Skip to Main Content
Turun yliopisto

UTUKandi

Opinnäytteen tietojen täyttäminen UTUKandi-lomakkeelle (opiskelija)

Kun olet palauttanut työsi Moodlen Turnitin-tehtävään ohjeiden mukaisesti voit siirtyä täyttämään opinnäytteesi julkaisua koskevia tietoja UTUKandi-lomakkeelle. Linkin lomakkeelle löydät samasta järjestelmän sähköpostiisi lähettämästä viestistä, josta pääsit Moodle-alueelle.

 

Mikäli kandidaatin tutkielmalla on useampi tekijä, ainoastaan vastuulliseksi merkitty opiskelija täyttää lomakkeelle julkaisua koskevat tiedot. Muut tekijät saavat viestin kun tiedot on täytetty ja heidän tulee käydä opinnäytelomakkeella vahvistamassa ne.


1. Klikkaa sähköpostiisi saamaasi UTUKandi-lomakkeen linkkiä.

* Tähdellä merkityt kohdat ovat pakollisia. Muut kohdat voit jättää täyttämättä, mikäli ne eivät koske työtäsi. Esim. jos työlläsi ei ole alaotsikkoa, jätä tämä kohta täyttämättä.

Tietosi tulee opinnäytelomakkeelle kohtaan "opiskelijan tiedot" automaattisesti. Mikäli huomaat niissä virheitä, jätä lomake täyttämättä ja ota yhteyttä helpdesk@utu.fi

Parityönä opinnäytteensä laatineiden henkilötiedot näkyvät lomakkeella siten, että ensin näkyy toiseksi merkityn opiskelijan tiedot ja toisena päävastuulliseksi merkityn tiedot. 

2. Täytä opinnäytteen tiedot (kuva 1.):

a) Valitse Turnitin-tehtävään palauttamasi työsi linkki pudotusvalikosta.

HUOM! Palautetun tiedoston pitää olla PDF-tiedostomuodossa. Mikäli palauttamasi tiedosto on jossain muussa tiedostomuodossa, ota yhteyttä ohjaajaasi. Ohjaajasi voi poistaa palautuksesi, jonka jälkeen voit palauttaa työsi oikeassa muodossa Turnitin-tehtävään uudelleen.

b) Valitse opinnäytteesi kieli.

c) Merkitse työsi kokonaissivumäärä eli koko tiedoston sivumäärä nimiösivuineen ja mahdollisine liitesivuineen.

d) Kirjoita opinnäytteesi otsikko ja mahdollinen alaotsikko. Täytä otsikkotiedot myös toisella kielellä omiin kenttiinsä, mikäli olet tehnyt tiivistelmän myös toisella kielellä.

e) Kirjoita opinnäytteestäsi kuvaava tiivistelmäteksti tai kopioi ja liitä opinnäytteestäsi jo löytyvän tiivistelmäsivun teksti (Huom! ei muotoilua, bibliografisia tietoja tai avain-/asiasanoja) lomakkeelle. Mikäli olet kirjoittanut tiivistelmän myös toisella kielellä, kopioi ja liitä myös se lomakkeelle omaan kenttäänsä. Poista liitetystä tekstistä mahdolliset tavuviivat ja rivivaihdot.

f) Kopioi asiasanat opinnäytteesi tiivistelmäsivulta pilkulla eroteltuna asiasanakenttään. Yleinen asiasanaohje on, että asiasanat kuvaavat työn sisältöä.

g) Valitse julkaisutapa. Julkaisemisen tarkoituksena on lisätä tutkimustoiminnan avoimuutta sekä opinnäytetöiden saatavuutta. Opiskelijalla on tekijänoikeus työhönsä, joten voit itse valita, missä laajuudessa työsi tulee julkaistuksi verkossa. Jos olet epävarma, voit keskustella asiasta ensin ohjaajasi kanssa.

Huomioi, että parityönä tehdyissä opinnäytteissä tekijänoikeus on molemmilla opinnäytteen laatineilla opiskelijoilla, joten työn julkaisutapa tulee myös olla yhteisesti sovittu.

3. Klikkaa lopuksi 'Tallenna ja siirry tietojen vahvistamiseen', jolloin lomakekohta tallentuu luonnokseksi. Pääset vielä muokkaamaan tietoja valitsemalla 'Muokkaa'. Kun olet varma, että olet täyttänyt tiedot oikein, klikkaa 'Vahvista ja lukitse'.

Opiskelijan tulee täyttää lomakkeelle opinnäytettä koskevat bibliografiset tiedot

Kuva 1. Opiskelijan näkymä lomakkeesta. Työ linkitetään lomakkeelle ja täytetään sen bibliografiset tiedot ennen arvostelua ja hyväksymistä.

Oikaisuvaatimus

Sinulla on oikeus kohtuullisessa ajassa saada tieto ohjaajaltasi arvosteluperusteiden soveltamisesta suoritukseesi.

Sinulla on mahdollisuus pyytää suullisesti tai kirjallisesti oikaisua kandidaatintutkielman arvosteluun. Oikaisua arvosteluun haetaan arvostelun suorittaneelta opettajalta (ohjaaja). Suorituksen arvostelua koskeva oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin sinulla on ollut tilaisuus saada arvostelun tulokset sekä arvosteluperusteiden soveltaminen tietoosi. (Opintojohtosääntö)