Skip to main content
Turun yliopisto

UTUGradu

Opinnäytetyön hyväksyminen UTUGradu-lomakkeella

Opinnäytetyön ohjaaja merkitsee UTUGradu-opinnäytelomakkeelle työlle tarkastajan/-t ja hyväksyjän (laitosjohtaja/dekaani). Mikäli sinut on merkitty hyväksyjäksi, saat lomakejärjestelmästä (osoitteesta noreply@utu.fi) viestin utu-sähköpostiisi, kun tarkastajat ovat antaneet lausuntonsa ja opiskelija on joko esittänyt huomautuksensa tai hyväksynyt arvioinnin sellaisenaan. Alta löydät ohjeet arvosanapäätöksen antamiseen ja prosessin etenemiseen.


1. Pääset sähköpostin linkin kautta UTUGradu-lomakkeelle (lomakkeen täytössä suositellaan käytettävän Chrome- tai Firefox-selainta), jolta voit ladata arvoitavan työn PDF-tiedoston ja lukea tarkastajien antamat lausunnot sekä vielä opiskelijan mahdolliset huomautukset.

Selaa tarvittaessa sivua ylöspäin nähdäksesi kaikki lomakkeen tiedot. Tiedot näkyvät aikajärjestyksessä (ylimpänä prosessin ensimmäinen vaihe). 

  • Tarkastajien antamat arvosanaehdotukset näkyvät lomakkeella vaiheiden "Tarkastaja täyttää" eli kunkin tarkastajan antaman lausunnon lopussa. Tarkastajia voi olla yhdestä kolmeen. Mikäli tarkastajia on vain yksi tai kaksi, näkyy alimmaiset "Tarkastaja2 ja/tai Tarkastaja3 täyttää" -kohdat lomakkeella tyhjänä. Arvosanaehdotukset näkyvät kootusti myös sivun alalaidassa, hyväksyjän oman aktiivisen lomakestepin alussa.
  • Huomio, että tarkastajien arvosanaehdotukset voivat olla eriävät. Lomake ei laske automaattisesti arvosanaehdotusten keskiarvoa tmv., vaan arvosanaehdotusten tulkinta ja lopullinen päätös arvosanasta on työn hyväksyjän tehtävä.

2. Varsinaiset työn hyväksymis- ja arvosanatiedot kirjataan UTUGradu-lomakkeelle. Lomaketta ei tarvitse täyttää kerralla, vaan sen voi ja kannattaa tallentaa välissä klikkaamalla lomakkeen alalaidasta 'Tallenna ja siirry tietojen vahvistamiseen'. Voit tämän jälkeen myös sulkea lomakkeen ja palata siihen uudelleen sähköpostin linkistä.

Täytäthän lomakkeen sillä kielellä, jolla järjestelmästä saamasi sähköposti on kirjoitettu, eli vaihda tarvittaessa lomakkeen kieli sivun oikeasta ylälaidasta. Täyttämäsi lomakesivun kieli määrää seuraavalle taholle (opiskelija) lähtevän sähköpostin kielen.

Arvostelu perustuu yliopiston yhteisiin arviointiperusteisiin- ja kategorioihin, jotka löytyvät alempaa liitteenä.

Mikäli annat hylätyn arvosanan, menee tieto ainoastaan opiskelijalle. Opiskelijalle tulee tällöin tarjota tieto hylkäysperusteista ja tarvittavista jatkotoimenpiteistä. Huom! Hylättyä opinnäytettä ei voi korjailla ja palauttaa uudelleen. Mikäli opinnäyte hylätään tulee opiskelijan tehdä täysin uusi opinnäyte toisesta aiheesta.

Mikäli opiskelija on huomauttanut tarkastajien arviointilausunnoista ja arvosanaehdotuksista, tulee hyväksyjän merkitä lomakkeelle, mihin toimenpiteisiin se johti (ts. vaikuttiko huomautus lopulliseen arvosanaan). Mikäli opiskelija on esittänyt huomautuksen, tulee hyväksyjän kirjata perustelunsa lopulliselle arvosanapäätökselleen kohdassa "Lisätietoja".

Hyväksyjän lomakenäkymä

 

3. Kun olet valmis, lähetä lomake eteenpäin klikkaamalla 'Tallenna ja siirry tietojen vahvistamiseen', jolloin pääset tarkistamaan täyttämäsi tiedot luonnossivulla ja tarvittaessa palaamaan takaisin valitsemalla 'Muokkaa'. Kun olet valmis, vahvista tiedot luonnossivulla valitsemalla 'Vahvista ja lukitse'. Voit tämän jälkeen sulkea lomakesivun/selaimen.

  • Arvostelusta menee automaattisähköpostilla tieto opiskelijalle, joka saa samalla myös ohjeistuksen mahdollista oikaisupyyntöä varten. 
  • Lisäksi arviointilomake menee opintohallinnolle suorituksen opintorekisteriin siirtämistä varten.
  • Kirjasto saa lomakkeelta tarvitsemansa tiedot työn julkaisua ja arkistointia varten.

 

UTUGradu-prosessi lomakkeella päättyy tähän.