet 2 pistettä.
 • kysymyksessä 2 aukkoa, arvioinnissa 1/2 aukkoa oikein, pisteet 2.5 pistettä

Aukon oikea vastaus:

 • voi antaa monta oikeaa vaihtoehtoa (erotetaan toisistaan erotin merkillä | )
 • voi antaa ei välitä alusta/lopusta esim. kissa* hyväksytään kissa, kissat, kissa, kissan
 • voi määritellä, onko kirjasinkoolla merkitystä
 • vastauksen edessä ja lopussa olevilla "tyhjillä" ei ole merkitystä
 • voi antaa numeerisen vastauksen ja sille hyväksyttävän vaihteluvälin

 Aukkotehtävä opiskelijan tentissä (vastaus kirjoitetaan aukkoon):

aukkotehtävän lisääminen.

Aukkotehtävän luominen

1. Valitse kysymystyyppi:

kysymystyypin valinta valikosta.

 

2. Kirjoita tehtävän teksti tai kopioi ja lisää tehtävän teksti muusta tiedostosta kysymystekstikenttään.  HUOM! Jos kopioit tekstin esim. Wordista, palauta se pelkkänä tekstinä ctrl+sift+v toiminnolla.

3. Maalaa aukon kohta tekstistä ja valitse työkaluista ”Akkotehtävä/Embedded Answer” kuvake

aukkotehtävän tekokuvake.

4. Kirjoita oikeat vaihtoehdot “Correct answer” kohtaan alla olevan ohjeen mukaan ja valitse ok. Järjestelmä näyttää täydennettävät kohdat ja oikeat vastaukset keltaisella pohjalla.

Huomioi tekstipohjaisissa vastauksissa, onko kirjasinkoolla ei ole merkitystä. Valitse ”Case sensitive” kohdassa

Huom! Älä käytä aukkotehtävän editorissa muita erikoismerkkejä kuin kysymyseditorin ohjeistuksessa mainitut '|' ja '*'.  Älä käytä esim. näitä merkkejä "(" tai ")"

aukkotehtävän teko.

5. Lisää tehtävän maksimipisteet. Voit käyttää myös desimaaleja kirjoittamalla pistemäärän kenttään.

aukkotehtävän arviointi.

6. Lisätiedot kohdassa voit (ks. tarkemmin tentin kysymysten laatimisesta):

 • lisätä kysymykselle muita omistajia,
 • lisätä kysymykseen liitemateriaalia, jonka opiskelija avaa tentissä, liite voi olla pdf- tai kuvatiedostona taikka jollakin koneella olevalla ohjelmalla tehty tiedosto
 • antaa opiskelijalle vastausohjeita,
 • lisätä itsellesi muistiin avainsanoja ja arviointikriteereit

7. Tallenna.

Kun tallennat kysymyksen, lisätään se ko. tenttiin. Huom! Jos olet luonut kysymyksen kysymyspankissa, tulee se sieltä vielä lisätä haluamaasi tenttiin.

Yksi oikein monivalintakysymyksessä opiskelijalla on mahdollisuus valita vain yksi oikea vastausvaihtoehto. Opiskelija voi vaihtaa tekemänsä valinnan, mutta ei voi poistaa kokonaan valintaa. Vastaamatta jättäminen ja väärä vastaus tehtävässä on aina 0 pistettä.

Monivalintakysymys (yksi oikein) on automaattisesti arvioitava eli voidaan ottaa mukaan automaattisesti arvioitavaan tenttiin.


Monivalintakysymyksen (yksi oikein) luominen:

1. Valitse kysymystyyppi:

kysymystyypin valinta valikosta.

2. Kirjoita kysymysteksti:

monivalintatehtävän kirjoitus.

3. Lisää vastausvaihtoehdot klikkaamalla "+ Lisää uusi vastausvaihtehto" kohdassa 'Vastausvaihtoehdot" ja merkitse oikea vaihtoehto. Huom! älä kirjoita vaihtehdon eteen järjestystä osoittavaa tunnistetta esim. a), b), c) jne. koska vastausvaihtoehdot sekoitetaan tenttissä.

4. Merkitse tehtävän pisteet. Voit käyttää myös desimaaleja kirjoittamalla pistemäärän kenttään.

monivalinnan vaihtoehdot.

 

6. Lisätiedot kohdassa voit (ks. tarkemmin tentin kysymysten laatimisesta):

 • lisätä kysymykselle muita omistajia,
 • lisätä kysymykseen liitemateriaalia, jonka opiskelija avaa tentissä, liite voi olla pdf- tai kuvatiedostona taikka jollakin koneella olevalla ohjelmalla tehty tiedosto
 • antaa opiskelijalle vastausohjeita,
 • lisätä itsellesi muistiin avainsanoja ja arviointikriteereit

7. Tallenna.

Kun tallennat kysymyksen, lisätään se ko. tenttiin. Huom! Jos olet luonut kysymyksen kysymyspankissa, tulee se sieltä vielä lisätä haluamaasi tenttiin.

