Skip to Main Content
Turun yliopisto

UTUKandi

Kandidaatintutkielman kirjoittamisvaiheessa huomioitavat seikat

Kandidaatintutkielman kirjoittamisen aikana tutustutaan oman tieteenalan tieteellisen kirjoittamisen käytäntöihin ja tieteellisiin periaatteisiin ja saadaan samalla harjoitusta ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytteen kirjoittamiseen. Se on ensimmäinen tieteellinen opinnäyte, jossa osoitetaan hankittu oman alan asiantuntemus ja tietämys. Kandidaatintutkielmaa laatiessa tutustutaan itsenäisesti lähdemateriaalin ja aineistojen käyttämiseen, tieteenalan keskeisiin tutkimustapoihin ja eettisiin perusteisiin sekä kehitetään kriittistä ajattelukykyä ja argumentointitaitoja.

Opinto-oppaasta ja sekä tiedekuntien sivuilla on oppiaineiden käytännöt ja ohjeet kandidaatin tutkielman laatimiseen. Linkkejä tiedekuntien ohjeisiin löytyy alasivustolta ”Tiedekunnan ohjeistukset ja mallit”.

Kandidaatintutkielmaa kirjoittaessa pitää myös huomioida saavutettavuuteen sekä mahdollisesti tekijäoikeuksiin liittyvät vaatimukset. Näistä lisää tietoa alasivuilla ”Saavutettavuus” sekä ”Tekijänoikeudet ja julkaiseminen”.

Älä jännitä kandidaatintutkielman kirjoittamista! Se on ensimmäinen kirjoituksesi laajemmasta tieteellisestä tekstistä, joten tieteellisen tekstin tasolta ei vaadita samaa kuin kokeneelta tutkijalta.  Muista, että usein alku on aina vaikein – onnea kirjoittamiseen!