Skip to Main Content
Turun yliopisto

UTUKandi

Opinnäytteen arvostelu ja hyväksyminen (ohjaaja)

Kun olet aloittanut opiskelijalle UTUKandi prosessin ja opiskelija on palauttanut työnsä Moodlen Turnitin-tehtävään sekä täyttänyt UTUKandi-lomakkeen, saat järjestelmästä (noreply@utu.fi) sähköpostin. Pääset sen kautta tekemään Turnitin-tarkastuksen Moodleen sekä UTUKandi-lomakkeelle.

 

Huomioi, että saat aina automaattiviestin Turnitin-järjestelmästä, kun opiskelija tekee palautuksen Turntin-tehtävään. Saat kuitenkin edellä mainitun viestin vasta kun opiskelija on tämän lisäksi täyttänyt UTUKandi-lomakkeelle tarvittavat tiedot.

 


1. Tee opinnäytteen lopullinen Turnitin-tarkastusraportin analyysi Moodle-alueella.

2. Avaa UTUKandi-lomake saamastasi sähköpostin linkistä ja tarkista opiskelijan lomakkeelle täyttämät tiedot.

3. Vahvista, että olet tehnyt lopullisen Turnitin-tarkastusraportin analyysin valitsemalla 'Kyllä' (kuva 1.).

Näkymä ohjaajalle. Turnitin tarkastus hyväksytään ja syötetään arvosana ja mahdollinen lausunto.

Kuva 1. Näkymä ohjaajalle mikäli opiskelijan Turnitiin palauttama opinnäyte sekä lomakkeen tiedot ovat oikein ja ohjaaja voi hyväksyä Turnitin-raportin.

 

HUOM!  Ohjaajana voit myös palauttaa lomakkeen (ja opinnäytteen) opiskelijalle muokattavaksi, mikäli  huomaat opiskelijan lomakkeelle täyttämissä tiedoissa virheitä tai Turnitin-tarkastuksessa on ilmennyt työn korjauksia edellyttäviä seikkoja (Kuva 2.). 

Palauttaaksesi lomakkeen (ja opinnäytteen) opiskelijalle, valitse 'Ei', kirjaa lomakkeelle ohjeistus opiskelijalle ja tämän jälkeen lähetä tieto eteenpäin opiskelijalle klikkaamalla 'Tallenna ja siirry tietojen vahvistamiseen'. Lomakkeesta aukeaa luonnossivu, jolla pystyt tarkistamaan täyttämäsi tiedot ja tarvittaessa palaamaan takaisin valitsemalla 'Muokkaa'. Kun olet valmis, klikkaa luonnossivulla 'Vahvista ja lukitse tiedot'. Lomakesivu jää ns. luonnostilan näköiseen tilaan, mutta tiedot on lukittu, eikä niitä pääse enää muokkaamaan. Opiskelija saa lomakkeelle täyttämäsi tiedot sähköpostiinsa, voi tehdä tarvittavat muutokset ja lähettää lomakkeen uudelleen tarkistettavaksesi. 

Jos tässä vaiheessa opinnäytteeseen tehdään muutoksia, tulee opiskelijan aiempi palautus poistaa Turnitin-tehtävästä, jotta hän voi palauttaa korjatun version tehtävään.

Ohjaajan näkymä mikäli tutkielmassa tai lomakkeentiedoissa on korjattavaa. Ohjaajan tulee hylätä Turnitin-raportti valitsemalla "Ei".

Kuva 2. Mikäli opinnäytteessä tai lomakkeen tiedoissa on korjattavaa tulee ohjaajan valita 'Ei' ja syöttää opiskelijalle ohjeet korjauksia varten lisätietokenttään.

 

4. Avaa opinnäytetiedosto lomakkeelta ja kirjaa hyväksymis- ja arvosanatiedot lomakkeelle. Muista, että kandidaatintutkielma tulee arvioida kolmen viikon kuluessa sen arviointiin jättämisestä.

5. Kun olet valmis, tallenna lomake klikkaamalla 'Tallenna ja siirry tietojen vahvistamiseen', jolloin lomake tallentuu luonnostilaan ja voit vielä tehdä siihen muokkauksia valitsemalla 'Muokkaa'. Kun olet valmis vahvista tiedot valitsemalla 'Vahvista ja lukitse'.

 

Tämän jälkeen:

  • Arvostelusta menee automaattisähköpostilla tieto opiskelijalle.
  • Lisäksi arviointilomake menee opintohallinnolle suorituksen opintorekisteriin siirtämistä varten.
  • Kirjasto saa lomakkeelta tarvitsemansa tiedot työn julkaisua ja säilyttämistä varten.