Monta oikein monivalintakysymyksessä voi olla yksi tai useampi oikea vastaus, myös kaikki vaihtoehdot voivat olla oikein. Opiskelija voi valita yhden tai useamman vaihtoehdon ja tyhjentää valinnat.  Vastaatatta jättäminen ja tehtäväkohtainen minimi on aina 0 pistettä.

Monivalintakysymys (monta oikein) on automaattisesti arvioitava eli voidaan ottaa mukaan automaattisesti arvioitavaan tenttiin.


Monivalintatehtävän (monta oikein) luominen

1. Valitse kysymystyyppi:

kysymystyypin valinta valikosta.

 

2. Kirjoita kysymysteksti tekstikenttään.

3. Lisää vastausvaihtoehdot ja pisteet klikkaamalla vastausvaihtoehdon lisäämispainike. kohdassa 'Vastausvaihtoehdot".

 • Voit kirjoittaa vastausvaihtoehdot yksi kerrallaan niille varattuun kenttään sekä antamalla kullekin vastausvaihtoehdolle pisteet, jotka olla myös miinus -merkkisiä sekä desimaaleja. Tehtävän kokonaispisteet muodostuvat oikeiden vaihtoehtojen pistemäärästä ja näet sen vastausvaihtoehtojen alla.
 • Huom! älä kirjoita vaihtehdon eteen järjestystä osoittavaa tunnistetta esim. a), b), c) jne. koska vastausvaihtoehdot sekoitetaan tenttissä.
 • Monta oikein -tehtävässä miinuspisteitä voidaan antaa vain tehtävän sisällä, jolloin opiskelija ei saa pisteitä valitsemalla kaikki vaihtoehdot. Tehtäväkohtainen minimi on 0 pistettä.  Väärien vaihtoehtojen miinuspisteillä voit määritellä väärän valinnan painoarvon ja sen saako opiskelija yhdellä väärällä valinnalla tehtävästä 0 pistettä vai vähentääkö yksi väärä valinta pistemäärää (esim. kumoaa yhden oikean valinnan).

Alla kolme esimerkkiä monivalinnan pisteytyksestä:


1. Tehtävä, jossa oikeita ja vääriä vaihtoehtoja on yhtä paljon, yksi väärä valinta kumoaa yhden väärän (oikea 1p ja väärä -1p):

monivalinta konta oikein vaihehtojen lisääminen.

2. Tehtävä, jossa oikeita vaihtoehtoja on kaksi ja vääriä vaihtoehtoja yksi (oikea 1p ja väärä -2p):

monivalintatehtävän pisteiden lisäys.

 

 

3. Tehtävä, jossa oikeita vaihtoehtoja on yhtä paljon, mutta yhdellä väärällä valinnalla opiskelija saa tehtävästä 0 pistettä (oikea 1p ja väärä -2p):

tehtävän maksimipisteiden lisääminen vastausvaihtoehtojen alle.

6. Lisätiedot kohdassa voit (ks. tarkemmin tentin kysymysten laatimisesta):

 • lisätä kysymykselle muita omistajia,
 • lisätä kysymykseen liitemateriaalia, jonka opiskelija avaa tentissä, liite voi olla pdf- tai kuvatiedostona taikka jollakin koneella olevalla ohjelmalla tehty tiedosto
 • antaa opiskelijalle vastausohjeita,
 • lisätä itsellesi muistiin avainsanoja ja arviointikriteereit

7. Tallenna

Kun tallennat kysymyksen, lisätään se ko. tenttiin. Huom! Jos olet luonut kysymyksen kysymyspankissa, tulee se sieltä vielä lisätä haluamaasi tenttiin.

Väittämäkysymyksessä opiskelijalla on mahdollisuus valita vain yksi vastausvaihtoehto ja väärästä valinnasta opettajalla on mahdollista antaa miinuspisteitä, jotka lasketaan tentin kokonaispistemäärään. Tentin yhteispistemäärä ei voi kuitenkaan olla negatiivinen, eli koko tentin pistemääräksi tulee aina vähintään 0.

Väittämäkysymys (muokattava) on automaattisesti arvioitava eli voidaan ottaa mukaan automaattisesti arvioitavaan tenttiin.

Vastausvaihtoehtoja on aina kolme ja ovat oletuksena Tosi, ja Epätosi, ja En osaa sanoa.  Tosi ja epätosi -valintojen tekstit ovat kuitenkin muokattavissa samoin pistemäärät. En osaa sanoa -vaihtoehto ei ole muokattavissa ja on aina alimmaisena.  Vastausvaihtoehdot näytetään aina samassa järjestyksessä, En osaa sanoa on alimmaisena.

Tentin oikea ja väärä vastaus määrittyy vastausvaihtoehdon pistelukeman mukaan:

 • Oikean vastauksen pistelukema on aina enemmän kuin 0.
 • Väärän vastauksen pistelukema on aina joko 0 tai vähemmän.
 • En osaa sanoa -vastausta ei voi muokata ja sen pistelukema on aina 0.

Väittämä on automaattisesti arvioitava eli voidaan ottaa mukaan automaattisesti arvioitavaan tenttiin.

