Skip to main content
Turun yliopiston kirjasto

Tutkimusdata

Tietosuoja

Tutkimuksessa tietosuoja tarkoittaa tutkittavia henkilöjä koskevien henkilötietojen huolellista ja suunnitelmallista käsittelyä. Henkilötietojen tarpeetonta keräämistä tulee välttää, ja tiedot on suojattava niin, etteivät ulkopuoliset pääse niihin käsiksi. Lisätietoja Turun yliopiston tietosuojasta annetaan osoitteesta tietosuoja@utu.fi.

Avoin data ja henkilötiedot

Tietosuojavaltuutetun toimiston linjaus:

  • vain anonymisoitua dataa voidaan julkaista avoimen tieteen periaatteiden mukaisesti
  • Tutkijan oma oikeusturva on riittävä peruste kieltäytyä julkaisemasta tutkimusdataa ellei anonymisointia pystytä takaamaan
  • Henkilötietoaineistoihin pohjautuvien tutkimusten osalta avoimen datan politiikkaa voidaan toteuttaa esim. siten, että tutkimusaineisto, tietolähteet ja analyysissä käytetyt metodit tai koodit kuvataan yksityiskohtaisesti julkaistavassa artikkelissa, jotta tarvittaessa tutkimus voidaan pyrkiä toistamaan mahdollisimman samanlaisena

Lähde: Helena Eronen & Arja Halkoaho: Henkilötietoja sisältävän aineiston käsittely ja jatkokäyttö

Turun yliopiston tietoturvakuvaus

Rahoitushakemuksia varten tarvitaan usein kuvaus yliopiston tietoturvasta  (vain englanninkielisenä).

Yliopiston tietosuojakäytänteistä saat tietoa osoitteesta tietosuoja@utu.fi.

Tutkittavien informointi ja heiltä haettavat suostumukset

Tutkittavien informointi on tärkeä osa tutkimusaineiston elinkaarta. Huolellinen informointi ja riittävät suostumukset muodostavat perustan eettiselle ja lainmukaiselle tutkimukselle sekä pitkäaikaisille tutkimushankkeille. Informoinnilla on merkitystä tutkittavien ja tutkimusryhmän lisäksi myös taustaorganisaatiolle, tiedeyhteisölle, aineiston arkistoivalle organisaatiolle ja aineiston jatkokäyttäjille. Lisätietoa: Tietoarkiston aineistonhallinnan käsikirja.

Lisätietoa tutkittavilta haettavista suostumuksista ja mm. malleja suostumuslomaketta varten voi Turun yliopiston lakiasiat-yksikön intranet-sivuilla ja Tietoarkiston sivuilta. Terveystieteelliseen tutkimukseen tarvittavista luvista ja sihen liittyvistä ohjeista saat lisätietoa Turun kliinisen tutkimuskeskuksen sivuilta.