Siirry pääsisältöön
Turun yliopiston kirjasto

Tiedonhaun opas

Etsi taustatietoa

Kirjoitat esimerkiksi fantasiakirjallisuudesta. Mitä fantasiakirjallisuus on? Miten se määritellään? Mistä lähdet hakemaan tietoa?

Turun yliopiston verkossa ja etäkäytössä UTU-tunnuksilla on käytettävissä paljon erilaisia elektronisia tietosanakirjoja, hakuteoksia ja alan käsikirjoja, joista voit etsiä lisää perustietoa aiheestasi. Suurin osa näistä ei ole saatavilla avoimesti verkossa.

 

Etsi taustatietoa hakuteoksista:

Pääkäsitteet

Tiedonhakuprosessin tärkeä vaihe on aiheeseen liittyvien keskeisten käsitteiden tunnistaminen, mikä liian usein pääsee unohtumaan.

Mieti, miten eri tavoin aiheesi kannalta keskeiset ideat (käsitteet) voidaan ilmaista. Samalla helpotat aiheen määrittelyä ja jäsentämistä. Kannattaa heti alusta lähtien ryhtyä keräämään sanoja, joita voit käyttää tiedonhaussa, ja listata synonyymeja, vaihtoehtoisia termejä, rinnakkaiskäsitteitä sekä laajempia ja suppeampia hakusanoja.

Voit vaikka kirjata avainkäsitteitä  ja -sanoja sekä niiden välisiä yhteyksiä käsite- tai miellekartaksi.

 

Ilmaisohjelmia miellekarttojen tekemiseen:

Esimerkki: Pääkäsitteiden määrittäminen

Esimerkkiaihe: Talouskasvun vaikutukset Itämeren ympäristöön ja sen muutoksiin 2000-luvulla.

Tarkastele aihettasi ja poimi siitä keskeisimmät käsitteet.

  • talouskasvu
  • ympäristö
  • Itämeri

Sanat kuten 'vaikutukset' tai 'muutokset' eivät useimmiten ole kovin oleellisia haun kannalta, sillä aihetta käsittelevät tulokset kertovat tavallisesti näistä asioista joka tapauksessa. Tämän tyyppiset abstraktit käsitteet voi useimmiten jättää pois hakusanoista.

Käsite 1
Käsite 2
Käsite 3
 talouskasvu  ympäristö  Itämeri


Keskeisten käsitteiden tunnistaminen ei ole yksiselitteistä. Eri ihmiset voivat kuvailla samaa aihetta eri sanoilla. Jos valitsit esimerkkiaiheesta eri käsitteitä kuin yllä mainitut, se ei välttämättä tarkoita, että olisit väärässä.

Käyttämästäsi tietokannasta riippuen voit toisinaan jättää osan käsitteistä pois. Esimerkiksi jos hakisimme kääntämiseen liittyvää tietoa kääntämiseen keskittyvästä tietokannasta, tätä käsitettä ei tarvitsisi välttämättä sisällyttää hakuun, sillä koko tietokannan sisältö käsittelee aihetta.

Yleensä 2-4 käsitettä on sopiva pääkäsitteiden määrä.

 

'Pääkäsitteet'- ja 'Pääkäsitteiden määrittäminen' -esittelyt perustuvat Washington State University Libraryn opasmateriaaliin.