Siirry pääsisältöön
Turun yliopiston kirjasto

Tutkimusdata ja datanhallinta

Ohje: Immateriaali-, sopimus- ja lisenssiasioista

Kun alat suunnitella tutkimusprojektia, sinun tulee tarkistaa projektissa kerättävää, tuotettavaa tai hyödynnettävää tutkimusaineistoa koskevat sopimusvelvoitteet, omistusoikeudet, vaadittava tietosuoja sekä immateriaali- ja hyödyntämisasiat. Alla olevat ohjeet soveltuvat kaikille projektityypeille, olipa kyseessä yhden tutkijan tutkimusprojekti tai useamman tutkijan ja organisaation yhteistyöprojekti. Ohjeet soveltuvat myös siitä riippumatta, tuotetaanko ja käsitelläänkö projektissa kokeellista, havainnointiin perustuvaa, simulaatioon perustuvaa, olemassaolevaa tai kvalitatiivista dataa. Katso alta huomioitavat immateriaali-, sopimus- ja tietosuojaohjeet ja sopimusmallit. Kohdasta 3 löydät lisensointiohjeen tutkimusaineiston jakamista varten.


1. Immateriaaliasiat (omistajuus, tekijänoikeus, keksinnöt, patentointi ja tulosten hyödyntäminen)

1.1 Kuka omistaa tai kenellä on käyttöoikeudet tutkimusaineistoosi?

Onko kyseessä sopimustutkimus (= hankkeella ulkoinen rahoittaja, kuten Suomen Akatemia (SA), Business Finland (BF), EU, Novo Nordisk, maksullinen palvelutoiminta tai muu yritysyhteistyö)?

Ei → Tutkija omistaa ja hallitsee käyttöoikeuksia
Kyllä (SA, BF, EU, Novo) → tutkimusaineiston omistaa Turun yliopisto, tee oikeuksiensiirtosopimus (kuuluu yleensä työsopimukseen)
Kyllä (muu sopimustutkimus) → selvitä omistusoikeudet ja tee tarvittaessa oikeuksiensiirtosopimus

Syntyykö tutkimusprosessissa tekijänoikeuslain alaisia tuotoksia?

Kyllä → Tee tekijänoikeus/ideailmoitus -> ota yhteyttä ja tee ilmoitus, legal@utu.fi ja innovaatiopalvelut (https://www.greip.fi/ uusi idea)
 

1.2 Onko tutkimuksen tuloksena syntynyt keksintö tai oletko kiinnostunut hyödyntämään tutkimusaineistoasi tai tuloksiasi kaupallisesti?

Ei → Ei toimenpiteitä
Kyllä → Katso ohjeet alla olevien linkkien takaa

  • Keksinnöt ja korkeakoulukeksintölaki
  • Tee keksintöilmoitus (Greip) Sisältää keksintöilmoituslomakkeen, ohjeita keksintöilmoituksen tekemiseen ja lähettämiseen, yliopiston arviointiprosessi käynnistyy vasta keksintöilmoituksen vastaanottamisesta.
  • Lisäksi ohessa Turun yliopiston voimassa oleva keksintöohje sekä NYT VÄLÄHTI -opas
  • Jos haetaan immateriaalisuojaa (esim. patentti), se ei merkittävästi hidasta julkaisemista (pitää olla julkaisematonta tietoa!), mutta voi olla edellytys kaupallistamistoimille 
  • Tutkimusaineistojen kaupallistaminen käynnistyy innovaatioaihion arvioinnista. Myös silloin, kun siihen ei liity immateriaalioikeutta, ks. teknologian siirto 
  • Keksintöilmoituksen lisäksi tulee huomioida myös tutkimusmateriaaleja koskeva materiaaliohje
  • Keksintöihin, materiaaliohjeeseen ja teknologian siirtoon liittyen voit kysyä listätietoa innovations@utu.fi
  • Tekijänoikeusasiassa ota yhteyttä legal@utu.fi

 

2. Sopimusasiat

2.1 Onko tutkimusaineistossa osia, jotka ovat salassa pidettäviä

Ei → Ei toimenpiteitä
Kyllä → Tee salassapitosopimus tai huomioi yrityksen salassapitosopimus

Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä legal@utu.fi.

2.2 Siirrätkö tutkimusaineistoa toiselle tutkijalle tai organisaatioon?

En → Ei toimenpiteitä
Kyllä → Tee materiaalinsiirtosopimus tai sopimus tutkimusaineiston käytöstä
 

2.3 Tehdäänkö tutkimusta / rahoitukseen liittyvää projektia jonkin toisen organisaation kanssa?

Ei → Ei toimenpiteitä.
Kyllä → Tee tutkimussopimus (maksullinen palvelutoiminta tai yhteisrahoitteinen sopimus). Mikäli kyseessä on rahoittajan kanssa tehtävä sopimus, kysy sopimusmallia ensin rahoittajalta. Mikäli rahoittajalla ei ole mallia, katso lisäohjeet
 

2.4 Sisältävätkö tutkimusaineistosi henkilötietoja?

Ei → Ei toimenpiteitä
Kyllä → Tarkista välilehdeltä "Henkilötiedot ja sensitiivinen aineisto", mitkä henkilötietojen käsittelyä koskevat sopimukset koskevat projektiasi
Tarkista tietosuojaa koskevat ohjeet tietosuoja-ohjeistuksesta.

 

2.5 Hankitaanko projektissa maksullista tutkimusaineistoa tai teetetäänkö tutkimusaineisto ulkopuolisella toimijalla hankintana?

Ei → Ei toimenpiteitä.
Kyllä → Perehdy yliopiston hankintaohjeeseen.

 

3.    Lisenssiasiat

Turun yliopisto suosittelee, että tutkimusaineisto, siltä osin kuin mahdollista, tallennetaan avoimeen yleiseen tai tieteenalakohtaiseen arkistoon tai repositorioon jatkokäyttöä varten. Tämän vuoksi tutkimusaineisto tulisi lisensoida Creative Commons -lisenssillä tai vastaavalla. Creative Commons -lisenssit ovat vakiolisenssejä, joita käytetään tutkimusaineistojen käyttöehtojen määrittämiseen. Avoimen tieteen lisenssi on CC-BY 4.0.