Skip to main content
Turun yliopisto

UTUGradu

Opinnäytteen tarkastaminen ja arviointilausunnon kirjaaminen UTUGradu-lomakkeelle

Opinnäytetyön ohjaaja merkitsee lomakkeelle työlle tarkastajan/-t ja hyväksyjän. Mikäli sinut on merkitty tarkastajaksi, saat UTUGradu-järjestelmästä (noreply@utu.fi) sähköpostin, kun opinnäytetyön hyväksymis- ja julkaisuprosessi on edennyt työn varsinaiseen tarkastus- ja arviointivaiheeseen. Alta löydät ohjeet tarkastuslausunnon antamiseen ja prosessin etenemiseen.


1. Löydät linkin UTUGradu-lomakkeelle sähköpostista (lomakkeen täytössä suositellaan käytettävän Chrome- tai Firefox -selainta).

HUOM! Kun kirjaudut järjestelmään Suomi.fi -tunnuksilla, ohjaudut kirjautumisen jälkeen ns. tyhjälle sivulle ja sinun tulee klikata sähköpostin linkkiä uudelleen jotta pääset oikealle lomakkeelle.

Pääset lataamaan arvioitavan työn PDF-tiedoston lomakkeen kohdasta 'Tarkastaja täyttää'.

Tarkastaja antaa arviointilausuntonsa AINA UTUGradu-lomakkeella olevan opinnäytetiedoston perusteella!

Huom. Täytäthän lomakkeen sillä kielellä, jolla järjestelmästä saamasi sähköposti on kirjoitettu, eli vaihda tarvittaessa lomakkeen kieli sivun oikeasta ylälaidasta. Täyttämäsi lomakesivun kieli määrää opiskelijalle lähtevän sähköpostin kielen.

 

2. Varsinainen arviointilausunto kirjataan UTUGradu-lomakkeelle. Lomaketta ei tarvitse täyttää kerralla, vaan sen voi ja kannattaa tallentaa välissä klikkaamalla lomakkeen alalaidasta 'Tallenna ja siirry tietojen vahvistamiseen'. Voit tämän jälkeen myös sulkea lomakkeen ja palata siihen uudelleen sähköpostin linkistä.

 • Sinun tulee vahvistaa lomakkeella, että olet arvioinut tutkielman ja, että hyväksyt sen. UTUGradun kautta palautetut työt ovat valmiita. Niihin ei ole tarkoitus tehdä enää muutoksia  tarkastajan tekemien huomioiden johdosta. 
 • Arviointi perustuu yliopiston yhteisiin arviointiperusteisiin- ja kategorioihin, jotka löytyvät linkitettynä UTUGradu-lomakkeelta ja tämän sivun oikeasta reunasta liitteenä. Lomakkeella sinun tulee vahvistaa lukeneesi em. arviointiperusteet.
 • Lomakkeella arvioinnissa voi käyttää joko avointa tekstikenttää tai arviointiperusteisiin perustuvia yksityiskohtaisempia arviointikenttiä valitsemalla joko arvostelulomakkeen, jossa on numero- ja sanalliset arviot tai vain sanallinen arvio sekä kokonaisarvosana. Lomakevaihtoehdot on kuvattu tarkemmin tämän sivun oikeasta laidasta löytyvässä liitteessä. 
  • Numero- ja sanallisten arvioiden yläkategoriat:
   • Tutkielman tavoitteet ja tutkimusaihe
   • Tutkimusmenetelmät ja tutkimusaineisto
   • Teoriatausta ja tieteellinen kirjallisuus
   • Tutkielman rakenne ja tutkimusaiheen käsittely
   • Tutkielman esitystapa
   • Tutkimustulokset ja niiden arviointi ja tekijän itsenäisyys

Tiedekunnassa/Laitoksella/oppiaineessa on hyvä sopia yhteisestä käytännöstä arviointilausunnon antamisessa käytettävän arvostelulomakkeen osalta eli kumpaa lomakepohjaa arviointilausunnoissa pääsääntöisesti käytetään.

 • Mikäli arviointilausunto halutaan antaa yhteisesti tarkastajien kesken, tulee lausunto suunnitella lomakkeen ulkopuolella ja valmis lausunto kirjata myöhemmin lomakkeelle:

Ohjaajan prosessissa toimiva on edellisessä prosessin vaiheessa voinut valita Tarkastaja 1:ksi sen tarkastajan, joka kirjaa yhteisen lausunnon kokonaisuudessaan lomakkeelle. Tarkastaja 2 ja Tarkastaja 3 voivat lukea Tarkastaja 1:n kirjaaman lausunnon lomakkeella ja valita lomakkeen antaman valmiin vaihtoehdon, jolla hyväksyvät yhteisen lausunnon ja arvosanaehdotuksen: "Olen lukenut opinnäytteen ja laatinut arviointilausunnon yhteisesti muiden tarkastajien kanssa ja päätynyt samaan arvosanaehdotukseen" (kts kuva). Muuta lomakkeella ei tarvitse täyttää. 

Huomio kuitenkin, että kaikkien tarkastajiksi merkittyjen tulee  käydä lomakkeella vähintään kuittaamassa lausunto, jotta muodostuu sähköinen allekirjoitus. Muuten lomakeprosessi ei mene eteenpäin. 

Huomio myös, että edellä mainitun valmiin vaihtoehdon käytön edellytyksenä on, että Tarkastaja 1 on jo kirjannut ja lukinnut lausunnon lomakkeelle. Ennen tätä valmista vaihtoehtoa ei voi käyttää, sillä vähintään yhden tarkastajista tulee kirjata koko lausunto ja arvosanaehdotus lomakkeelle.

 • Tarkastusaika on enintään 4 viikkoa sähköpostin saapumisesta, jolloin viimeistään täytetty lomake tulee lähettää eteenpäin opiskelijalle. Poikkeuksena tähän ovat kesä-, heinä-, elo- ja joulukuu, joiden osalta tiedekunnat päättävät määräajasta erikseen.

 

Tarkastaja 2 voi yhtyä tarkastaja 1:n syöttämään yhteislausuntoon

 

3. Kun arviointilausuntosi on valmis, klikkaa "Tallenna ja siirry tietojen vahvistamiseen", jolloin pääset luonnossivulle tarkistamaan täyttämäsi tiedot. Klikkaa tarvittaessa "Muokkaa" ja palaa takaisin muokkaamaan lausuntoasi. Kun olet valmis, klikkaa luonnossivulla "Vahvista ja lukitse tiedot", jolloin tieto lausunnosta menee sähköpostitse opiskelijalle. Voit sulkea lomakesivun/selaimen.

 

Tarkastajana roolisi UTUGradu-prosessissa päättyy tähän.

 

Opiskelija(t) pääsee katsomaan tarkastajien lausunnot lomakkeelta ja voi halutessaan tehdä omat  huomautuksensa sitten, kun kaikkien tarkastajien lausunnot on kirjattu ja vahvistettu lomakkeelle. Tämän jälkeen lomake tietoineen menee eteenpäin työn hyväksyjälle eli laitosjohtajalle/dekaanille, joka päättää lopullisesta arvosanasta tarkastajien lausuntojen ja opiskelijan mahdollisen huomautuksen perusteella.

 

Liitteitä opinnäytteen tarkastukseen