Skip to Main Content
Turun yliopisto

UTUGradu

UTUGradu opintohallinnon näkökulmasta

Tiedekuntien koulutuksen toimialan henkilökunta, joka vastaa valmistumiseen liittyvästä hallinnollisesta osuudesta (mm. opintosuoritusten rekisteröinti, mahdollisen kypsyysnäytteen tilaaminen), saa sähköpostiviestin UTUGradu-järjestelmästä sitten, kun tarkastus- ja hyväksymisprosessissa ollut opinnäyte on hyväksytty laitosjohtajan/dekaanin toimesta.

 

Tiedekuntien yhteyshenkilöillä on katseluoikeudet oman tiedekuntansa UTUGradu-lomakkeiden listanäkymään:

 

Kullekin tiedekunnalle on sovittu omat, yhteiskäyttöiset sähköpostiosoitteet, joihin opinnäytteen hyväksymistieto ohjautuu järjestelmästä automaattisesti opiskelijan valitseman oppiaine- ja laitostiedon perusteella:

Humanistinen tiedekunta: hum-info@utu.fi

Kasvatustieteiden tiedekunta: kasvgradu@utu.fi

Lääketieteellinen tiedekunta: laak-opintosihteerit@utu.fi

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta: opintosihteerit-scitech@utu.fi

Teknillinen tiedekunta: opintosihteerit-scitech@utu.fi

Turun kauppakorkeakoulu:

Oikeustieteellinen tiedekunta: oik-valmistuminen@utu.fi 

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta: opintosihteerit-yht@utu.fi

 

Sähköpostiviestin lähettäjän osoite on noreply@utu.fi ja viestin otsikko on "Opiskelijan  Etunimi Sukunimi opinnäytetyö on arvosteltu hyväksytysti".

 • Sähköpostiviestistä ilmenevät sellaiset arviointilomakkeen tiedot, mitkä ovat opintohallinnolle oleellisia opintosuorituksen opintorekisteriin saattamista varten: 
  • Opiskelijan nimi
  • Sähköposti
  • Opiskelijanumero
  • Laitos ja oppiaine (tämä näkyy sähköpostissa toistaiseksi erinäisinä koodeina, mutta tieto löytyy myös liitteenä olevasta pdf/tiedostosta)
 • Sähköpostin liitteenä on lomakkeen tiedot kokonaisuudessaan (opiskelijan tiedot, arviointilausunnot, hyväksymistieto arvosanoineen jne.)

 

Opintohallinto vie tiedot opintorekisteriin.

 • Opintohallinnon ei tarvitse huolehtia opinnäytteen tarkastuslausuntojen (ml. Turnitin-tarkastustodistus) ja hyväksymistiedon lähettämisestä opiskelijalle tai yliopiston arkistoon, vaan tiedot arkistoituvat sähköisesti UTUForms-lomakejärjestelmään ja opiskelija saa lomakejärjestelmästä automaattisähköpostin, jossa on liitteenä koko lomakeprosessi ja myös ohjeet oikaisupyynnön tekemiseen. 
 • Samoin työn julkaisu- ja arkistointiprosessin hoitaa itsenäisesti kirjasto, joka saa myös automaattisesti järjestelmästä tiedon hyväksytystä työstä. 
 • Sovellusohje opintoihin liittyvien asiakirjatietojen arkistoinnista
 • 1.1.2018 voimaan tulleen rehtorin päätöksen mukaisesti kypsyysnäytteistä on päätetty yliopistotasolla seuraavaa:

  • Jos opiskelija on kirjoittanut kypsyysnäytteen alempaan korkeakoulututkintoon (amk tai yliopisto) ja kypsyysnäyte on silloin tarkastettu sekä kielitaidon että alaan perehtyneisyyden osalta, ylempään korkeakoulututkintoon ei tehdä erillistä kypsyysnäytettä kirjoituskokeena, vaan  kypsyysnäytteenä toimii tällöin opinnäytetyön tiivistelmäsivu tai muu soveltuva osa opinnäytetyöstä (esim. lyhennelmä)
  • Kypsyysnäytteestä viedään opintosuoritusrekisteriin aina suoritusmerkintä ja kirjataan myös suorituskieli, jos se on muu kuin suomi

Koulutusten tilaaminen:

Mikäli esim. oppiaineessasi on tarvetta henkilöstön UTUGradu-koulutukselle niin otathan yhteyttä utugradu@utu.fi . Huom. Koulutus on hyvä sijoittaa osaksi muuta opintohallinnon tilaisuutta, jotta koulutukseen saataisiin kerralla mahdollisimman paljon osallistujia.