Skip to Main Content
Turun yliopisto

UTUGradu

Opiskelijan ohjeet

Tämän Opiskelijalle -sivun alasivuilla neuvotaan kohta kohdalta, miten opiskelijan (parityössä opiskelijoiden) tulee UTUGradu-prosessissa toimia. Ohjeisiin kannattaa tutustua jo ennen kuin opinnäytetyö on valmis tarkastettavaksi. 


Opiskelijan tehtävät tiivistetysti UTUGradu-prosessissa

1. Työn viimeistely tarkastusta ja julkaisua varten (mm. tekijänoikeusasiat ja työn alkuperäisyyden esitarkastus Turnitinissa). Käy ohjeet läpi ja tee työn viimeistelyyn littyvät toiminnot ennen kuin olet palauttamassa työtäsi tarkastettavaksi.

HUOM! Älä toteuta alla olevia vaiheita ennenkuin olet saanut sähköpostin utu-osoitteeseesi UTUGradu-opinnäytelomakkeelta (osoitteesta noreply@utu.fi)! Voit tehdä alla olevat vaiheet vasta sitten, kun olette ohjaajan kanssa sopineet työn palauttamisesta tarkastukseen ja ohjaajasi aloittaa prosessin UTUGradu opinnäytelomakkeella. Kun prosessi on aloitettu, saat lomakejärjestelmästä automaattisähköpostiviestin ohjeineen (osoitteesta noreply@utu.fi) tarvittavine linkkeineen. 

2. Opinnäytetyön muuntaminen pitkäaikaissäilytykseen soveltuvaksi PDF/A-tiedostoksi sekä työn validointi PDF/A-validaattorissa ohjaajan Moodle-kurssialueella.

3. PDF/A-tiedostoksi muutetun sekä validoidun työn palauttaminen Turnitin-tehtävänpalautukseen ohjaajan Moodle-kurssialueella.

4. Opinnäytetyön ja julkaisua koskevien tietojen täyttäminen lomakkeelle sekä lomakkeen lähettäminen eteenpäin työn tarkastusta varten. Tämän jälkeen et voi enää oma-aloitteisesti tehdä muutoksia työhösi.

► Ohjaaja tekee työsi Turnitin-raportin analyysin Moodlessa ja hyväksyttyään sen lähettää työsi UTUGradu-lomakkeella tarkastajille tarkastettavaksi. Saat tästä sähköposti-ilmoituksen (osoitteesta noreply@utu.fi).

► Kun tarkastajat ovat tarkastaneet työn, saat jälleen sähköpostiviestin osoitteesta noreply@utu.fi ja voit toteuttaa seuraavan vaiheen. 

5. Tarkastajien arviointilausuntoihin tutustuminen ja mahdollisen huomautuksen antaminen sekä lomakkeen lähettäminen laitosjohtajalle arvosanapäätöstä varten.

► Laitosjohtaja tekee päätöksen arvosanasta ja hyväksyy työsi UTUGradu-lomakkeella. Saat tästä sähköposti-ilmoituksen (osoitteesta noreply@utu.fi).

 

HUOM!  Jos opinnäyte on tehty parityönä ja arvosanalausunto on opiskelijoille yhteinen:

  • Ohjaaja valitsee ns. päävastuulliseksi opiskelijaksi sen opiskelijan, joka vastaa yhteisesti tietyistä opiskelijoille määritellyistä toimista UTUGradu-prosessissa (yllä mainitut vaiheet 2-3).
  • Toinen opinnäytteen tekoon osallistunut opiskelija saa sähköpostiinsa tilannetietona ilmoituksen, kun ohjaaja on aloittanut opinnäyteprosessin. Hän saa sähköpostiviestin myös kun ns. päävastuullinen opiskelija on täyttänyt lomakkeelle opinnäytetyötä ja julkaisua koskevat tiedot. Sähköpostissa toista opiskelijaa pyydetään käymään UTUGradu-lomakkeella hyväksymässä ensimmäisen opiskelijan lomakkeelle täyttämät julkaisua koskevat sekä opinnäytteen tiedot. Toinen opiskelija saa lomakkeelta tarkistettavakseen myös Turnitiniin palautetun opinnäytetyön PDF-tiedostona ja voi varmistaa, että kyse on varmasti oikeasta tiedostosta. Jos toinen opiskelija huomaa lomakkeen tiedoissa tai opinnäytetiedostossa virheitä, voi hän palauttaa lomakkeen ensimmäiselle opiskelijalle muokattavaksi. Jos taas tiedot ovat opiskelijoiden yhteisesti sovitun mukaiset, lähettää toinen opiskelija lomakkeen ja opinnäytetyön eteenpäin ohjaajalle, jonka jälkeen opiskelijat eivät voi enää oma-aloitteisesti tehdä muutoksia työhönsä.
  • Sekä päävastuullinen opiskelija, että toinen opiskelija saavat tiedon, kun ohjaaja lähettää työn tarkastajille arvioitavaksi ja kun tarkastajat ovat tarkastaneet työn ja opiskelijat voivat antaa arvioinneista oman huomautuksensa.