Skip to main content

Tiedonhaun perusteet

Yhdistä hakusanoja

Voit yhdistellä hakusanoja hakulausekkeeksi Boolen operaattoreilla AND, OR ja NOT:

              

itämeri AND rehevöityminen

AND tarkoittaa, että molempien hakusanojen täytyy esiintyä viitteessä. Esimerkiksi jos olet käyttänyt vain hakusanaa itämeri saat todennäköisesti hakutulokseksi Itämerta käsitteleviä julkaisuja. Mutta jos lisäät hakuun myös hakusanan rehevöityminen AND-operaattorilla, saat todennäköisesti  Itämeren rehevöitymistä käsitteleviä julkaisuja. AND siis rajaa hakutulosta.

"sosiaalinen media" OR facebook

OR tarkoittaa, että jommankumman hakusanoista on esiinnyttävä viitteessä. Se laajentaa hakutulosta. Voit käyttää OR-operaattoria esim. hakiessasi hakusanan vieraskielisiä vastineita, synonyymeja tai laajempia ja suppeampia hakusanoja.

 

kääntäminen NOT tietokoneavusteinen

NOT-operaattoria käytetään, kun halutaan, että ensimmäinen termi esiintyy hakutuloksissa, mutta toinen termi ei. NOT-operaattorin käytössä kannattaa olla varovainen, sillä se saattaa poistaa käyttökelpoistakin aineistoa hakutuloksesta.

Katso video AND- ja OR-operaattorien käytöstä tiedonhaussa!

Tee hakusanoista hakulauseke

Pikahaku yhdellä hakusanalla tuottaa helposti paljon epärelevantteja hakutuloksia varsinkin laajoissa monialaisissa tietokannoissa.  Jotta saisit parempia ja tarkempia tuloksia, kannattaa tehdä hakulauseke, jossa yhdistelet hakusanoja eri tavoin.

Hakulausekkeessa yhdistelet käsitteitä kuvaavat hakusanasi. Esimerkiksi haettaessa tietoa koululaisten hyvinvoinnista voisi hakulauseke olla:

koululaiset
AND
jaksaminen OR hyvinvointi 

Sulkujen käyttö

Toisinaan hakusanat ja operaattorit kirjoitetaan samalle riville hakutilaan. Tällöin voit sulkujen avulla vaikuttaa operaatioiden suoritusjärjestykseen. AND-operaatio suoritetaan usein ennen OR-operaatiota. Laittamalla OR-operaation sulkuihin voit muuttaa suoritusjärjestystä.

  • jaksaminen OR hyvinvointi AND koululaiset -hakulauseke hakee tietoja jaksamisesta tai tietoja koululaisten hyvinvoinnista
  • (jaksaminen OR hyvinvointi) AND koululaiset -hakulauseke hakee tietoja koululaisten jaksamisesta tai tietoja koululaisten hyvinvoinnista (tässä hakujärjestelmä hakee ensin sulkujen sisällä olevan hakulauseen ja yhdistää sen sitten and-operaattorilla koululaiset-hakusanaan)

Hakulausekkeen suoritusjärjestys kannattaa tarkistaa käyttämäsi tietokannan hakuohjeista.

Hakunäytöt

Se, kuinka haku kirjoitetaan hakuohjelmaan vaihtelee tietokannoittain. Tietokannoissa on yleensä käytössä sekä yksinkertainen että monipuolisempi hakulomake.

Tarkennettu haku

Tarkennetun haun lomake on perushakua ohjaavampi ja tarjoaa enemmän vaihtoehtoja. Siinä voit kirjoittaa hakusanat hakuruutuihin ja valita valikosta kentän, johon hakusanat kohdistetaan. Hakusanoja yhdistävä boolen operaattori voidaan kirjoittaa hakusanojen väliin ja/tai valita valikosta.

Esimerkki EbscoHostin Advanced Search -hausta: 

Arto-tietokannan tarkennettu haku:


Perushaku

Perushaussa hakusanoja yhdistävät operaattorit täytyy yleensä kirjoittaa itse hakutilaan. Yleensä haku kohdistuu vapaasanahakuna kaikkiin viitteen sanoihin.

EbscoHostin Basic Search -haku:

Ebook Central -tietokannan Basic Search -haku: