Skip to Main Content
Turun yliopisto

UTUKandi

Opintohallinnolle

Tiedekuntien koulutuksen toimialan henkilökunta, joka vastaa valmistumiseen liittyvästä hallinnollisesta osuudesta (mm. tutkielmien opintosuoritusten rekisteröinti), saa sähköpostiviestin UTUKandi-lomakkeelta sitten, kun tarkastus- ja hyväksymisprosessissa ollut opinnäyte on hyväksytty.

Tiedekuntien yhteyshenkilöillä on katseluoikeudet oman tiedekuntansa UTUKandi-lomakkeiden listanäkymään osoitteessa: https://forms.utu.fi/private/utukandi/list?type=all_items&lang=fi


Kullekin tiedekunnalle on sovittu omat, yhteiskäyttöiset sähköpostiosoitteet, joihin opinnäytteen hyväksymistieto ohjautuu järjestelmästä automaattisesti ohjaajan valitseman tiedekunnan perusteella:

Humanistinen tiedekunta: hum-info@utu.fi

Kasvatustieteiden tiedekunta: opintosihteeritedu@utu.fi

Lääketieteellinen tiedekunta: laak-opintosihteerit@utu.fi

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta: opintosihteerit-scitech@utu.fi

Teknillinen tiedekunta: opintosihteerit-scitech@utu.fi

Turun kauppakorkeakoulu:

Oikeustieteellinen tiedekunta: oik-valmistuminen@utu.fi 

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta: opintosihteerit-yht@utu.fi

 

Sähköpostiviestin lähettäjän osoite on noreply@utu.fi ja viestin otsikko on "Opiskelijan  Etunimi Sukunimi opinnäytetyö on arvosteltu hyväksytysti".

Sähköpostiviestistä ilmenevät sellaiset arviointilomakkeen tiedot, mitkä ovat opintohallinnolle oleellisia opintosuorituksen opintorekisteriin saattamista varten: 

  • Opiskelijan nimi
  • UTU-käyttäjätunnus
  • Laitos ja oppiaine (tämä näkyy sähköpostissa toistaiseksi erinäisinä koodeina, mutta tieto löytyy myös liitteenä olevasta pdf-tiedostosta)
  • Sähköpostin liitteenä on lomakkeen tiedot kokonaisuudessaan (opiskelijan tiedot, arviointilausunto ja arvosanoineen jne.)

Opintohallinto vie tiedot opintorekisteriin.

  • Opintohallinnon ei tarvitse huolehtia opinnäytteen tarkastuslausuntojen (ml. Turnitin-tarkastustodistus) ja hyväksymistiedon lähettämisestä opiskelijalle tai yliopiston arkistoon, vaan tiedot säilyvät sähköisesti UTUForms-lomakejärjestelmässä ja opiskelija saa lomakejärjestelmästä automaattisähköpostin, jossa on liitteenä koko lomakeprosessi. 
  • Samoin työn julkaisu- ja säilytysprosessin hoitaa itsenäisesti kirjasto, joka saa myös automaattisesti järjestelmästä tiedon hyväksytystä työstä. 
  • Lisätietoa opintoihin liittyvien asiakirjojen säilytyksestä löydät tiedonohjaussuunnitelmasta.