Skip to Main Content
Turun yliopisto

UTUGradu

Usen kysytyt kysymykset

Pitääkö opinnäytteeni olla saavutettava? Kyllä. EU:n saavutettavuusdirektiivi velvoittaa, että kaikki opinnäytetiedostot ovat saavutettavia. Löydät ohjeet saavutettavan opinnäytteen tekemiseen UTUGradu-ohjeista > Saavutettavuus.

Voiko opinnäytteessä olla salassa pidettävää tietoa? Ei voi. Opinnäyte on julkisuuslain mukaan viranomaisen asiakirja, joka on julkinen, ellei muutoin ole erikseen säädetty (Suomen perustuslaki 12.2 §; julkisuuslaki 1 §).

Mitä teen, jos haluan julkaista myöhemmin opinnäytteestäni artikkelin? Varmista, että artikkelin julkaiseva lehti sallii opinnäytteen/artikkelin julkaisemisen UTUPub-julkaisuarkistossa opinnäytteenä/osana opinnäytettä. Tällaisissa tapauksissa kannattaa keskustella asiasta vielä työn ohjaajan kanssa.

Kuka voi aloittaa UTUGradu-prosessin? Opinnäytetyön ohjaaja, joka on Turun yliopiston henkilökuntaa tai opetus- ja tutkimushenkilökuntaan rinnastettava. Dosentti, jatko-opiskelija tai täysin ulkopuolinen henkilö (ilman työsopimusta / opetus- ja tutkimushenkilökuntaan rinnastettavaa sopimusta) ei voi aloittaa UTUGradu prosessia.

Mistä aloitan UTUGradu-prosessin ohjattavalleni? Ohjeet UTUGradu-prosessin aloittamiseen löydät UTUGradu-ohjeista.

Minkä Moodle-alueen valitsen UTUGradun aloituslomakkeella? Ohjaaja valitsee opinnäytteiden palauttamiseen tarkoitetun Moodle-alueensa, jossa on keskeneräisten töiden tarkistukseen tarkoitettu Turnitin-tarkastustehtävä, PDF/A-validaattori sekä valmiiden töiden palautukseen tarkoitettu Turnitin-tarkastustehtävä.

Voinko aloittaa prosessin, vaikka opinnäyte ei vielä ole valmis palautettavaksi? Et. UTUGradu prosessi aloitetaan vasta kun ohjaaja ja opiskelija yhdessä päättävät opinnäytteen olevan valmis eli siihen ei tule enää mitään muutoksia.

Millainen on UTUGradun mukainen Moodle-alue? UTUGradun mukaiselta Moodle-alueelta löydät sekä PDF/A -validointityökalun että alkuperäisyyden Turnitin-tarkastustehtävän.

Miten saan UTUGradun mukaisen Moodle-kurssialueen? UTUGradun mukaisen Moodle-kurssialueen voit tilata osoitteesta www.utu.fi/tilaaturnitin. Lisää ohjeita tilaamiseen.

Voiko usealla ohjaajalla olla yhteinen Moodle-kurssialue? Ei voi. Turnitin-tarkastuksiin käytettävä Moodle-alue on opiskelijan edun mukaisesti ja tietosuojasyistä aina ohjaajakohtainen.

Mille Moodle-alueelle opinnäytetyö jätetään? Ohjaaja valitsee UTUGradu-lomakkeella Moodle-alueen, jolle opiskelijan tulee jättää opinnäyte. Ohjaajan aloitettua UTUGradu prosessin, opiskelija saa linkin ohjaajan määrittelemälle alueelle UTUGradusta saapuvan sähköpostin mukana.

Mitä teen, kun palautin opinnäytteeni vahingossa väärälle Moodle-kurssialueelle? Moodle-kurssialueen opettaja tai UTUGradu käyttötuki (utugradu@utu.fi) voi poistaa väärän palautuksesi. Tämän jälkeen voit tehdä palautuksen oikealle Moodle-alueelle.

Voiko Turnitin-tarkastukseen jätetyn tiedoston poistaa, jos huomaan palauttaneeni väärän tiedoston tai huomaan tiedostossa virheen? Mikäli huomaat väärän palautuksen/virheen heti palautuksen jälkeen, ota yhteyttä ohjaajaasi. Ohjaajasi voi poistaa palautuksen ja voit tämän jälkeen tehdä palautuksen uudestaan. Ohjaajallasi on myös mahdollisuus UTUGradu-lomakkeella palauttaa työ sinulle vielä korjattavaksi, jos hän huomaa virheellisen tiedoston. Jos kuitenkin opinnäyte on jo edennyt tarkastajille tarkastettavaksi ei palautettua tiedostoa voi enää muuttaa. Ota tarvittaessa yhteyttä UTUGradu käyttötukeen utugradu@utu.fi

Miksi en saa muunnettua tiedostoani PDF/A-muotoon? Syitä voi olla monia. Olethan lukenut ohjeet muuntamiseen?  Kokeile muuntaa ensin tiedosto tavalliseksi PDF-tiedostoksi ja tästä PDF/A-muotoon. Mikäli muunto ei kaikesta huolimatta onnistu ota yhteyttä utugradu@utu.fi.