 1. Valitse kysymystyyppi:

kysymystyypin valinta.

2. Lisää kysymysteksti:

kysymystektin kirjoittaminen.

3. Kysymystyyppi sisältää automaattisesti vastausvaihtoehdot Tosi (+1p), Epätosi (-1p) ja En osaa sanoa (0p). Jos haluat käyttää näitä vaihtoehtoja, siirry seuraavaan kohtaan Lisätiedot. Jos taas haluat muokata vastausvaihtoehtojen tekstiä tai pisteitä, voit tehdä sen tässä vaiheessa. Huomioithan tarkemmat ohjeistukset kysymyksen yhteydessä

väittämäkysymyksen vaihtehdot.

4. Lisätiedot kohdassa voit (ks. tarkemmin tentin kysymysten laatimisesta):

 • voit lisätä kysymykselle muita omistajia (kysymys näkyy heille kysymyspankissa ja voivat muokata kysymystä),
 • voit lisästä kysymykseen liitemateriaalia, jonka opiskelija saa auki tentissä. Huom! lisää liite pdf- tai kuvatiedostona taikka jollakin koneella olevalla ohjelmalla. Älä käytä kysymyksessä tai oheismateriaalissa nettilinkkejä, koska nettiin pääsy tenttikoneilta on estetty.
 • voit kirjoittaa kysymyksen vastausohjeen opiskelijalle,
 • voit lisästä avainsanoja, joita voit käyttää kysymysten hakemisessa
 • voit kirjata tietoja arviointikriteereistä(ovat opettajien huomioita varten, eikä näy opiskelijalle).

 

Kun tallennat kysymyksen, lisätään se tenttiin. Huom. Jos olet luonut kysymyksen kysymyspankissa, tulee se sieltä vielä lisätä tenttiin. Tentin tenttiperiodi ja kysymykset ovat muokattavissa, vaikka tentti on julkaistu. Muokkausmahdollisuutta on rajattu ensimmäisen ilmoittautuneen jälkeen, muun muassa periodin lyhentäminen ei onnistu. Järjestelmä ilmoittaa, jos muokkausmahdollisuuksia on rajattu.

 

5. Tallenna:

Kun tallennat kysymyksen, lisätään se ko. tenttiin. Huom! Jos olet luonut kysymyksen kysymyspankissa, tulee se sieltä vielä lisätä haluamaasi tenttiin.

2.4. Opiskelijan Exam tentin vastaamisessa käytössä olevat ohjelmistot ja resurssit

Opiskelijalla on tenttikoneissa käytettävissä Word 2021 (ilman oikolukua ja käännös-toimintoa), Excel 2021 (sis. Solver), PowerPoint 2021, Paint, Python 3.11.1., Dia 0.97.2, Inskscape 1.3.2., R for Windows 4.4.0., RStudio (x64) 2024.04.0., Qalculate! (classic) 4.3.0, Note, Notepad++ (x64) 8.6.0.0, pdf-luku ja tallennusohjelma, Zip-pakettien purkuohjelma, Windowsin laskin ja VLC Media Player äänitiedostojen avaamiseen sekä kuulokkeet.

 • Opiskelija voi avata kysymykseen lisäämäsi liitemateriaalin  ja lisätä vastauksen siihen ja palauttaa liitteen vastauksessa (esim. taulukon, nimeämistehtävän yms.)
 • Opiskleija voi kirjoittaa vastauksensa tai sen osan ohjelmistolla ja lisätä sen vastauksen liitteeksi.
 • Opiskelija voi vastauseditorissa muotoilla tekstiä (lihavointi, alleviivaus jne.)
 • Opiskelija voi käyttää myös kyrilliikkaa valistemalla RuSlav näppäimistön käyttöön
 • Opiskelija voi kuunnella/katosa ääni- ja videotiedostoja

Aurumin tenttilassa kaikilla koneilla, Agoran tenttitilassa kahdeksalla koneella, Rauman tenttitilassa kahdella koneella, erityistenttitilan (Pub 418) koneella sekä Porin yhdellä Exam -koneella on Wacom Cintiq piirtonäyttö sekä siihen kuuluva kynä.  Piirtonäyttöä opiskelija voi käyttää vastausten laatimisessa esim. Paintilla, Wordilla tai muulla opettajan ohjeistamalla ohjelmalla. Jos tentin tekemissä tarvitaan piirtonäyttöä, valitse tämä tenttiä laatiessasi Perustiedot -sivulla kohdassa "Tenttiin vastaamisessa tarvittavat ohjelmistot". Katso tarkemmin tenttipohjan luominen.  Kun piirtopöytä on valittu tenttiin, voi opiskelija tehdä tentin näiden tilojen koneilla, joissa on piirtonäyttö. Opiskelijan ohje piirtonäytön käyttöön (ohje löytyy myös tenttipaikoilta).

 

 • Opiskelija voi lisätä vastauseditorissa kirjoittamaansa tekstiin erikoismerkkejä valitsemalla:

erikoismerkkien lisääminen vastaukseen painike.

          ja tästä edelleen: