Skip to Main Content
Turun yliopisto

UTUGradu

Opinnäytetyö on tekijänoikeuslaissa tarkoitettu kirjallinen tai taiteellinen teos johon tekijällä on tekijänoikeus. Tämä tarkoittaa, että tekijänoikeuden haltijalla on oikeus valmistaa työstä kappaleita ja saattaa se yleisön saataville (1 §, 2 §).

Tekijänoikeuden haltijalla on oikeus tulla mainituksi, kun hänen teoksestaan tai sen osasta valmistetaan kappale tai se osittain tai kokonaan saatetaan yleisön saataville. Tekijä tulee mainita siinä laajuudessa kuin hyvä tapa vaatii. Teoksen muuttaminen sellaiseksi tai yleisön saataville saattaminen sellaisessa yhteydessä, joka loukkaa loukkaa tekijän omalaatuisuutta tai kirjallista tai taiteellista arvoa on kielletty (3 §).

 

Useimmin kysytyt kysymykset - Opinnäytetyön tekijänoikeus

Miten opinnäytteen sähköinen palauttaminen UTUGradu-järjestelmän vaikuttaa tekijänoikeuteen, säilyykö se opiskelijalla vai siirtyy yliopistolle?

Opinnäytteen sähköinen palauttaminen ei siirrä tekijänoikeutta yliopistolle vaan se säilyy tekijällä.

Toisaalta opinnäytteen tekijä vastaa julkaisun sisällöstä ja oikeuksistaan siihen. Julkaistavan opinnäytteen tekijällä tulee olla opinnäytteeseensä tai sen osaksi sisällytettyyn kuva-, taulukko- tai muuhun vastaavaan aineistoon täydellinen tekijänoikeus tai hänellä tulee olla verkkojulkaisuoikeus tällaiseen aineistoon. Lisätietoa mm. kuvien ja sitaattien käytöstä osana opinnäytettä löydät tämän oppaan alasivuilta.