Mitä teen jos, muuntamassani PDF/A tiedostossa sisältö on muuttunut? Kokeile tehdä uusi PDF/A-muunnos siten, että tallenna työsi ennen muunnosta alkuperäisformaatista tavalliseksi PDF-tiedostoksi ja muunnat sitten PDF-muotoisen tiedoston Muuntajalla PDF/A-muotoon. Ole tarvittaessa yhteydessä UTUGradun käyttötukeen utugradu@utu.fi

Miksi PDF/A-validaattori ei hyväksy PDF/A-muotoon muuntamaani tiedostoa? Muunto ei ole ollut täydellinen ja tiedosto ei täytä validaattorin vaatimuksia vaikka se näyttää PDF/A-muotoiselta. Kokeile tallentaa työ ensin PDF-tiedostoksi ja sitten muuntaa se Muuntajalla PDF/A-muotoon. Katso ohjeet muuntamiseen. Mikäli validointi ei edelleenkään onnistu, ota yhteyttä utugradu@utu.fi

Miksi en saa palautettua tiedostoa Turnitin-tarkastukseen? PDF/A-tiedoston sisällössä on jokin ongelma, jonka vuoksi Turnitin ei pysty lukemaan tiedostosta kuin vähän tekstisisältöä, toisin sanoen PDF/A-muunnon aikana teksti on tallentunut kuvana. Lähetä alkuperäinen esim. Word-versio työstäsi UTUGradun käyttötukeen utugradu@utu.fi.

Miksi en saa valittua lomakkeella opinnäytetyötäni? Onko Turnitiin jättämäsi tiedosto PDF/A-muotoinen? Muistitko tehdä PDF/A-validoinnin ennen kuin palautit opinnäytteesi Turnitin-tarkastukseen? Olethan tehnyt PDF/A-validoinnin täysin samalle tiedostolle jonka jätit Turnitin-tarkastukseen? Katso ohjeet muuntamiseen ja PDF/A validointiin.

Voinko tehdä PDF/A-validoinnin sen jälkeen, kun olen jo palauttanut työni Turnitin-tarkastukseen? Kyllä, voit tehdä PDF/A-validoinnin palautuksen jälkeen, mutta tiedoston pitää olla täysin sama minkä olet aiemmin jättänyt Turnitin-tarkastukseen.

Opiskelijani on tehnyt palautuksen mutta en saanut linkkiä, josta pääsen hyväksymään Turnitin raportin ja määrittelemään työlle tarkastaja(t) ja hyväksyjän? Opiskelija on todennäköisesti palauttanut työnsä Turnitin tehtävään mutta ei ole tämän jälkeen linkittänyt työtä ja täyttänyt sen bibliografisia tietoja UTUGradu-lomakkeelle. Ennen kuin tämä kohta on lomakkeella täytetty ja tallennettu onnistuneesti, ei järjestelmä lähetä linkkiä seuraavaan vaiheeseen.

Voiko ohjaaja olla opinnäytteen tarkastaja? Ohjaaja voi olla myös tarkastaja (huom! oppinaineilla saattaa olla omia rajoituksia).

Voiko tarkastaja olla myös opinnäytteen hyväksyjä? Prosessin läpinäkyvyyden vuoksi tarkastaja ei voi olla myös opinnäytteen hyväksyjä. Opinnäytteen hyväksyjä on laitosjohtaja, varalaitosjohtaja tai dekaani.

Miten yhteislausunto syötetään lomakkeelle? 1. tarkastaja syöttää lausunnon lomakkeelle jonka jälkeen toiset tarkastajat voivat yhtyä siihen omissa lomakekohdissaan. Katso ohjeet.

Voiko molemmat tarkastajat syöttää lomakkeelle saman lausunnon? Kyllä voivat.

Kuinka kauan minulla on aikaa tehdä huomautus työni arvosanasta? Huomautus tulee tehdä seitsemän päivää kuluessa siitä, kun olet saanut tarkastajien lausunnon tiedoksi. Tämän jälkeen annettuja huomautuksia ei voida ottaa huomioon. Voit kuitenkin tehdä kirjallisen oikaisupyynnön tutkintolautakunnalle 14 päivän kuluessa hyväksymispäätöksen tiedoksisaannista.

