Skip to Main Content
Turun yliopisto

UTUKandi

Tervetuloa UTUKandi ohjesivustoille

Tältä sivustolta löydät alemman korkeakoulututkinnon opinnäytteen sähköisen arviointi- ja julkaisuprosessin UTUKandin kuvauksen ja ohjeet. Ohjeet ovat kaikille UTUKandia käyttäville tiedekunnille, laitoksille ja oppiaineille yhteiset poislukien oppiaineen/laitoksen omat ohjeet opinnäytetöiden muotoseikoista yms. 

Kullekin UTUKandin toimijalle olennainen tieto löytyy sivuston vasemman laidan otsakkeita klikkaamalla prosessin etenemisjärjestyksen mukaisesti.

 Ajantasainen tieto UTUKandista löytyy aina näiltä sivuilta.  UTUKandin käyttötuki palvelee osoitteessa utukandi@utu.fi

Sähköinen opinnäytetyöprosessi UTUKandi

UTUKandi on Turun yliopiston sähköinen prosessikokonaisuus, joka sisältää alemman korkeakoulututkinnon opinnäytteen plagiaatintunnistuksen, arvioinnin ja hyväksymisen sekä sähköisen julkaisemisen ja arkistoinnin. UTUKandi seuraa vuonna 2018 käyttöön otettua sähköisen UTUGradu-prosessin jalanjälkiä tavoitteenaan:

  • Parempi alempien korkeakoulututkintojen opinnäytteiden elektroninen saatavuus 
  • Opinnäytteen selkeämpi ja vaivattomampi sähköinen palauttaminen ja hyväksyminen
  • Opinnäytteen selkeämpi julkaisuprosessi ja säilytyksestä huolehtiminen
  • Opinnäytteiden hyväksymisprosessien yhdenmukaisuus

UTUKandi-prosessin ympäristössä on mukana useita Turun yliopiston yksiköitä:

  • Teknisen ympäristön suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa digipalvelut
  • Käyttöönoton suunnittelusta (asiakaspalvelu ja koulutukset) sekä plagiaatintunnistuksesta osana prosessia vastaa koulutuksen toimiala
  • Bibliografisten tietojen varmistamisesta, opinnäytetyön julkaisuarkisto UTUPubiin siirtämisestä sekä julkaisusta (opiskelijan valitsemassa laajuudessa) vastaa kirjasto

UTUKandi-prosessin kulku

UTUKandi prosessin kulku selitetty tekstissä paremmin

 

UTUKandi prosessi lyhyesti

1. Ohjaaja ja opiskelija toteavat tutkielman olevan valmis. Opiskelija ilmoittautuu viimeistään tässä vaiheessa opinnäytteen toteutukselle Pepissä sekä tarvittaessa kypsyysnäytteen toteutukselle. Tiedekunnan toimintatavoista riippuen ohjaaja tai opintohallinto avaa opiskelijalle tarvittaessa kypsyysnäytteen Exam-järjestelmään.

2. Ohjaaja aloittaa prosessin UTUKandin aloituslomakkeella.

3. Opiskelija palauttaa opinnäytteensä ohjaajan UTUKandi-lomakkeelle linkittämän Moodle-alueen Turnitin-tehtävään saatuaan sähköpostin aloitetusta prosessista. Palautuksen jälkeen hän linkittää tutkielman ja täyttää tarvittavat tiedot UTUKandi-lomakkeelle.

Mikäli työllä on useampi tekijä, käyvät he tämän jälkeen vahvistamassa täytetyt tiedot lomakkeella sähköpostitse saamastaan linkistä.

4. Ohjaaja tekee työlle Moodlen Turnitinissa plagioinnintarkastuksen, jonka jälkeen hän vahvistaa Turnitin tarkastuksen sekä arvioi ja hyväksyy työn UTUKandi-lomakkeella. Ohjaaja voi tässä vaiheessa myös vielä palauttaa työn opiskelijalle korjattavaksi.

5. Tieto hyväksytystä tutkielmasta lähtee sähköpostitse opiskelijalle, ohjaajalle, opintohallinnolle ja kirjastolle.