Siirry pääsisältöön
Turun yliopiston kirjasto

Tutkimusdata ja datanhallinta

Tekijänoikeus

Tekijänoikeus syntyy, kun teos luodaan ja se ylittää teoskynnyksen, ts. on "omaperäinen". Tekijänoikeuteen kuuluvat moraaliset ja taloudelliset oikeudet. Moraalisiin oikeuksiin kuuluu mm. oikeus tulla nimetyksi tekijänä (isyysoikeus) sekä respektioikeus (teoksen kunnioittaminen). Taloudellisiin oikeusiin kuuluvat puolestaan teoskappaleiden valmistaminen ja levittäminen.

Tekijänoikeudesta säädetään tekijänoikeuslaissa (8.7.1961/404). Lain tulkintaan liittyviä asiantuntijalausuntoja antaa OKM:n alainen tekijänoikeusneuvosto.

Tutkimusjulkaisu on aina teos, mutta tutkimusaineisto ei aina ole välttämättä tekijänoikeudella suojattua. Tutkimuksen teon yhteydessä on syytä huomata, että tutkimusaineistokokonaisuuteen voi sisältyä sekä tekijänoikeudellisesti suojattuja että suojaamattomia osia. Riippumatta siitä, onko aineisto tekijänoikeudella suojattua vai ei, aineiston käytöstä ja arkistoinnista on syytä sopia tutkijoiden kesken jo tutkimuksen alkaessa. Jos tutkimuksessa käytettävään aineistoon sisältyy muiden kuin tutkijoiden itsensä tuottamaa aineistoa (esimerkiksi valokuvia tai runoja), tulee myös niiden käytöstä sopia.

Tutkimusaineistojen lisensointi

Turun yliopisto suosittelee, että tutkimusdata on avoimessa jaossa mahdollista jatkokäyttöä varten. Tämän vuoksi data tulisi lisensoida Creative Commons -lisenssillä tai vastaavalla. Avoimessa tieteessä suosittellaan Creative Commons CC-BY (= Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen = Creative Commons Attribution 4.0 International = CC BY 4.0) -lisenssin käyttöä.

Jos käytät tutkimuksen teossa kolmannen osapuolen aineistoja,  pyri hankkimaan sellaiset luvat / lisenssit, jotka mahdollistavat myös datan jakamisen. Tarvittaessa varmistu siitä, että mahdolliset kolmannen osapuolen aineistot, joiden käyttöön ei ole lupaa/lisenssiä, voidaan erottaa pois aineistosta ennen aineiston julkaisua. Lisätietoa: Ohje avoimesta lisenssoinnista tutkijoille ja tieteellisille julkaisijoille (pdf)

Yliopiston lakipalvelut