Skip to Main Content
Turun yliopisto

UTUGradu

Tekijänoikeuslain mukaan julkistetusta teoksesta on lupa hyvän tavan mukaisesti ottaa lainauksia tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa (22 §). Hyvällä tavalla tarkoitetaan, että siteerausta käytetään tarkoituksenmukaisesti, oman luomistyön apuna ja esimerkiksi jonkin asian havainnollistamiseen.

Sitaattien sallittu laajuus ja käyttötapa määräytyvät tapauskohtaisesti teoslajista riippuen. Sitaatteja ei saa hyödyntää uuden teoksen osatekijöinä eikä myöskään asiayhteydestä irrallaan.

Tekijänoikeuslain 11 §:n 2 momentin mukaan siteerattaessa on tekijän nimi ja lähde mainittava siinä laajuudessa ja sillä tavoin kuin hyvä tapa vaatii. Opinnäytetöissä sitaattien ja lähteiden merkitsemistapaa säätelee lisäksi mahdolliset oppiainekohtaiset ohjeistukset.

Sitaattioikeutta ei ole rajoitettu tiettyihin teoslajeihin tai tekniikoihin.

Taideteoksen tai valokuvan käyttäminen sitaattina opinnäytetyössä

Tekijänoikeusneuvosto on lausunnossaan 2002:16 todennut, että kokonaisen kuvan ottamiseen sitaattina sitaattioikeutta koskevan säännöksen (22 §) perusteella voidaan suhtautua pidättyvästi.

Sen sijaan julkistetusta julkisella paikalla sijaitsevasta taideteoksesta saa itse ottaa valokuvan tieteellisen tai arvostelevan tekstin yhteyteen (25 §), kun kuva liittyy oleellisesti tekstiin ja sitä käytetään havainnollistamaan tai selventämään tekstiä.

Muiden ottamia valokuvia ei opinnäytteessä saa hyödyntää ilman lupaa (1 §, 49a §).

Useimmin kysytyt kysymykset - Sitaattien käyttö opinnäytetyössä

Missä menee sallitun sitaatin raja, voiko esimerkiksi kokonaisen kappaleen tai runon siteerata opinnäytteeseen?

Sitaatin sallittu laajuus määräytyy tapauskohtaisesti. Kun siteerausoikeuden muut edellytykset täyttyvät, eli lainattava teos on julkistettu ja lainaus muutoin hyvän tavan mukainen (tekijän nimi ja lähde mainitaan, lainausta ei käytetä mainos- tai markkinointitarkoituksiin, lainattavalla teoksella on asiallinen yhteys lainaavaan tekstiin), määrittelee lainauksen tarkoitus sen sallitun pituuden. Lainauksen tulee antaa oikea kuva alkuperäisestä teoksesta, jonka vuoksi esimerkiksi liian lyhyt lainaus voi olla harhaanjohtava ja siksi vastoin hyvää tapaa.

Kokonainen runo käsitetään kirjalliseksi teokseksi, joten sen siteeraaminen kokonaisuudessaan ei täytä sitaattioikeuden määritelmää.

Julkistetusta runosta voi sen sijaan siteerata osan, kun osa liittyy asiayhteyteen ja sen laajuus on tarkoituksenmukainen. Myös tähän yhteyteen tulee merkitä lähdetiedot.

Jos kirjailijan kuolinvuodesta on kulunut 70 vuotta, ovat tekijänoikeudet rauenneet. Käännöskirjallisuudessa tulee huomioida myös kääntäjän tekijänoikeus, joka riittävän omaperäisissä käännöksissä on sama kuin alkuperäisellä kirjoittajalla.