Siirry pääsisältöön
Turun yliopiston kirjasto

Tiedonhaun opas

Yhdistä hakusanoja

Voit yhdistellä hakusanoja hakulausekkeeksi Boolen operaattoreilla AND, OR ja NOT:

Venn-diagrammi AND-operaattorista.              

Itämeri AND rehevöityminen

AND tarkoittaa, että molempien hakusanojen täytyy esiintyä hakutuloksissa. Esimerkiksi jos olet käyttänyt vain hakusanaa Itämeri saat todennäköisesti hakutulokseksi Itämerta käsitteleviä julkaisuja. Mutta jos lisäät hakuun myös hakusanan rehevöityminen AND-operaattorilla, saat todennäköisesti Itämeren rehevöitymistä käsitteleviä julkaisuja. AND siis rajaa hakua.

Venn-diagrammi OR-operaattorista.

"sosiaalinen media" OR facebook

OR tarkoittaa, että jommankumman hakusanoista on esiinnyttävä hakutuloksissa. Se laajentaa hakua. Voit käyttää OR-operaattoria esim. hakiessasi hakusanan vieraskielisiä vastineita, synonyymeja tai laajempia ja suppeampia hakusanoja.

 

Venn-diagrammi NOT-operaattorista.

kääntäminen NOT tietokoneavusteinen

NOT-operaattoria käytetään, kun halutaan, että ensimmäinen termi esiintyy hakutuloksissa, mutta toinen termi ei. NOT-operaattorin käytössä kannattaa olla varovainen, sillä se saattaa poistaa käyttökelpoistakin aineistoa hakutuloksesta. Se siis rajaa hakua voimakkaasti.

Katso video AND- ja OR-operaattorien käytöstä tiedonhaussa!

Tee hakusanoista hakulauseke

Pikahaku yhdellä hakusanalla tuottaa helposti paljon epärelevantteja hakutuloksia, varsinkin laajoissa monialaisissa tietokannoissa. Jotta saisit parempia ja tarkempia tuloksia, kannattaa tehdä hakulauseke, jossa yhdistelet hakusanoja eri tavoin.

Hakulausekkeessa yhdistelet käsitteitä kuvaavat hakusanasi. Esimerkiksi haettaessa tietoa koululaisten hyvinvoinnista voisi hakulauseke olla:

"school children"
AND
coping* OR wellness*

 

Sulkeiden käyttö

Hakusanat ja operaattorit voidaan kirjoittaa samalle riville hakulaatikkoon. Tällöin voit vaikuttaa operaatioiden suoritusjärjestykseen sulkeiden avulla. AND-operaatio suoritetaan usein ennen OR-operaatiota. Laittamalla OR-operaation sulkuihin voit muuttaa suoritusjärjestystä.

  • coping* OR wellness* AND "school children" - hakulauseke hakee tietoja jaksamisesta tai tietoja koululaisten hyvinvoinnista.
  • (coping* OR wellness*) AND "school children" - hakulauseke hakee tietoja koululaisten jaksamisesta tai tietoja koululaisten hyvinvoinnista. Tässä hakujärjestelmä hakee ensin sulkujen sisällä olevan hakulauseen ja yhdistää sen sitten AND-operaattorilla koululaiset-hakusanaan.

Hakulausekkeen suoritusjärjestys kannattaa tarkistaa käyttämäsi tietokannan hakuohjeista.

Hakunäytöt

Tietokantojen tarjoamat hakumahdollisuudet vaihtelevat. Yleensä niissä on käytössä sekä yksinkertainen että monipuolisempi hakulomake.
 

Perushaku

Perushaussa hakusanoja yhdistävät operaattorit täytyy yleensä kirjoittaa itse hakutilaan. Yleensä haku kohdistuu vapaasanahakuna kaikkiin viitteen sanoihin.

Ebook Central -tietokannan Basic Search -haku:

 

Tarkennettu haku

Tarkennetun haun lomake on perushakua ohjaavampi ja tarjoaa enemmän vaihtoehtoja. Siinä voit kirjoittaa hakusanat hakuruutuihin ja valita valikosta kentän, johon hakusanat kohdistetaan. Hakusanoja yhdistävä Boolen operaattori voidaan kirjoittaa hakusanojen väliin ja/tai valita valikosta.

Esimerkki EbscoHostin Advanced Search -hausta: