Skip to Main Content
Turun yliopisto

UTUKandi

Opintohallinnolle

Tiedekuntien koulutuksen toimialan henkilökunta, joka vastaa valmistumiseen liittyvästä hallinnollisesta osuudesta (mm. tutkielmien opintosuoritusten rekisteröinti), saa sähköpostiviestin UTUKandi-lomakkeelta sitten, kun tarkastus- ja hyväksymisprosessissa ollut opinnäyte on hyväksytty.

Tiedekuntien yhteyshenkilöillä on katseluoikeudet oman tiedekuntansa UTUKandi-lomakkeiden listanäkymään osoitteessa: https://forms.utu.fi/private/utukandi/list?type=all_items&lang=fi


Kullekin tiedekunnalle on sovittu omat, yhteiskäyttöiset sähköpostiosoitteet, joihin opinnäytteen hyväksymistieto ohjautuu järjestelmästä automaattisesti ohjaajan valitseman tiedekunnan perusteella:

Humanistinen tiedekunta: hum-info@utu.fi

Kasvatustieteiden tiedekunta: opintosihteeritedu@utu.fi

Lääketieteellinen tiedekunta: laak-opintosihteerit@utu.fi

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta: opintosihteerit-scitech@utu.fi

Teknillinen tiedekunta: opintosihteerit-scitech@utu.fi

Turun kauppakorkeakoulu:

Oikeustieteellinen tiedekunta: oik-valmistuminen@utu.fi 

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta: opintosihteerit-yht@utu.fi

 

Sähköpostiviestin lähettäjän osoite on noreply@utu.fi ja viestin otsikko on "Opiskelijan  Etunimi Sukunimi opinnäytetyö on arvosteltu hyväksytysti".

Sähköpostiviestistä ilmenevät sellaiset arviointilomakkeen tiedot, mitkä ovat opintohallinnolle oleellisia opintosuorituksen opintorekisteriin saattamista varten: 

  • Opiskelijan nimi
  • UTU-käyttäjätunnus
  • Laitos ja oppiaine (tämä näkyy sähköpostissa toistaiseksi erinäisinä koodeina, mutta tieto löytyy myös liitteenä olevasta pdf-tiedostosta)
  • Sähköpostin liitteenä on lomakkeen tiedot kokonaisuudessaan (opiskelijan tiedot, arviointilausunto ja arvosanoineen jne.)

Opintohallinto vie tiedot opintorekisteriin.

  • Opintohallinnon ei tarvitse huolehtia opinnäytteen tarkastuslausuntojen (ml. Turnitin-tarkastustodistus) ja hyväksymistiedon lähettämisestä opiskelijalle tai yliopiston arkistoon, vaan tiedot säilyvät sähköisesti UTUForms-lomakejärjestelmässä ja opiskelija saa lomakejärjestelmästä automaattisähköpostin, jossa on liitteenä koko lomakeprosessi. 
  • Samoin työn julkaisu- ja säilytysprosessin hoitaa itsenäisesti kirjasto, joka saa myös automaattisesti järjestelmästä tiedon hyväksytystä työstä. 
  • Lisätietoa opintoihin liittyvien asiakirjojen säilytyksestä löydät tiedonohjaussuunnitelmasta.


Kandidaatintutkielman hyväksiluku

Hyväksiluettavat kandidaatintutkielmat viedään UTUKandi prosessin läpi. Opettaja joka toimii opinnäytteen hyväksyjänä eli prosessin aloittajana kirjoittaa hyväksymislomakkeelle "Tämä kandidaatintutkielma on hyväksiluettu. xx yliopistossa tutkielman on ohjannut, arvioinut sekä alkuperäisen Turnitin-raportin tarkistanut xx.".

Hyväksiluvun yhteydessä kirjataan Peppiin vain suoritus. Kun työ on hyväksytty myös UTUKandissa, opintosihteeri kirjaa tutkielman nimen Peppiin eli suorituksesta tulee opinnäyte. Samassa yhteydessä kirjataan myös hyväksyjätieto.