Skip to Main Content
Turun yliopisto

UTUKandi

Opinnäytteiden saavutettavuus

Euroopan unionin saavutettavuusdirektiivi astui voimaan 23.9.2020. Direktiivi velvoittaa Turun yliopistoa huolehtimaan siitä, että kaikki yliopiston julkisella verkkosivustolla jaettava aineisto (tekstit, kuvat, tiedostot, videot) ovat saavutettavia. Näin ollen myös tutkielmatiedostojen tulee olla saavutettavia. Saavutettavien sisältöjen tuottaminen on tärkeä työelämätaito.

Opinnäyte saavutettavaksi -kurssi

Opinnäyte saavutettavaksi -kurssilla saat lyhyen perehdytyksen saavutettavuusperiaatteita noudattavien tekstien suunnitteluun, tarkastamiseen ja julkaisemiseen. Kurssi soveltuu erityisesti opiskelijoille ja työnohjaajille mutta myös kaikille muille tekstidokumentteja tuottaville yliopistoyhteisön jäsenille.

Kurssi perustuu itseopiskelulle. Se on jatkuvasti avoin ja suoritettavissa omaan tahtiin tai esimerkiksi opinnäyteseminaarissa sovittavan tavoiteaikataulun mukaisesti.

Kurssi koostuu kuudesta osiosta, jotka sisältävät ohjeita ja ohjevideoita sekä yliopiston tarjoamat opinnäytteiden mallipohjat. 

Suoritettuasi kurssin tunnet saavutettavan viestinnän periaatteet ja peruskäsitteet, osaat käyttää Turun yliopiston mallipohjia, tehdä niille analysaattorin tuella tarkastuksia ja korjauksia sekä tuottaa niistä saavutettavia dokumentteja.

Opinnäyte saavutettavaksi -kurssin ja sen materiaalit löydät Moodlesta: https://moodle.utu.fi/course/view.php?id=22834

Kuvituskuva opinnäyte saavutettavaksi -kurssista

Mitä saavutettavuus tarkoittaa?

Saavutettavuus muodostuu sisällön ymmärrettävyydestä ja teknisestä saavutettavuudesta. Opinnäyte on saavutettava kun

  • siinä on käytetty selkeää ja ymmärrettävää kieltä,
  • siinä on selkeä ja looginen rakenne,
  • se on ulkoasultaan helppolukuinen,
  • se täyttää teknisen saavutettavuuden vaatimukset.

Voit varmistaa tiedoston saavutettavuuden käyttämällä Turun yliopiston tarjoaman mallipohjan sisältämiä tekstityylejä ja noudattamalla mallipohjassa annettuja ohjeita. Varmista kuitenkin tiedekuntasi ja oppiaineesi opinnäyteohjeet ennen kuin käytät mallipohjaa!

Kun Word-tiedosto on saavutettavuuden osalta kunnossa, onnistuu myös saavutettavan PDF-tiedoston laatiminen vaivattomasti.