Skip to main content

Tiedonhaun perusteet

Etsi taustatietoa

Kirjoitat esimerkiksi aiheesta  fantasiakirjallisuus. Mitä fantasiakirjallisuus on? Miten se määritellään? Mistä lähdet hakemaan tietoa?

Turun yliopiston verkossa on käytettävissä paljon erilaisia elektronisia  tietosanakirjoja, hakuteoksia ja alan käsikirjoja, joista voit katsoa lisää perustietoa aiheestasi. Suurin osa niistä ei ole saatavilla avoimessa verkossa.

Etsi taustatietoa hakuteoksista:

Pääkäsitteet

Aiheeseen liittyvien keskeisten käsitteiden tunnistaminen on tiedonhakuprosessin tärkeä vaihe, joka liian usein pääsee unohtumaan.

Mieti millä eri tavoin aiheesi kannalta keskeiset ideat (käsitteet) voidaan ilmaista. Samalla helpotat aiheen määrittelyä ja jäsentämistä. Kannattaa heti alusta lähtien ryhtyä keräämään sanoja, joita voit käyttää tiedonhaussa  ja listata synonyymejä, vaihtoehtoisia termejä sekä laajempia ja suppeampia hakusanoja.

Voit vaikka kirjata avainkäsitteitä  ja -sanoja sekä niiden välisiä yhteyksiä käsite- tai miellekartaksi. 

Ohjelmia miellekarttojen tekemiseen

Esimerkki 1: Pääkäsitteiden määrittäminen

Esimerkkiaihe: Talouskasvun vaikutukset Itämeren ympäristöön ja sen muutoksiin 2000-luvulla.

1. Tarkastele aihettasi ja poimi keskeisimmät käsitteet.

  • talouskasvu
  • ympäristö
  • Itämeri  

Sanat kuten  'vaikutukset' tai 'muutokset' eivät ole kovin oleellisia useimpien aiheiden haun kannalta, sillä aihetta käsittelevät tulokset kertovat tavallisesti näistä asioista joka tapauksessa. Joten tällaiset abstraktit käsitteet voi useimmiten jättää pois.

Käsite 1
Käsite 2
Käsite 3
talouskasvu ympäristö Itämeri


Kuten arvata saattaa, ei keskeisten käsitteiden tunnistaminen ole aivan yksiselitteistä. Jos valitsit esimerkkiaiheesta eri käsitteitä kuin yllä mainitut, ei se välttämättä tarkoita että olet väärässä.

Toisinaan, käyttämäsi tietokannan mukaan, voit jättää osan käsitteistä pois. Esimerkiksi jos hakisimme kääntämiseen liittyvää tietoa kääntämisen erikoistietokannasta, ei kääntämisen käsitettä tarvitsisi välttämättä sisällyttää hakuun, sillä koko tietokannan sisältö liittyy aiheeseen.

Yleensä 2-4 käsitettä on sopiva pääkäsitteiden määrä. 

.

'Pääkäsitteet' ja 'Pääkäsitteiden määrittäminen' -boksit perustuvat Washington State University Libraryn opasmateriaaliin.