Skip to Main Content
Turun yliopisto

UTUGradu

Tekstin alkuperäisyyden tarkastaminen Turnitin-plagiaatintunnistusjärjestelmällä

Turnitin-plagiaatintunnistusjärjestelmä analysoi tekstin, ja tuottaa raportin jossa listaa ne tekstikohdat, joissa työn sisältö vastaa jonkin vertailulähteen sisältöä. Listatut yhtäläisyydet voivat olla hyvän tieteellisen tavan mukaisia sitaatteja ja lähdeviittauksia, tai ne voivat osoittaa, että tekstissä on puutteellisesti merkittyjä lainauksia. Raportin saa opinnäytetyön ohjaaja/opettaja, joka tekee arvion yhtäläisyyksien laadusta ja merkityksestä. Ohjaaja/opettaja voi antaa raportin myös työn tekijän käyttöön palautteen ja ohjauksen antamista varten.

Kun lopulliseen tarkastukseen (=UTUGradu) jätetty työ on analysoitu, se arkistoituu järjestelmän tietokantaan. Sieltä työn tekijä voi avata ja kopioida sen myöhemmin omaan käyttöönsä sillä tunnisteella (ID-numerolla), jonka sai sähköpostiinsa tallentamisen jälkeen. Mikään muu taho työn tekijän ja ohjaajan/opettajasi lisäksi ei voi doku­menttia avata. Turun yliopiston Turnitin-pääkäyttäjä voi kuitenkin tyhjentää ja sulkea koko Turun yliopiston tietokannan siinä tapauk­sessa, että yliopiston asiakassuhde palveluntarjoajan kanssa päättyy.

Kun työ on arkistoitu Turnitin-järjestelmän tietokantaan, se kuuluu lähteistöön, johon myöhemmin valmistuneita opinnäytteitä ja opintosuorituksia arvioidaan. Myöhem­min järjestelmään tuodun tekstin samankaltaisuudet aiemmin palautetun tekstin kanssa paljastuvat ja merkitään arviointiraporttiin. Tietokantaan arkistoidulla työllä on siten aktiivinen kopiosuojaus.

Turun yliopistolla on oikeus päättää, miten kauan arkistoituja opintosuorituksia tietokannassa säilytetään. Työn tekijällä on kuitenkin oikeus koska tahansa poistaa/pyytää poistamaan työnsä tieto­kannasta. Tekijänoikeus työhön säilyy jakamattomasti tekijällä.

 

Alkuperäisyysraportin tulkitseminen ohjaajalle

Löydät Turnitin-tarkastuksen tuloksena syntyneen alkuperäisyysraportin Moodlen kurssilta Turnitin-tehtävästä, johon opiskelija palautti työnsä. Käytä selaimena esim. Mozilla Firefoxia, Chromea tai Safaria. Huom. Internet Explorer -selain ei toimi kunnolla! Tunnistat Turnitin-tehtävät Turnitin kuvake-kuvakkeesta. 

Huomio! Turnitin-tehtävät päivitetään helmikuussa 2020. Päivityksen jälkeen tehtävän ulkonäkö muuttui.

 

1. Avaa ko. tehtävä kurssin etusivulta. (Mikäli sinulla on vielä vanhan Turnitin-tehtävän näkymä valitse vielä "Saapuneiden Palautusten Lokero" -välilehti).

2. Löydät opiskelijan nimen kohdalta hänen palauttamansa työn. Työn nimeä tai Yhtäläisyys -sarakkeesta löytyvää prosenttilukua klikkaamalla avautuu työn alkuperäisyysraportti (kuva 1.). 

​Kuva 1. Näkymä Turnitin-tehtävässä. Yhtäläisyysraportin saat klikkaamalla prosenttimäärää opiskelijan kohdalta. Huom! Kuvassa 2. näkymä päivittämättömässä Turnitin-tehtävästä.

 

 

Kuva 2. Huom! Näkymä päivittämättömässä Turnitin-tehtävässä.

 

3. Saat tulkittua alkuperäisyysraportin Aalto-yliopiston tekemän ohjeen Turnitin-tehtävän tuottaman alkuperäisyysraportin tulkitsemiseen avulla.