Skip to Main Content
Turun yliopisto

UTUGradu

Tekijänoikeudenalaisen aineiston käyttö opinnäytetyössä on luvanvaraista. Tällaista aineistoa ovat mm. erilaiset valokuvat, piirrokset, kartat ja valokuvat (Tekijänoikeuslaki 1 §, 49a §)

Sen sijaan julkistetusta julkisella paikalla sijaitsevasta taideteoksesta saa itse ottaa valokuvan tieteellisen tai arvostelevan tekstin yhteyteen (25 §), kun kuva liittyy oleellisesti tekstiin ja sitä käytetään havainnollistamaan tai selventämään tekstiä.

Lupien hankkiminen

Aloita lupien hankkiminen hyvissä ajoin, mielellään jo siinä vaiheessa kun löydät kuvan jota haluat käyttää opinnäytteessäsi. Mikäli et saa vastausta lupapyyntöön tai vastaus on kieltävä, jätä kuva pois työstäsi.

Luvan pyytäminen

Luvan pyytämisen voi aloittaa yleensä ottamalla yhteyttä kustantajaan.

Useimmat kustantajat tarjoavat palvelun, jonka avulla luvan voi pyytää ja sen saa välittömästi, esimerkkinä RightsLink. Mikäli tällainen palvelu on tarjolla, käytä ensisijaisesti sitä. WWW-sivuilla olevista kuvista, joita ei ole erikseen merkitty tekijänoikeustiedoilla, voit ottaa yhteyttä sivuston webmasteriin.

Useimmin kysytyt kysymykset - Kuvien käyttö opinnäytetyössä

Saako opiskelija ottaa opinnäytetyöhönsä kuvia, taulukoita tai kaavioita eri lähteistä lupaa kysymättä?

Valokuvia tai muita teoskynnyksen ylittäviä kuvia tai selittäviä piirroksia käyttäessä on pyydettävä lupa kuvaajalta, kuvan tekijältä tai julkaisijalta ja kuvan ohessa on mainittava, että kuva on mukana tekijän tms. luvalla.

Mikäli teoksen tekijän kuolemasta on kulunut yli 70 vuotta, ovat tekijänoikeudet vanhentuneet ja kuvaa voi käyttää ilman erillistä lupaa.

Teoskynnyksen alittavaa kaaviota tai taulukkoa voi käyttää kun alkuperäinen tekijä ja lähde mainitaan.

 

Milloin teoskynnys ylittyy?

Tekijänoikeus ei suojaa tietoa tai ideoita vaan ilmaisumuotoa. Yleensä teoskynnyksen ylittymisen vaatimuksena on ilmaisun itsenäisyys, omaperäisyys ja luovuus. Vaikka nämä kriteerit eivät ylittyisi, voi teosta suojata tekijänoikeuden lähioikeudet, näin esimerkiksi valokuvissa.

Yleensä tekniset piirrokset, taulukot ja kaaviot eivät ylitä teostasoa, mutta hyvään tieteelliseen käytäntöön usein kuuluu luvan kysyminen myös näissä tapauksissa. Alkuperäinen tekijä ja lähde on mainittava myös teoskynnyksen alittavia kuvia käytettäessä.

Lisätietoa teoskynnyksen ylittymisestä löytyy Tekijanoikeusneuvoston lausunnosta 2012:1.

 

Pitääkö karttakuvien käyttämiseen olla lupa?

Karttojen käyttämiseen opinnäytetyössä tulee olla lupa. Esimerkiksi Maanmittauslaitos ilmoittaa www-sivuillaan karttojensa käyttöehdot. Jos kartta-aineiston käyttöehdoissa mainitaan, että kartat ovat vapaasti käytettävissä, on lähde silti mainittava.

Jos piirrän itse vastaavan kuvan/kuvion, tarvitsenko silloin lupaa alkuperäiseltä tekijältä?

Kyllä tarvitset, mikäli alkuperäinen kuva/kuvio ylittää teoskynnyksen, sillä kuvan piirtäminen alkuperäistä mallia noudattaen on kappaleen valmistamista johon on pyydettävä lupa. Jos sen sijaan piirrät kokonaan uuden kuvan, jota ei voi yhdistää alkuperäiseen, lupaa ei tarvita.

 

Lisää kuvien tekijän- ja käyttöoikeuksista löydät ImagOA-oppaasta.