Skip to Main Content
Turun yliopisto

UTUGradu

Opinnäytetyön hyväksyminen UTUGradu-lomakkeella

Opinnäytetyön ohjaaja merkitsee UTUGradu-opinnäytelomakkeelle työlle tarkastajan/-t ja hyväksyjän (laitosjohtaja/dekaani). Mikäli sinut on merkitty hyväksyjäksi, saat lomakejärjestelmästä (osoitteesta noreply@utu.fi) viestin utu-sähköpostiisi, kun tarkastajat ovat antaneet lausuntonsa ja opiskelija on joko esittänyt huomautuksensa tai hyväksynyt arvioinnin sellaisenaan. Alta löydät ohjeet arvosanapäätöksen antamiseen ja prosessin etenemiseen.


1. Pääset sähköpostin linkin kautta UTUGradu-lomakkeelle, jolta voit ladata arvoitavan työn PDF-tiedoston ja lukea tarkastajien antamat lausunnot sekä vielä opiskelijan mahdolliset huomautukset. (lomakkeen täytössä suositellaan käytettävän Chrome- tai Firefox-selainta)

Selaa tarvittaessa sivua ylöspäin nähdäksesi kaikki lomakkeen tiedot. Tiedot näkyvät aikajärjestyksessä (ylimpänä prosessin ensimmäinen vaihe). 

  • Tarkastajien antamat lausunnot ja arvosanaehdotukset näkyvät lomakkeella "Tarkastaja 1-3 arvioi opinnäytteen" kohdassa. Mikäli tarkastajia on vain yksi tai kaksi, näkyy alimmaiset Tarkastaja 2:sen ja/tai Tarkastaja 3:sen lomakekohdat tyhjänä. Arvosanaehdotukset hyväksyjälle näkyvät kootusti myös sivun alalaidassa.
  • Huomio, että tarkastajien arvosanaehdotukset voivat olla eriävät. Lomake ei laske automaattisesti arvosanaehdotusten keskiarvoa, vaan arvosanaehdotusten tulkinta ja lopullinen päätös arvosanasta on työn hyväksyjän tehtävä.

2. Kirjaa työn hyväksymis- ja arvosanatiedot lomakkeelle. Lomaketta ei tarvitse täyttää kerralla, vaan sen voi ja kannattaa tallentaa välissä klikkaamalla lomakkeen alalaidasta 'Tallenna ja siirry tietojen vahvistamiseen'. Voit tämän jälkeen myös sulkea lomakkeen ja palata siihen uudelleen sähköpostin linkistä.

Arvostelu perustuu yliopiston yhteisiin arviointikategorioihin ja arvosanakuvauksiin.

Mikäli annat hylätyn arvosanan, menee siitä tieto ainoastaan opiskelijalle. Opiskelijalle tulee tällöin tarjota tieto hylkäysperusteista ja tarvittavista jatkotoimenpiteistä. Huom! Hylättyä opinnäytettä ei voi korjata ja palauttaa uudelleen. Mikäli opinnäyte hylätään tulee opiskelijan tehdä täysin uusi opinnäyte toisesta aiheesta.

Mikäli opiskelija on huomauttanut tarkastajien arviointilausunnoista ja arvosanaehdotuksista, tulee hyväksyjän merkitä lomakkeelle, mihin toimenpiteisiin se johti (ts. vaikuttiko huomautus lopulliseen arvosanaan). Hyväksyjän tulee kirjata kohtaan "Lisätietoja" perustelunsa lopulliselle arvosanapäätökselleen sekä mahdollisen lomakkeen ulkopuolisen tarkastajan arviointilausunto kokonaisuudessaan.

Hyväksyjän lomakenäkymä

 

3. Kun olet valmis, lähetä lomake eteenpäin klikkaamalla 'Tallenna ja siirry tietojen vahvistamiseen', jolloin pääset tarkistamaan täyttämäsi tiedot luonnossivulla ja tarvittaessa palaamaan takaisin valitsemalla 'Muokkaa'. Kun olet valmis, vahvista tiedot luonnossivulla valitsemalla 'Vahvista ja lukitse'. Voit tämän jälkeen sulkea lomakesivun/selaimen.

  • Arvostelusta menee automaattisähköpostilla tieto opiskelijalle, joka saa samalla myös ohjeistuksen mahdollista oikaisupyyntöä varten. 
  • Lisäksi arviointilomake menee opintohallinnolle suorituksen opintorekisteriin siirtämistä varten.
  • Kirjasto saa lomakkeelta tarvitsemansa tiedot työn julkaisua ja arkistointia varten.

 

UTUGradu-prosessi lomakkeella päättyy tähän.