Skip to Main Content
Turun yliopisto

UTUGradu

Opinnäytteen tarkastaminen ja arviointilausunnon kirjaaminen UTUGradu-lomakkeelle

Opinnäytetyön ohjaaja merkitsee lomakkeelle työlle tarkastajan/-t ja hyväksyjän. Mikäli sinut on merkitty tarkastajaksi, saat UTUGradu-järjestelmästä (noreply@utu.fi) sähköpostin, kun opinnäytetyön hyväksymis- ja julkaisuprosessi on edennyt työn varsinaiseen tarkastus- ja arviointivaiheeseen. Alta löydät ohjeet tarkastuslausunnon antamiseen ja prosessin etenemiseen.


1. Löydät linkin UTUGradu-lomakkeelle sähköpostista.

HUOM! Kun kirjaudut järjestelmään Suomi.fi -tunnuksilla, ohjaudut kirjautumisen jälkeen ns. tyhjälle sivulle ja sinun tulee klikata sähköpostin linkkiä uudelleen jotta pääset oikealle lomakkeelle.

Pääset lataamaan arvioitavan työn lomakkeen kohdasta 'Linkki opinnäytetyöhön PDF:nä'.

Tarkastaja antaa arviointilausuntonsa AINA UTUGradu-lomakkeella olevan opinnäytetiedoston perusteella!

 

2. Valitse arvostelutapa ja täytä vaadittavat arviointia koskevat kohdat. 

Huom! Lomaketta ei tarvitse täyttää kerralla, vaan sen voi ja kannattaa tallentaa välissä klikkaamalla lomakkeen alalaidasta 'Tallenna ja siirry tietojen vahvistamiseen'. Voit tämän jälkeen myös sulkea lomakkeen ja palata siihen uudelleen sähköpostin linkistä.

Arvioinnin tulee perustua yliopiston yhteisiin arviointikategorioihin ja arvosanakuvauksiin. Lomakkeella sinun tulee vahvistaa lukeneesi em. arviointiperusteet.

Sinulla on mahdollisuus käyttää arvioinnissa joko avointa tekstikenttää (sanallinen arvio sekä kokonaisarvosana, kuva) tai arviointiperusteisiin perustuvia yksityiskohtaisempia arviointikenttiä (numero- ja sanallinen arvio, näkymä). 

Huom! Tarkista tiedekunnasta/laitokselta kumpaa lomakepohjaa arviointilausunnoissa tulee käyttää.

Tarkastusaika on enintään 4 viikkoa sähköpostin saapumisesta, jolloin viimeistään täytetty lomake tulee lähettää eteenpäin opiskelijalle. Poikkeuksena tähän ovat kesä-, heinä-, elo- ja joulukuu, joiden osalta tiedekunnat päättävät määräajasta erikseen.

UTUGraduun palautetut työt ovat valmiita. Niihin ei ole tarkoitus tehdä enää muutoksia tai korjauksia tarkastajan/tarkastajien tekemien huomioiden johdosta. 

 

Tarkastajien yhteislausunto

Mikäli arviointilausunto halutaan antaa yhteisesti tarkastajien kesken, tulee lausunto suunnitella lomakkeen ulkopuolella ja valmis lausunto kirjata myöhemmin lomakkeelle.

Tarkastaja 1 kirjaa yhteisen lausunnon kokonaisuudessaan lomakkeelle. Tarkastaja 2 ja Tarkastaja 3 voivat lukea Tarkastaja 1:n kirjaaman lausunnon lomakkeella ja valita lomakkeen antaman valmiin vaihtoehdon, jolla hyväksyvät yhteisen lausunnon ja arvosanaehdotuksen: "Olen lukenut opinnäytteen ja laatinut arviointilausunnon yhteisesti muiden tarkastajien kanssa ja päätynyt samaan arvosanaehdotukseen" (kts kuva). Muuta lomakkeella ei tarvitse täyttää. 

Kaikkien tarkastajiksi merkittyjen tulee käydä lomakkeella vähintään kuittaamassa lausunto, jotta lomakkeelle muodostuu tarkastajien sähköinen allekirjoitus. Muuten prosessi ei etene.

Huomio myös, että edellä mainitun valmiin vaihtoehdon käytön edellytyksenä on aina, että Tarkastaja 1 on jo kirjannut ja lukinnut lausunnon lomakkeelle. 

 

Tarkastaja 2 voi yhtyä tarkastaja 1:n syöttämään yhteislausuntoon

 

3. Kun arviointilausuntosi on valmis, klikkaa "Tallenna ja siirry tietojen vahvistamiseen", jolloin pääset luonnossivulle tarkistamaan täyttämäsi tiedot. Klikkaa tarvittaessa "Muokkaa" ja palaa takaisin muokkaamaan lausuntoasi. Kun olet valmis, klikkaa luonnossivulla "Vahvista ja lukitse tiedot", jolloin tieto lausunnosta menee sähköpostitse opiskelijalle. Voit sulkea lomakesivun/selaimen.

 

Tarkastajana roolisi UTUGradu-prosessissa päättyy tähän.

 

Opiskelija(t) pääsee katsomaan tarkastajien lausunnot lomakkeelta ja voi halutessaan tehdä omat  huomautuksensa sitten, kun kaikkien tarkastajien lausunnot on kirjattu ja vahvistettu lomakkeelle. Tämän jälkeen lomake tietoineen menee eteenpäin työn hyväksyjälle eli laitosjohtajalle/dekaanille, joka päättää lopullisesta arvosanasta tarkastajien lausuntojen ja opiskelijan mahdollisen huomautuksen perusteella.