Skip to Main Content
Turun yliopisto

UTUGradu

Tämä sivusto on tehty auttamaan Turun yliopiston opiskelijoita opinnäytetöiden tekijänoikeuksiin ja julkaisemiseen liittyvissä kysymyksissä.

Lähdemateriaalina sivustolla on käytetty mm. Opetusministeriön tekijänoikeussivustoa, tekijänoikeusneuvoston antamia lausuntoja ja seuraavaa kirjallisuutta:

  • Opettajan tekijänoikeusopas/Tarmo Toikkanen, Ville Oksanen. Helsinki: Finn Lectura 2011.
  • Tekijänoikeus/Kristiina Harenko, Valtteri Niiranen, Pekka Tarkela. Helsinki: Talentum Pro 2016.
  • Tekijänoikeus ja lähioikeudet/Pirkko-Liisa Haarmann. Helsinki: Talentum 2005.
  • Tutkimuksen tekijänoikeudet/Katariina Rajala (toim.). Helsinki: Werner Södeström Lakitieto Oy 1998

Aiheet:

  • Opinnäytetyön tekijänoikeus
  • Opinnäytetyön julkisuus ja sähköinen julkaiseminen
  • Sitaattien käyttö opinnäytetyössä
  • Kuvien käyttö opinnäytetyössä
  • Lisätietoa