Skip to Main Content
Turun yliopisto

UTUGradu

UUTTA! Opinnäyte saavutettavaksi -kurssi

Opinnäyte saavutettavaksi -kurssilla saat lyhyen perehdytyksen saavutettavuusperiaatteita noudattavien tekstien suunnitteluun, tarkastamiseen ja julkaisemiseen. Kurssi soveltuu erityisesti opiskelijoille ja työnohjaajille mutta myös kaikille muille tekstidokumentteja tuottaville yliopistoyhteisön jäsenille.

Kurssi perustuu itseopiskelulle. Se on jatkuvasti avoin ja suoritettavissa omaan tahtiin tai esimerkiksi opinnäyteseminaarissa sovittavan tavoiteaikataulun mukaisesti.

Kurssi koostuu kuudesta osiosta, jotka sisältävät ohjeita ja ohjevideoita sekä yliopiston tarjoamat opinnäytteiden mallipohjat. Kurssilla pääset myös testaamaan UTUGradu prosessiin kuuluvia toimintoja: tiedoston PDF/A muuntamista sekä validointia.

Suoritettuasi kurssin, tunnet saavutettavan viestinnän periaatteet ja peruskäsitteet, osaat käyttää Turun yliopiston mallipohjia, tehdä niille analysaattorin tuella tarkastuksia ja korjauksia sekä tuottaa niistä saavutettavia dokumentteja.

Opinnäyte saavutettavaksi -kurssin ja sen materiaalit löydät Moodlesta: https://moodle.utu.fi/course/view.php?id=22834

Saavutettavuus

Euroopan unionin saavutettavuusdirektiivi astui voimaan 23.9.2020. Direktiivi velvoittaa Turun yliopistoa huolehtimaan siitä, että kaikki yliopiston julkisella verkkosivustolla jaettava aineisto (tekstit, kuvat, tiedostot, videot) ovat saavutettavia. Myös tutkielmatiedostojen tulee olla saavutettavia. Taito tuottaa saavutettavia sisältöjä on myös tärkeä työelämätaito.

Saavutettavuus muodostuu sisällön ymmärrettävyydestä ja teknisestä saavutettavuudesta. Tutkielma on saavutettava kun

 • siinä on käytetty selkeää ja ymmärrettävää kieltä,
 • siinä on selkeä ja looginen rakenne,
 • se on ulkoasultaan helppolukuinen,
 • se täyttää teknisen saavutettavuuden vaatimukset.

Voit varmistaa tiedoston saavutettavuuden käyttämällä Turun yliopiston tarjoaman mallipohjan sisältämiä tekstityylejä ja noudattamalla mallipohjassa annettuja ohjeita. Varmista kuitenkin tiedekuntasi ja oppiaineesi opinnäyteohjeet ennen kuin käytät mallipohjaa!

Kun Word-tiedosto on saavutettavuuden osalta kunnossa, onnistuu myös saavutettavan PDF-tiedoston laatiminen vaivattomasti.

Näin teet saavutettavan asiakirjan

 1. Käytä eri otsikkotasoja loogisessa järjestyksessä (Otsikko 1 > Otsikko 2 > Otsikko 3). Älä jätä tasoja välistä.
 2. Hyödynnä Wordin luettelotyylejä, sillä ne selkeyttävät rakennetta ja edistävät saavutettavuutta. Jos luettelon kohdilla ei ole selkeää järjestystä, käytä numeroimatonta luettelotyyliä.
 3. Suunnittele dokumentin rakenne ja sisältö. Mieti, mikä palvelee lukijaa mahdollisimman hyvin: teksti, kuva, lista, taulukko.
 4. Älä tuo tekstisisältöä tiedostoon kuvana. Vältä myös kelluvien tekstilaatikoiden käyttöä, sillä ruudunlukuohjelma ei lue niitä oikein.
 5. Huolehdi selkeästä ulkonäöstä. Käytä tekstin korostuskeinoja (kursivointia, lihavointia ja alleviivausta) harkiten. Huomaa, että alleviivaus on tarkoitettu ainoastaan linkeille.  
 6. Muista huolehtia myös taulukoiden ja kuvien saavutettavuudesta.
 7. Määrittele asiakirjalle kieli. Kieli tulee määritellä asiakirjalle sen mukaisesti millä kielellä se on kirjoitettu. Jos suomenkielisessä asiakirjassa on vieraskielisiä osuuksia, voit merkitä niille oikean kielen: maalaa tiedostosta vieraskielinen teksti > avaa Tarkista (Review) -valikko ja klikkaa Kieli (Language) -kuvaketta > Määritä tekstintarkistuskieli (Set Proofing Language) > valitse tekstin kieli.
 8. Anna asiakirjallesi otsikko. Asiakirjan otsikon määrität seuraavasti: avaa Tiedosto (File) -valikosta kohta Tiedot (Info) > anna otsikoksi asiakirjan pääotsikko.  Huomaa, että asiakirjan otsikko on eri asia kuin tiedoston nimi.

 

LOPUKSI TARKISTA SAAVUTETTAVUUS

Kun asiakirjasi on valmis, tarkista dokumentin helppokäyttöisyys (saavutettavuus): avaa Tiedosto (File) -valikosta kohta Tiedot (Info) > valitse kohta Tarkista ongelmien varalta (Check for Issues) > valitse Tarkista helppokäyttöisyys (Check Accessibility) > korjaa puutteelliset kohdat.

Saavutettavuustarkistus word-ohjelmassa


 


Muutokset mallipohjassa:

 • Elokuussa 2022 mallipohjan kansilehdeltä poistettiin ohjaajien tiedot.