Skip to main content
Turun yliopiston kirjasto

Tutkimusdata

Mitä henkilötiedoilla ja sensitiivisellä datalla tarkoitetaan

Henkilötietoja ovat kaikki ne tiedot, joista henkilö on yksilöitävissä joko suoraan tai epäsuorasti.

Suoriksi tunnisteiksi luetaan

 • henkilön koko nimi
 • henkilötunnus
 • henkilönimen mukainen sähköpostiosoite
 • biometriset tunnisteet.

Epäsuoria tunnisteita ovat esimerkiksi 

 • sukupuoli
 • ikä
 • koulutus
 • ammattiasema
 • kansallisuus
 • sijaintitunnisteet
 • järjestelmän lokitiedot
 • sivilisääty
 • asuinpaikka.

Sensitiiviseksi dataksi luetaan aineisto, joka käsittelee tietosuojalainsäädännön mukaisiin erityisiin henkilötietoryhmiin lukeutuvia tietoja, joista ilmenee

 • etninen alkuperä
 • poliittisia mielipiteitä
 • uskonnollinen tai filosofinen vakaumus tai ammattiliiton jäsenyys
 • geneettiset tiedot
 • henkilön tunnistamista varten käsitellyt biometriset tiedot
 • terveyttä koskevat tiedot
 • seksuaalista käyttäytymistä ja suuntautumista koskevat tiedot.

Myös muut tiedot voivat olla luonteeltaan sensitiivisiä.

Lue lisää henkilötiedoista Tietoarkiston Aineistonhallinnan käsikirjasta

Ohjeet henkilötietoja ja sensitiivistä dataa käsitteleville