Skip to main content

UTUGradu

Tervetuloa sähköisen opinnäytetyöprosessin eli UTUGradun ohjesivustolle!

Tältä sivustolta löydät ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytteiden (pro gradu -tutkielmat, diplomityöt, syventävien opintojen tutkielmat (myös sivuaineiden)) sähköisen arviointi- ja julkaisuprosessin UTUGradun kuvauksen ja ohjeet. Ohjeet ovat kaikille UTUGradua käyttäville tiedekunnille, laitoksille ja oppiaineille yhteiset poislukien oppiaineen/laitoksen omat ohjeet opinnäytetöiden muotoseikoista yms. 

  • Kullekin UTUGradun toimijalle olennainen tieto löytyy sivuston vasemman laidan otsakkeita klikkaamalla prosessin etenemisjärjestyksen mukaisesti.
    • Huom. Ohjaajalle ja opiskelijalle tarkoitetuissa ohjeissa on myös alasivuja.
    • Sivulta toiselle pääset siirtymään myös klikkaamalla aivan sivun alalaidasta löytyviä Previous- ja Next- painikkeita.
  • Lisäksi vasemman laidan sivuilta löytyy yleistä tietoa opinnäytetyöprosessiin läheisesti liittyvistä tekijöistä eli Turnitin-plagiaatintunnistuksesta ja tekijänoikeudellisista ja julkaisuun liittyvistä seikoista.

 Ajantasainen tieto UTUGradusta löytyy aina näiltä sivuilta.  UTUGradun käyttötuki palvelee osoitteessa utugradu@utu.fi

Tästä linkistä pääset myös jatkuvasti auki olevaan anonyymiin palautekyselyyn.


UTUGradun koulutusmateriaalit

Ajankohtaista

 

 

 

3.9.2018:

UTUGradu-opinnäytelomakken uusi versio on tuotannossa. Pienempiä muutoksia on tehty mm. lomakkeen ohjeteksteihin ja kenttien teksteihin. Tiedekuntien opintohallinnon UTUGradu-yhteyshenkilöille (lista tulossa ohjesivustolle) on lisätty katseluoikeudet tiedekuntansa UTUGradu-lomakeprosessien listanäkymään, joten jatkossa myös tiedekunnissa lomakeprosessien seuraaminen on mahdollista. Lomakkeiden ylläpitotoimenpiteet säilyvät edelleen vain UTUGradu-tuessa. 

Suurempi käytännön muutos lomakkeella liittyy yhteisinä annettuihin arviontilausuntoihin: mikäli arviointilausunto laaditaan ja arvosanaehdotus annetaan yhteisesti tarkastajien kesken, ohjaajana prosessissa toimiva voi lomakeprosessin vaiheessa "Ohjaaja täyttää tarkastustiedot" valita kohtaan Tarkastaja 1 sen tarkastajan, joka kirjaa yhteisen lausunnon kokonaisuudessaan lomakkeelle. Tarkastaja 2 ja Tarkastaja 3 voivat lukea Tarkastaja 1:n kirjaaman lausunnon lomakkeella ja valita lomakkeen antaman valmiin vaihtoehdon, jolla hyväksyvät yhteisen lausunnon ja arvosanaehdotuksen: "Olen lukenut opinnäytteen ja laatinut arviointilausunnon yhteisesti muiden tarkastajien kanssa ja päätynyt samaan arvosanaehdotukseen." Tällä pyritään helpottamaan yhteislausuntojen kirjaamista lomakkeelle.

Huom. Kaikkien tarkastajien tulee siis joka tapauksessa käydä täyttämässä ja lukitsemassa jotain lomakkeelle, jotta muodostuu sähköinen allekirjoitus!

Huom. Jatkossa Tarkastaja 2 näkee aina Tarkastaja 1:n kirjaaman lausunnon ja Tarkastaja 3:n näkee sekä Tarkastaja 1:n että Tarkastaja 2:n lausunnot.