Mitä huomautukseen tulee kirjoittaa? Huomautuksesta tulee käydä ilmi, mihin seikkaan haet huomautuksellasi muutosta ja millä perusteilla. Esimerkiksi jos haet muutosta opinnäytteen arvosanaan, huomautuksessa tulee kertoa, mitä arvosanaa pidät oikeudenmukaisena tarkastajien ehdottamien arvosanojen sijaan ja vaatimuksesi perusteet. Perusteluissa tulee vedota työsi arvostelulausuntoon ja yksilöidä, miltä osin olet arvostelusta eri mieltä. Arvosanojen määräytymisperusteita voi käyttää apuna näissä perusteluissa.

Miten toimin, jos en ehtinyt tekemään huomautusta lomakkeella mutta olen tyytymätön arvosteluun? Ylempään korkeakoulututkintoon tai syventäviin opintoihin kuuluvan tutkielman ja muun vastaavan opintosuorituksen arvostelusta voit tehdä kirjallisen oikaisupyynnön tutkintolautakunnalle 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Kuka kirjaa opinnäytteeni rekisteriin? Tiedekuntasi opintotoimiston henkilökunta kirjaa opinnäytteesi rekisteriin

Miten toimin, jos minulle on kirjattu väärä opintopistemäärä opinnäytteestä? Ota yhteyttä tiedekuntasi opintotoimistoon.

Voinko muuttaa työni julkisuutta myöhemmin? Voit, kun teos on tullut julkaisuarkistoon. Ota asiassa yhteyttä kirjastoon osoitteella julkaisut@utu.fi

Voinko muuttaa työn julkisuutta (esim. avoimesta rajatuksi/rajatusta avoimeksi)? Odota, että työsi tulee julkaisuarkistoon. Ota tämän jälkeen yhteyttä kirjastoon (julkaisut@utu.fi)

Työni sisältää salassa pidettävää aineistoa - voiko graduni olla kokonaan salainen niin, että se ei tule ollenkaan julkaisuarkistoon (ei edes rajatun näkyvyyden kokoelmaan)/niin, että kukaan ei voi sitä lukea? Ei ole mahdollista. Opinnäytetyö on julkinen asiakirja, johon kenellä tahansa on oikeus tutustua. Opinnäytetyö tulee julkiseksi, kun työsi on hyväksytty. Yliopiston opinnäytetöitä koskee julkisuuslaki.

Työni sisältö on erittäin arkaluontoista ja minulle voi tulla vaikeuksia, jos joku pääsee lukemaan työtäni. Voisiko kirjasto mitenkään "piilottaa" työni? Ei ole mahdollista. Työ on julkinen. Sitä säätelee julkisuuslaki. Kenellä tahansa on oikeus tutustua työhön.

Havaitsin virheen työssäni. Voiko työn UTUPub:issa olevan kokotekstin vielä vaihtaa korjattuun versioon? Ei voi - hyväksyttyä, UTUPub:issa olevaa työtä ei voi enää muuttaa. Huomaathan, että työsi on hyväksytty virheineen ja, että virheet ovat voineet vaikuttaa työsi arvosanaan. Voi kuitenkin tehdä errata-tiedoston jossa toteat työsi virheet ja pyytää kirjastoa liittämään sen työsi yhteyteen. Erratassa tulee lukea. "Työssä on hyväksynnän jälkeen havaittu seuraavat virheet". Erratan voi toimittaa vasta sen jälkeen kun työ on julkaistu UTUPub:issa.

Graduni on hyväksytty jo useita vuosia sitten - ennen UTUGradu:n käyttöönottoa. Graduni kuitenkin kiinnostaa muita. Voinko julkaista graduni takautuvasti UTUPub:issa? Kyllä voit - tämä on jopa suositeltavaa! Ota yhteyttä kirjastoon joka tekee sopimuksen julkaisemista UTUPub:issa. Tarvittaessa kirjasto pyytää myös sinua lähettämään työn kokotekstin kirjastoon. Yhteysosoite: julkaisut@utu.fi.

Kuka ylläpitää UTUPub:ia? UTUPub on Kansalliskirjaston julkaisuarkistopalveluiden teknisesti ylläpitämä järjestelmä jonka sisällöstä vastaa Turun yliopisto. UTUPub käyttää teknisesti maailmalla laajasti käytössä olevaa avoimen lähdekoodin ohjelmaa Dspace.