Skip to Main Content
Turun yliopisto

UTUGradu

Tervetuloa sähköisen opinnäytetyöprosessin eli UTUGradun ohjesivustolle!

Tältä sivustolta löydät ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytteiden (pro gradu -tutkielmat, diplomityöt, syventävien opintojen tutkielmat (myös sivuaineiden)) sähköisen arviointi- ja julkaisuprosessin UTUGradun kuvauksen ja ohjeet. Ohjeet ovat kaikille UTUGradua käyttäville tiedekunnille, laitoksille ja oppiaineille yhteiset poislukien oppiaineen/laitoksen omat ohjeet opinnäytetöiden muotoseikoista yms.

Kullekin UTUGradun toimijalle olennainen tieto löytyy sivuston vasemman laidan otsakkeita klikkaamalla prosessin etenemisjärjestyksen mukaisesti.

  • Huom. Ohjaajalle ja opiskelijalle tarkoitetuissa ohjeissa on myös alasivuja.
  • Sivulta toiselle pääset siirtymään myös klikkaamalla aivan sivun alalaidasta löytyviä Previous- ja Next- painikkeita.
  • Lisäksi vasemman laidan sivuilta löytyy yleistä tietoa opinnäytetyöprosessiin läheisesti liittyvistä tekijöistä eli Turnitin-plagiaatintunnistuksesta ja tekijänoikeudellisista ja julkaisuun liittyvistä seikoista.

 Ajantasainen tieto UTUGradusta löytyy aina näiltä sivuilta.  UTUGradun käyttötuki palvelee osoitteessa utugradu@utu.fi

 

 


Erillinen ohjemateriaali

UTUGradu prosessin saavutettavuus