Skip to main content

Tiedonhaun perusteet

ResearchGuides

Seuraavaksi täytyy tietää, mistä aloittaa. Mistä lähteä hakemaan tietoa? Mitkä tietokannat ovat sopivia? Riittääkö Google?

Turun yliopiston kirjasto hankkii yliopistolaisten käyttöön maksullista laadukasta tieteellistä tietoa kirjoina, lehtinä, viitetietokantoina, kokotekstitietokantoina jne. Hyvä paikka aloittaa oman alan tiedonhaku ovat alakohtaiset ResearchGuides-aineisto-oppaat. Niihin on koottu eri alojen keskeisimmät tiedonlähteet.

Kaikki Turun yliopiston kirjaston verkkoaineistot löytyvät Volterista (Finna). Käyttämällä ResearchGuides-oppaiden tai Volterin linkkejä saat avattua kaikki kirjaston ostamat aineistot, myös etäkäytössä kotoa. Hakuja kirjaston tarjoamista tiedonlähteistä voi täydentää esim. Google-haulla, mutta silloin tulee kiinnittää erityistä huomiota hakutulosten luotettavuuteen ja tieteellisyyteen.

Esimerkki

ResearchGuidesta löydät niin yleisiä kuin oman alasi tiedonlähteitä jaoteltuina erilaisiin aineistotyyppeihin.

Esimerkiksi haettaessa tietoa koululaisten jaksamisesta, voitaisiin valita Kasvatustieteen ResearchGuide. Kaikista alakohtaisista ResearchGuideista löytyvät samat välilehdet:


Kirjat-välilehdeltä löytyy Volterin hakulaatikko, jolla voi etsiä aiheesta kirjoja Turun yliopiston kirjastosta. Haun jälkeen rajaa oikean reunan Aineistotyyppi-kohdasta esiin kirjat. Volterista löydät painettujen kirjojen lisäksi myös lähes kaikki kirjaston hankkimat e-kirjat. ResearchGuiden sivulta löytyy myös linkki Melinda-tietokantaan, josta voi hakea muiden yliopistokirjastojen painettuja aineistoja.

Lehdet-välilehdeltä löytyy linkkejä alan keskeisiin lehtiin. Jos haet tiettyä lehteä, voit tarkistaa

  • Volterista, tuleeko lehti Turun yliopiston kirjastoon joko elektronisena tai painettuna. Tarkista miltä vuosilta lehtiä on luettavissa ja missä kirjastoyksikössä painettu lehti sijaitsee. E-lehdet ovat useimmiten englanninkielisiä, eikä kovin vanhoja vuosikertoja verkossa yleensä ole (poikkeuksena esim. pääasiassa humanistisia lehtiä tarjoava JSTOR-palvelu). 
  • Elektroniset lehdet (SFX) -haku kohdistuu vain e-lehtiin.
  • Varastokirjastosta (Kuopio) voit tilata esim. lehtiartikkelikopioita maksutta utu-sähköpostiin. Kirjalainat ovat maksullisia.

Artikkelit ja tietokannat -välilehdeltä löytyvät alan keskeiset tietokannat. Osa tietokannoista on kokotekstitietokantoja ja osa voi olla viitetietokantoja.

  • Kokotekstitietokannasta voi hakea eri lehdissä ilmestyneiden artikkeleiden kokotekstejä. Esimerkiksi kasvatustieteen keskeiset Education Research Complete sekä Eric-tietokanta sisältävät kokotekstejä.
  • Viitetietokannasta voi hakea viitetietoja lehdissä tai kirjoissa ilmeistyneistä artikkeleista (tosin myös kokotekstejä voi löytyä). Viitteen perusteella lehti tai kirja on haettava käsiin kirjastosta yleensä kirjastotietokannan avulla.  Esimerkkiaiheestamme voisi tehdä hakuja esim. kotimaisessa, monialaisessa, Arto-tietokannassa.

Opinnäytteet-välilehdellä on listattu Turun yliopistossa tehdyt  alan opinnäytteet.

Muut lähteet -kohdasta löytyy lisää lähteitä.

Miten löydät Turun yliopiston kirjaston tarjoamat aineistot?