Siirry pääsisältöön
Turun yliopiston kirjasto

Tiedonhaun opas

Mieti vieraskielisiä ja muita vaihtoehtoisia hakusanoja

Jotta saisit kattavan hakutuloksen, pääkäsitteille kannattaa miettiä vaihtoehtoisia ilmaisuja ja kirjoitusmuotoja, kuten esim. 

  • synonyymeja
  • lyhenteitä
  • erilaisia kirjoitusasuja.

Mieti myös vieraskielisiä hakusanoja, sillä volterissa on paljon englanninkielistä sisältöä ja kansainvälisissä tietokannoissa hakukieli on usein englanti. Aiheen, käytettävän tietokannan ja oman kielitaidon huomioiden kannattaa muistaa myös muut kielet.

Esimerkiksi haettaessa aiheesta

  • koululaisten jaksaminen voitaisiin käyttää englanninkielisiä hakusanoja pupils tai students sekä coping tai managing.
  • Yhdistyneet kansakunnat voitaisiin käyttää hakusanoja United Nations, YK tai UN.
  • Organisaatiot voitaisiin käyttää hakusanoja organisations tai organizations.

 

Etsi hakutermejä sanakirjoista:

Esimerkki: Hakusanalista

Kun olet tunnistanut pääkäsitteet, voit listata vaihtoehtoisia hakusanoja käsitteille. Alla olevaan taulukkoon on listattu esimerkkiaiheen kolmelle pääkäsitteelle synonyymeja ja erikielisiä vastineita allekkain.

Esimerkkiaihe: Talouskasvun vaikutukset Itämeren ympäristöön ja sen muutoksiin 2000-luvulla.

Käsite 1
Käsite 2
Käsite 3
talouskasvu Itämeri ympäristö
talouskehitys Suomenlahti ympäristö
taloudellinen kehitys Pohjanlahti rehevöityminen
talouskasvu Itämeri vesiensuojelu
economic development Baltic Sea happikato
economic growth Gulf of Finland environment
industrialisation Gulf of Bothnia oxygen depletion
industrialization Bothnian Sea eutrophication
tourism Baltiska havet water protection
matkailu Baltiska sjön vattenskydd
  Östersjön miljö
 

(listaa voisi vielä jatkaa muilla Itämeren alueeseen kuuluvien paikkojen nimillä)

 

Osion pohjana on käytetty Washington State University Libraryn tekemää opasmateriaalia.

Tutustu asiasanastoon

Löydät aiheeseesi liittyvää materiaalia parhaiten kun tutustut myös asiasanoihin ja asiasanastoihin (englanniksi esim. thesaurus, subject terms, subject headings, controlled subject index). Asiasanat ovat erikseen sovittuja, kontrolloituja sanoja, joita käytetään kirjojen tai artikkelien sisällön kuvaamiseen. Ne kertovat tiedonhakijalle esimerkiksi kirjan sisällöstä enemmän kuin pelkkä kirjan nimi.

Asiasanastoja voi käyttää hakusanojen ideointiin. Asiasanastoissa käytetyt termit poikkeavat toisinaan tavanomaisesta kielenkäytöstä, ja voit löytää sieltä hakusanoja, joita et itse tule ajatelleeksi. Asiasanastoissa myös selitetään usein hakutermien väliset suhteet, kuten ylä-, ala- ja rinnakkaiskäsitteet. Jos saat liian vähän hakutuloksia, voit kokeilla hakea laajemmalla hakutermillä. Jos taas tuloksia löytyy liikaa, kannattaa kokeilla suppeampaa termiä. Asiasanastosta poimittujen asiasanojen käyttäminen ja haun kohdistaminen asiasanakenttään auttaa tarkentamaan hakua.

Asiasanastot voivat olla yleissanastoja, kuten Yleinen suomalainen asiasanasto (YSA). YSAn asiasanoja voit hakea ja selata Yleisessä suomalaisessa ontologiassa (YSO). On myös olemassa alakohtaisia sanastoja (esim. lääketieteellinen MeSH-sanasto ja Finto-palvelun erikoissanastot). Volterin aineistojen kuvailuun käytetään sekä Yleistä suomalaista asiasanastoa että useita alakohtaisia asiasanastoja.

Käytetyt asiasanastot riippuvat tietokannasta, ja tietokannoilla voi olla myös omia asiasanastoja. Etsi siis asiasanat aina tietokannan käyttämästä asiasanastosta!

Kun löydät tietokannasta kiinnostavan lähteen, katso, millä asiasanoilla sen sisältöä on kuvailtu. Asiasanat toimivat usein linkkeinä, joilla saa haettua tietokannan muut aineistot, joissa on käytetty samaa asiasanaa.

Esimerkkejä asiasanastoista

Yleisessä suomalaisessa ontologiassa (YSO) kerrotaan esimerkiksi, mitkä ovat asiasanan vesiensuojelu ylä-, ala- ja assosiaativiset käsitteet.

Kuva YSOsta, käytettävä termi: vesiensuojelu, yläkäsite: ympäristönsuojelu, alakäsite: meriensuojelu, assosiatiivinen käsite: vesienhoito, ohjaustermi: vesistönsuojelu, muunkieliset termit: water protection (eng), vattenskydd (swe).
 

Alakohtaisissa tietokannoissa voi olla omat asiasanastonsa. Esimerkkinä kasvatustieteen Eric-tietokannan tesaurus EbscoHost-tietokantapalvelussa, huomioi kasvatuksellinen painotus erityisesti alakäsitteissä (Narrower Terms):

Kuva ERIC -tesauruksesta, haettu termi: well being, broader term: quality of life, narrower terms: child welfare, student welfare, teacher welfare, wellness, related terms: adjustment, coping, environment, health promotion, individual needs, life satisfaction, psychological patterns, responses, satisfaction, sense of community.